‘Vrouwen minder snel opgewonden als ze hongerig zijn’

Dat blijkt uit een klein onderzoek van de Universiteit van Californië. 

De hersenactiviteit van 20 vrouwen werd geanalyseerd terwijl zij seksueel stimulerende beelden te zien kregen. Het onderzoek vond twee keer plaats, Een keer nadat ze acht uur lang niets hadden gegeten en een keer nadat ze een maaltijdvervangende shake hadden gekregen.

Het bleek dat alle vrouwen na het drinken van de shakes beduidend meer vatbaar waren voor de beelden. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat de vrouwen die honger hadden te afgeleid waren om goed te verwerken wat zij zagen. ”Als je honger hebt ben je sneller geïrriteerd en denk je vooral aan eten. Wanneer we verzadigd zijn, kunnen we onze volle aandacht echter op andere dingen richten”, aldus de onderzoekers.

Het is nog een kleine studie, dus het onderzoek moet nog herhaald worden met meer proefpersonen om definitieve conclusies te trekken.

‘Omega-3 en omega-6 vetten tijdens zwangerschap niet goed’

Wetenschappers van het Maastricht UMC+ trekken deze conclusie uit een langlopend onderzoek naar de effecten van voeding tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het kind.

Van verschillende essentiële vetzuren, die het lichaam niet zelf kan aanmaken, is bekend dat ze positieve gezondheidseffecten kunnen hebben. Zo is van omega-3 vetzuren, die van nature veel in vis voorkomen, aangetoond dat ze een beschermend effect hebben tegen hart- en vaatziekten. 

Ook van omega-6 vetzuren, die onder meer in plantaardige oliën zitten, wordt geclaimd dat ze een gunstige invloed op de gezondheid hebben.

Nu blijkt dat deze omega-3- en omega-6 vetzuren tijdens de zwangerschap van grote invloed kunnen zijn op de lichamelijke ontwikkeling van het kind en helemaal niet zo gezond zijn voor het ongeboren kind.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de bloeddruk, het cholesterol en het gewicht van het nageslacht samenhangen met de hoeveelheid van bepaalde vetzuren in het bloed van de zwangere vrouw. Te veel vetzuren kunnen de kans op hart- en vaatziekten vergroten.

Meeste jonge ouders hebben voogdij kinderen niet geregeld

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van coöperatie Dela. 

Ook heeft bijna de helft (46 procent) van de jonge ouders niets geregeld wat betreft nalatenschap. “Nabestaanden kunnen hierdoor in vervelende situaties terecht komen. Bijvoorbeeld dat een rechter moet beslissen wie de voogdij over de kinderen krijgt als beide ouders zijn overleden en er niemand officieel is aangewezen als voogd”, aldus Dela. 

Met name jonge ouders regelen weinig voor later. Bij ouders in de leeftijd van 35 tot 49 jaar ligt het percentage dat wel iets heeft geregeld qua nalatenschap namelijk een stuk hoger (73 procent). Maar ook in deze groep heeft bijna 76 procent nog niet officieel vastgelegd wie de voogd van hun kinderen wordt. De belangrijkste reden die ouders noemen om nog geen zaken te regelen voor later, is dat er nog niet over is nagedacht.

Vraag naar Amsterdamse hotels neemt toe in aanloop van Sail

Dit concludeert de boekingswebsite Hotels.com uit eigen zoekgegevens.

De vraag nam het sterkst toe in het Verenigd Koninkrijk. Daar waren 82 procent meer zoekopdrachten in de maanden voorafgaande aan SAIL ten opzichte van vorig jaar. De belangstelling voor Amsterdamse hotelkamers groeide eveneens onder reizigers uit Ierland (44 procent) en Duitsland (43 procent). 

Russische en Oostenrijkse reizigers zien het spectaculaire botenevenement minder zitten. Hun zoekopdrachten naar onze hoofdstad daalden respectievelijk met 12 procent  en 17 procent. Nederlanders lijken Sail wel interessant te vinden. Zij zijn meer Nederlanders dan vorig jaar geneigd om een aantal nachten in de hoofdstad door te brengen. Zo nam het aantal zoekopdrachten toe met 33 procent ten opzichte van 2014.

