‘Moeder neemt meer opvoedtaken op zich dan vader’

Dit meldt CBS dinsdag.

Ook als beide ouders evenveel betaald werken, is het de moeder die het vaakst taken met de kinderen op zich neemt. De enige situatie waarin vaders vaker dan moeders altijd of meestal taken op zich nemen, is wanneer de moeder betaald werk heeft (voltijd of deeltijd) en de vader niet. 

Spelen met de kinderen gebeurt in 85 procent van de werkende gezinnen in gelijke mate, het naar bed brengen van de kinderen in 71 procent. Op de vraag echter wie van de werkende ouders het vaakst ‘altijd of meestal’ bepaalde taken op zich neemt, is het antwoord voor alle taken: de moeder.

Het sterkst geldt dit voor het kleden van de kinderen, dat in 44 procent van de gevallen altijd of meestal door de moeder gebeurt, voor vaders is dat nog geen 3 procent. De taak die verreweg het meeste tijd kost, thuis blijven bij een ziek kind, komt bijna 3,5 keer zo vaak altijd of meestal op de moeder terecht. Moeders blijven in 31 procent van de gezinnen waar beide ouders in gelijke mate betaald werk doen, altijd of meestal thuis bij een ziek kind. Vaders doen dat in 9 procent van die gezinnen.

Opvoedtaken
Opvoedtaken


Tevredenheid

De meeste ouders zijn tevreden over de manier waarop zij taken rond de opvoeding en verzorging van de kinderen onderling hebben verdeeld. Er is echter een duidelijk verschil tussen stellen waarvan beide ouders even veel werken en stellen waarvan de man meer werkt dan de vrouw.

In het eerste geval zijn vaders en moeders beiden in hoge mate tevreden tot zeer tevreden over de taakverdeling, 93 respectievelijk 95 procent. Wanneer de vader meer werkt dan de moeder, neemt de tevredenheid over de taakverdeling bij moeders af. Ruim elf procent van de moeders is in die situatie niet tevreden.

Onderzoek naar mentaal welzijn topsporters gestart

Dat zegt waterpoloster Mieke Cabout in een videoboodschap, waarin het onderzoek van het Academisch Medisch Centrum en NOC*NSF wordt aangekondigd.

Het mentale welzijn van huidige en voormalige olympische topsporters wordt onderzocht via elektronisch vragenlijsten. “Met dit onderzoek kunnen wij het topsportklimaat op het mentale vlak verbeteren”. 

Schaatser Stefan Groothuis speelt een belangrijke rol in het onderzoek. De olympisch kampioen op de 1000 meter vertelt in de videoboodschap over zijn depressie in 2011. “Door hier nadien open over te zijn kon ik me vrijer bewegen en zowel privé als sportief kreeg ik alles weer op de rit. Met gelukkig twee gezonde kinderen én olympisch goud.”


Voetbal 

Uit onderzoek van het AMC blijkt dat depressie komt relatief vaak voor bij profvoetballers. Meer dan een derde heeft last heeft van mentale problemen, vooral als zij kampen met een ernstige blessure. De cijfers wijzen uit dat profvoetballers vaker depressief zijn dan een gemiddelde burger. In Nederland bijvoorbeeld komt depressie voor bij 17 procent van de bevolking.

‘Ruim helft Nederlanders kan geen psychose herkennen’

Dit blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van Fonds Psychische Gezondheid.

Voor het onderzoek beantwoordden 1.026 Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar een online vragenlijst over psychoses. 82 procent bleek te denken dat een psychose meestal voorkomt bij mensen ouder dan 25 jaar. Echter, deze en andere psychische problemen ontstaan in driekwart van de gevallen bij jongeren onder de 25 jaar.

Ruim de helft (55 procent) van de ondervraagden wist niet waaraan een psychose kan worden herkend. Tweederde zegt bovendien niet te weten wat ze moeten doen als iemand in hun omgeving een psychose heeft. Bovendien zou 38 procent mensen met een psychose liever ontwijken.

“Uit ons onderzoek komt naar voren dat er meer kennis nodig is over psychische aandoeningen”, zegt Lidewy Hendriks, psychologe bij Fonds Psychische Gezondheid. 


Ervaring

“27 procent van de Nederlanders heeft wel eens ervaringen gehad die ook voorkomen bij een psychose, zoals dingen zien die er voor anderen niet zijn of het horen van stemmen. Deze ervaringen ontstaan vaak op jonge leeftijd. Van de mensen die dingen zagen die er voor anderen niet zijn, zegt 74 procent dat deze klachten al vóór hun 25e levensjaar begonnen. Dit geldt ook voor 83 procent van de mensen die het gevoel hebben achtervolgd te worden”, aldus Hendriks.

