Aantal gevallen euthanasie in 2014 toegenomen

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissie (RTE), zo meldt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) woensdag.

In 2014 werden er 5306 verzoeken tot euthanasie gedaan, dat is 10 procent meer dan de 4829 in 2013.

Er kwamen 41 aanvragen voor euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening en 81 meldingen van mensen met dementie. In vergelijking  met 2013 is dat één en zestien meldingen minder.

De grootste stijging is zichtbaar bij het toepassen van euthanasie bij kankerpatiënten. Het aantal meldingen steeg met 300 ten opzichte van 2013, toen waren dit er 3588. Die stijging ligt in de lijn der verwachting, het aantal kankerpatiënten zal tot 2020 ook flink stijgen.

In vier gevallen kwamen de toetsingscommissies tot het oordeel dat niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan.

De Stichting Levenseindekliniek (SLK), door de NVVE in 2012 opgericht, kreeg vorig jaar 1035 hulpvragen en honoreerde er 232. Dat zijn er 99 meer dan in 2013.


Waarden

Een verzoek tot euthanasie mag pas worden ingewilligd als de arts ervan overtuigd is dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is en dat hij of zij uitzichtloos en ondraaglijk lijdt.

Volgens de NVVE veranderen de waarden in de samenleving ten aanzien van het sterven. “Zelfbeschikking prevaleert nu boven lotsbeschikking”, zo zegt NVVE-directeur Robert Schurink. “Daarbij hoort ook de eigen regie willen nemen, bewust en waardig willen sterven.”

Thalys raadt reizen in België vrijdag af

De socialistische vakbond ACOD Spoor had eind vorige maand al een werkonderbreking van 24 uur aangekondigd. De spoorvakbond protesteert tegen de plannen van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant voor het Belgische spoor. Die zouden slecht uitpakken voor het personeel. De vakbond wil dat de spoormedewerkers het werk stilleggen van donderdag 22.00 uur tot vrijdag 22.00 uur. 

Reizigers met de Thalys kunnen op Thalys.com terecht voor actuele verkeersinformatie. Enkele Thalys-treinen van Parijs naar Brussel en van Amsterdam naar Brussel zijn voor donderdag geschrapt. Vrijdag rijden er bijna geen treinen van Thalys.

Europa dreigt met halt productie en verkoop eetbare insecten

Op dit moment kun je in Nederlandse supermarkten al terecht voor producten waarin insecten zijn verwerkt. Denk aan schnitzels van buffalowormen, zogenoemde ‘bugnuggets’ en smeersels met meelwormen. 

Het Europese Parlement debatteert volgende week woensdag over de ‘Novel Foods’-regelgeving. Tot verrassing van onder andere de FNLI neemt de voorgestelde nieuwe regelgeving ook insecten, algen en wieren op de korrel. 

Novel foods zijn voedingsmiddelen ‘die vóór mei 1997 nog niet in significante mate werden geconsumeerd’. Novel foods moeten uitgebreid getest worden op veiligheid en daarnaast een complexe toelatingsprocedure doorlopen. Dat brengt veel papierwerk met zich mee en kan wel 4 jaar duren. 

Volgens de FNLI is dit een kostbare en vooral doelloze onderneming, waar voor de kleinere, innovatieve bedrijven die de insectenmarkt domineren, geen beginnen aan is. Tot nu toe worden deze insectentoepassingen ‘gedoogd’ door de wetgever. Er is immers nog geen overkoepelende Europese regelgeving voor eetbare insecten, zodat ze eigenlijk illegaal in de winkels liggen.


Papierwinkel

“Wij vinden dit een buitengewoon rare toestand”, zegt FNLI-directeur Philip den Ouden woensdag in De Telegraaf. “Iedereen heeft de mond vol over duurzaam en alternatieve eiwitten. Insecten zijn al jaren op de markt en zijn veilig en nu zouden ze ineens door de hele Brusselse papierwinkel moeten worden goedgekeurd.”

De FNLI pleit ervoor om eetbare insecten uit de novel foods-regelgeving te houden. Zo blijft de weg vrij voor duurzame insecteneiwitten.