Het nautische evenement Sail Amsterdam vindt van 19 tot en met 23 augustus 2015 voor de negende keer plaats in Amsterdam.

‘Een vijfde jonge vrouwen voelt druk om moeder te worden’

Dit blijkt uit onderzoek van online lifestyle magazine NSMBL onder 1.740 jonge vrouwen van gemiddeld 21 jaar.

12 procent van de respondenten laat weten later geen kinderen te willen  maar wel sociale druk te voelen. Een kleine 5 procent zegt diezelfde druk te voelen maar wil zelf later wél kinderen. 2 procent van de dames verklaart alleen kinderen te willen krijgen omdat hun partner dat per se wil.

De grootste groep, 34 procent van de vrouwen, wil vrijwillig moeder worden en voelt geen druk van vrienden of familie. Bijna 20 procent van de ondervraagden wil geen kinderen en zegt dat dit ook volledig hun eigen keuze is. 29 procent is er nog niet over uit.

‘Omega-3 lijkt psychose te voorkomen’

Dit blijkt uit een onderzoekvan de University of Melbourne in Nature Communications onder jongeren die een sterk verhoogd risico hadden. Het voorkomende effect blijft nog tot lang na gebruik.

Bijna tien jaar geleden liet Paul Amminger samen met collega’s zien dat omega-3-vetzuren een eerste psychose bij mensen die een verhoogd risico liepen een jaar uitstelde. Voor het onderzoek slikten zij gedurende 12 weken een omega-3-supplement.

Uit vervolgonderzoek blijkt nu dat zeven jaar later het effect nog steeds zichtbaar is. Uit de omega-3-groep ontwikkelde slechts 10 procent in die periode een psychose. In de controlegroep was dit 40 procent. Het betreft echter wel een kleine studie met 81 deelnemers.


Reproduceren

“We laten zien dat omega-3-vetzuren het risico op verergering van een psychotische aandoening beduidend verminderd”, aldus Amminger. Toch raadt de onderzoeker een verhoogde inname van omega-3-vetzuren nog voor risicogroepen nog niet direct aan. “Nieuw onderzoek moet de resultaten eerst reproduceren, daar wordt aan gewerkt.”

Aangezien omega-3 geen bijwerkingen geeft, is het een goedaardige behandelmogelijkheid. Als patiënten toch een supplement willen slikken, moeten ze volgens Amminger wel weten dat het wetenschappelijke bewijs nog beperkt is.

‘Verse donoreicellen resulteren vaker in geboorte’

Elke dag acht kinderen met voetjes in spaken

Deze cijfers staan in een artikel van coassistent chirurgie Karlijn Janssen en traumachirurg Ger van Olden in het vakblad Medisch Contact van deze week.

Janssen en Van Olden schrijven dat de spaakongelukken minder onschuldig zijn dan ze lijken. Een kwart tot een derde van de slachtoffertjes loopt een breuk op. In een onbekend aantal gevallen treedt daarbij ook schade op aan de groeischijven in de benen, die mede bepalend zijn voor de botgroei van kinderen.

Volgens de auteurs duurt behandeling na een spaakongeluk zo’n 17,4 dagen. De kosten bedragen gemiddeld 700 euro per slachtoffer, bijna 2 miljoen euro per jaar.


Kinderzitjes

De kosten zouden omlaag kunnen als fietsen zijn voorzien van goedgekeurde kinderzitjes, hardplastic beschermplaten of fietstassen, menen Janssen en Van Olden. Ze roepen artsen op om ouders hierover voor te lichten.

Ouders zorgen vaak dat hun fietsen genoeg bescherming bieden voor kwetsbare kindervoetjes, maar het gaat volgens de medici nogal eens mis op de fiets van de oppas, broer of zus of grootouders.