‘Anesthesie bij kinderen is veilig’

Dat concluderen wetenschappers uit een onderzoek onder ruim 45.000 patiëntjes in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Kinderanesthesioloog Jurgen de Graaff en zijn collega’s onderzochten bij alle kinderen die tussen 2006 en 2012 in het WKZ onder narcose zijn gebracht hoeveel van deze patiënten binnen dertig dagen overleden. Daarnaast stelde hij vast waaraan ze zijn overleden en of de oorzaak gerelateerd is aan de anesthesie of chirurgie.

Het totaal aantal overledenen bleek te liggen op 42 op de 10.000 kinderen, een aantal dat overeenkomt met onderzoek dat eerder in Australië is uitgevoerd. Het overgrote deel hiervan is, volgens De Graaff, te wijten aan de onderliggende aandoening van het kind. “Bij slechts 1 op de 10.000 patiënten speelde óf de anesthesie óf de chirurgie voor een deel een rol bij de oorzaak van overlijden.”


Hard bewijs

“Ik ben gerustgesteld”, aldus De Graaff na zijn studie. “Gevoelsmatig wist ik het wel dat het goed zat, maar ik had geen hard bewijs. Nu wel. En dat is goed nieuws voor veel bezorgde ouders. Ik heb in de spreekkamer al verteld over de resultaten van dit onderzoek. Ze vinden het prettig om te horen dat de kans op overlijden door anesthesie nihil is. Dat stelt hen enorm gerust, omdat ze vaak banger zijn voor de anesthesie dan voor de operatie of onderliggende aandoening zelf.”

Uit de resultaten bleek dat alleen zeer jonge of ernstig zieke kinderen en kinderen die een spoed- of hartoperatie moeten ondergaan, een verhoogd risico op overlijden hebben. “De ernstige complicaties zijn voor hen echter op één hand te tellen en bovendien hebben ze de operatie hard nodig. Ook deze ouders hoeven dus niet te vrezen voor de anesthesie”, zegt De Graaff.


Verbeteringen

De oorzaken voor de bevindingen dat anesthesie en operaties steeds veiliger zijn geworden, moeten volgens De Graaff worden gezocht in een combinatie van verbeteringen op het gebied van medicatie, behandeling, bewaking van vitale functies, klinische zorg en de specialistische opleiding van het personeel.

Overnachting op Malediven duurst voor Europese reiziger

Dit blijkt uit de meest recente Hotel Price Index van Hotels.com, gebaseerd op honderdduizenden boekingen over de hele wereld.

Reizigers betalen gemiddeld 414 euro per nacht op de Malediven. Ook op de Seychellen en in de Europese staat Monaco werd er flink wat geld opzij gelegd voor een hotelovernachting. Met een gemiddelde prijs van resepectievelijk 280 en 239 euro per nacht vullen zij de top drie aan.

Op de eilanden Aruba (212 euro) en Mauritius (197 euro) rekenden Europese reizigers eveneens een groot bedrag af voor een hotelkamer. Daarnaast was ook het Midden-Oosten, met Oman (211 euro), Israël (168 euro), Quatar (166 euro) en de Verenigde Arabische Emiraten (166 euro), prijzig. Zwitserland sluit als tweede Europese land op de lijst de top 10 af met een gemiddelde betaalde prijs van 158 euro per nacht.


Stijging prijzen

In de top tien van duurste overnachtingen bleek in zeven van de tien landen de gemiddelde hotelkamerprijs per nacht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Hotel Price Index stegen hotelkamerprijzen wereldwijd met een kleine 1 procent gedurende de eerste helft van 2015

‘Hersenen verwerken beeld zonder dat we dit doorhebben’

De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Neuroscience.

De frontale hersengebieden, die normaal het denkwerk doen, blijven stil bij het maken van deze onbewuste keuzes. De keuzes vinden automatisch plaats in de zintuiglijke hersengebieden.

We hebben het gevoel alsof we de buitenwereld zien zoals hij is. Maar wat je ziet staat niet vast. Zien is namelijk een proces van interpretatie, waarin keuzes gemaakt worden door onze hersenen, die hiermee antwoord geven op de vraag: “Wat zie ik?”.

Wetenschappers van de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en de Amerikaanse Vanderbilt University toonden aan dat visuele keuzes niet alleen bewust kunnen worden gemaakt, maar dat ze ook onbewust plaatsvinden. Deze uitkomsten betekenen dat het actieve en creatieve proces wat ‘zien’ is, veel meer vanzelf plaatsvindt dan eerder was gedacht.


Robots

“Als je de keuze maakt waar je op vakantie wilt, denk je daar lang over na. Maar over datgene wat je ziet hoef je vrijwel nooit lang na te denken, dat gaat razendsnel. Uit ons onderzoek blijkt dat dit komt doordat je hersenen visuele keuzes automatisch maken. Zo automatisch zelfs, dat je het zelf niet in de gaten hebt. Het is alsof een team robots in je hoofd al heeft geïnterpreteerd wat je ziet, voordat je je er bewust van wordt. Misschien staan we in ons bewustzijn wel veel minder aan het roer dan we geneigd zijn te denken”, aldus VU-onderzoeker Tomas Knapen.