‘Werkloosheid zestigers loopt stevig op’

Nooit eerder was de werkloosheid in deze groep zo hoog, meldde het economisch bureau van ING woensdag.

In 2010 was in de leeftijd 60 tot 65 jaar nog 4 procent werkloos. In het eerste kwartaal dit jaar was dit opgelopen naar bijna 10 procent, constateren de economen van de bank.

Het totaal aantal 60- tot 65-jarigen daalde licht tussen 2009 en 2015, maar het aantal dat actief is op de arbeidsmarkt is in dezelfde periode met zo’n 180.000 gegroeid. Dat is een toename van bijna 50 procent. Een groot deel van deze zestigers slaagt erin werk te behouden of te vinden, maar het aantal werklozen loopt eveneens op.

Volgens ING delven ouderen vaak het onderspit bij vacatures. Dit komt omdat ze doorgaans dure krachten zijn voor werkgevers.


Ontslagrecht 

Vorige maand is het gewijzigde ontslagrecht ingevoerd. Veel mensen zien hierin een nieuwe tegenvaller voor ouderen, blijkt uit een enquête van ING. De regering wil met de hervorming van het ontslagrecht meer dynamiek op de arbeidsmarkt creëren en het verschil verkleinen tussen mensen met een vaste baan en ‘outsiders’ als werklozen en flexwerkers.

De nieuwe wet lijkt over het algemeen erg impopulair. Veel ondervraagden gaven ING te kennen dat zij denken dat niemand erbij gebaat zal zijn. De respondenten verwachtten ook niet dat flexwerkers en werklozen de vruchten zullen plukken van de nieuwe wet.


Verbaasd

Seniorenorganisatie ANBO is niet verbaasd dat de werkloosheid onder zestigplussers oploopt. ”Niet alleen zestigers, ook veertigers en vijftigers komen moeilijk aan een baan. Deze ontwikkeling is jaren aan de gang”, zei directeur-bestuurder Liane den Haan van ANBO.

”Oudere werknemers kampen met een imagoprobleem. Werkgevers vinden ze duur en denken ook dat ze vaker ziek zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit niet waar is”, aldus Den Haan. De belangenbehartiger voor senioren vindt dat het echte probleem niet ligt in de nieuwe wet, maar bij de werkgevers.

ING peilde het sentiment van consumenten over de arbeidsmarkt via een online-onderzoek waaraan volgens de bank tienduizenden mensen meededen.

Duitse toerist stoort zich niet aan windmolenpark op zee

Dat blijkt uit rondvraag onder ruim vijfhonderd Duitse toeristen in Nederland door onderzoeksbureau GFK in opdracht van Natuur & Milieu met behulp van een illustratie die is gemaakt. 

Van de ondervraagden zegt 16 procent dat een windmolenpark op zee reden is om minder vaak naar het strand te gaan. 64 procent zegt het niets uit te maken.

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat een windmolenpark op zee ervoor zou zorgen dat er minder Duitse toeristen naar het strand zouden gaan. Dit zou zeker zesduizend banen kosten. Dat bleek later echter genuanceerder te liggen. Het zou gaan om drieduizend banen en die zouden er op windmolenvrije plekken aan de kust weer bij komen.


Uitzicht 

Het onderzoek werd gedaan onder Duitse toeristen die de afgelopen twee jaar één of meerdere kregen de Nederlandse kust hebben bezocht. Ongeveer 30 procent van alle toeristen in Nederland komt uit Duitsland.

De regering wil voor 2023 enkele honderden windmolens in de Noordzee plaatsen om het aandeel groene energie in Nederland fors te verhogen. Kustgemeenten en ondernemers in de recreatiesector vrezen dat het uitzicht wordt verpest en dat toeristen zullen wegblijven. 

Om de toeristen een beeld te geven van het toekomstige aangezicht vanaf de kust is een illustratie gebruikt die in opdracht van de landelijke overheid is gemaakt. Regionale overheden hebben eerder al de verwachting geuit dat het aangezicht er anders uit gaat zien.