Een op twintig mensen heeft verkeerde zorgverzekering afgesloten

Dat meldt Patiëntenfederatie NPCF dinsdag op basis van eigen onderzoek onder tienduizend mensen.

Ze krijgen niet de zorg vergoed die ze nodig hebben, moeten veel bijbetalen of kunnen niet terecht bij de zorgverlener van hun keuze.

Er zijn volgens de federatie te veel polissen en patiënten krijgen te weinig informatie om echt goed te kunnen kiezen. Een op de vijf ondervraagden weet niet welke polis voor de basisverzekering hij of zij eigenlijk heeft.

”Het blijkt dat een verkeerde polis mensen duur kan komen te staan”, aldus NPCF-directeur Dianda Veldman. ”Ze kunnen voor uitgaven komen te staan die ze niet hadden verwacht. Of ze gaan niet naar een zorgverlener omdat ze het niet kunnen betalen.”

De patiëntenorganisatie brengt deze week een onafhankelijke keuzegids uit om mensen te helpen met het maken van de juiste keuze.

Lichte oogkleur vergroot kans op zeldzaam oogmelanoom

Dat blijkt uit een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Oogmelanoom is een tumor die uitgaat van de pigmentvormende cellen (melanocyten) in het oog. Verschillende mutaties in het betrokken gen dat kanker kan veroorzaken, kunnen leiden tot deze zeldzame vorm van kanker.

Er zijn twee soorten: de ene ontstaat vooral op plaatsen die bloot staan aan veel licht. De andere soort komt voor in de donkere gebieden van het oog.


Vrije radicalen

“We zagen dat patiënten met lichtkleurige ogen oververtegenwoordigd waren onder de melanoompatiënten. Bij nader onderzoek zagen we dat het melanoom bij mensen met een lichte oogkleur vaak ontstaat op plaatsen waar geen licht valt, aan de zijkanten voorin het oog. Bovendien hebben deze mensen vaak een specifiek type mutatie”, zegt onderzoeker Pieter van der Velden.

“We denken dat dit komt doordat het pigment dat verantwoordelijk is voor een lichte oogkleur, feomelanine, minder goed is in het wegvangen van vrije radicalen dan eumelanine, het pigment dat zorgt voor een donkere oogkleur. Er ontstaan onder invloed van dit lichte pigment juist eerder radicalen, die het dna kunnen beschadigen.”


Tweede type

Het tweede type oogmelanoom ontstaat achterin het oog, waar veel licht op valt. “Het gaat niet om uv-licht, want dat dringt niet door in het oog. Maar ook gewoon zichtbaar licht kan het dna beschadigen”, aldus Van der Velden.

Deze vorm van oogmelanoom is onafhankelijk van de oogkleur, terwijl de eerste vorm juist onafhankelijk van blootstelling aan zonlicht ontstaat.

Regels bij hulp in huis te onbekend

Maar lang niet iedereen weet dat. Daarom begint het ministerie van Sociale Zaken met een campagne.

Daarin wordt opgeroepen een contract af te sluiten met de hulp zodat de wederzijdse rechten en plichten duidelijk zijn. Volgens het departement hebben een miljoen huishoudens een of andere hulp.

Daar is al een speciale regeling voor: particulieren die iemand minder dan vier dagen per week in dienst hebben voor huishoudelijk werk, hoeven geen belastingen en premies te betalen.

Pepsi maakt tijdelijk ‘Perfect’-fles uit Back to the Future

Dat meldt de website Slashgear.

Veel fans kijken reikhalzend uit naar 21 oktober 2015, de dag waarop het tweede deel van Back to the Future 2 zich grotendeels afspeelt. In de film belandt hoofdrolspeler Marty McFly (Michael J Fox) met zijn vriend Doc Brown (Christopher Lloyd) in dat jaar om de toekomst van zijn familie veilig te stellen. In de toekomst wordt onder meer ‘Pepsi Perfect’ gedronken.

Ter gelegenheid van deze dag heeft Pepsi nu dus deze ‘Perfect’ daadwerkelijk in productie genomen. De bijzondere fles heeft een futuristisch design en is voor een zeer beperkte tijd verkrijgbaar en kan alleen online worden gekocht. De oplage bedraagt 6500 exemplaren. De kosten bedragen heel toepasselijk 20,15 dollar.

Pepsi zal de flesjes de komende weken ook op een aantal ludieke plekken verspreiden, zoals de New York Comic Con. Op deze bijeenkomst krijgen de eerste tweehonderd fans die verkleed gaan als Marty McFly sowieso een flesje mee.