Insecten zijn een goede en duurzame bron van eiwitten omdat ze van weinig kilo’s plantaardig voedsel veel kilo’s dierlijk eiwit maken. Ook in veevoer worden insecten gebruikt. Dat heeft soortgelijke voordelen.

 

‘Positiviteit belangrijk bij hartziekte’

Onderzoekers van de Pennsylvania State University bestudeerden gedurende vijf jaar meer dan 1.000 patiënten met een coronaire hartziekte. Patiënten die een positieve psychologische staat rapporteerden, bewogen over het algemeen meer, sliepen beter, slikten hun hartmedicatie zorgvuldiger en rookten minder dan minder positieve patiënten.

“Het is bekend dat negatieve emoties en depressie een schadelijk effect hebben op de gezondheid, maar het is onduidelijk op welke manier positieve emoties de gezondheid beschermen”, verteld onderzoeker Nancy L. Sin. “Uit ons onderzoek kwam naar voren dat positieve gevoelens samen gaan met gezonde gewoonten op de lange termijn. Dit is van groot belang voor het risico op hartproblemen en overlijden in de toekomst.”


Emoties

De onderzoekers keken naar de positieve emoties van de patiënten aan het begin van de studie en vijf jaar daarna. De deelnemers moesten aangeven in hoeverre ze tien specifieke positieve emoties hadden ervaren. De emoties waren onder andere geïnteresseerd, trots, enthousiast en geïnspireerd. Ook het gezonde gedrag zoals bewegen, slapen, alcoholgebruik en therapietrouw werden op deze momenten gemeten.

Positieve emoties hingen samen met meer gezond gedrag. Alleen met alcoholgebruik vonden de onderzoekers geen verband. Patiënten die in de loop van de vijf jaar meer positieve emoties ervaarden dan aan het begin van de studie, vertoonden vaak ook verbeteringen in hun gedrag.


Verklaring

Het onderzoek toont geen oorzakelijk verband, maar de onderzoekers kunnen wel een aantal redenen bedenken voor de gevonden relatie. Mensen die zich positief voelen zijn vaak gemotiveerden en volhardender, waardoor ze gezond gedrag beter volhouden. Daarbij hebben ze meer vertrouwen in hun eigen vaardigheden. Daarbij kunnen positieve emoties bijdragen aan het beter omgaan met stress en tegenslagen.

Restaurantketens nog niet erg duurzaam

Dat blijkt uit onderzoek van Rank a Brand, een vergelijksite voor duurzame merken.

Ikea Restaurant en La Place scoren beide het hoogst en krijgen een C-label. Dit betekent dat ze redelijk op weg zijn naar duurzaamheid, maar dat er ruimte is voor verbetering. La Place scoorde in het vorige onderzoek nog een B-label. Zij krijgen nu een lagere notering door uitgebreidere en aangescherpte criteria van de vergelijkingssite.

In de nieuwe criteria zijn vragen toegevoegd over duurzaamheidsmaatregelen in de productieketen en het aanbod van veganistisch voedsel. Aan die nieuwe criteria kan La Place niet tegemoetkomen.

McDonalds en Subway behalen beiden een D-label, daar zijn eerste mijlpalen bereikt, maar moet een flinke verbetering plaats gaan vinden.


Informatie

Van der Valk, AC Restaurants, Burger King, KFC, Pizza Hut, Domino’s Pizza, New York Pizza en Vapiano krijgen allen het laagste E-label. Deze ketens scoren laag omdat ze slechts een beperkte hoeveelheid informatie verschaffen over hun duurzaamheidsbeleid. 

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat bijna geen enkele keten concreet beleid voert op het gebied van duurzaamheid. Alleen La Place biedt bijvoorbeeld biologisch water in flesjes aan en verkoopt biologische groente en fruit.

Bij ketens New York Pizza en McDonalds wordt grotendeels in het duister getast als het op hun milieubeleid aankomt. Volgens de site zijn verbeteringen noodzakelijk in een sector die verantwoordelijk is voor grote mondiale milieueffecten, grootschalige landbouw en veeteelt waar tropisch regenwoud voor gekapt wordt. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid

‘Aantal ongelukken met huishoudchemicaliën te hoog’

Jaarlijks gebeuren er 7.500 ongelukken met huishoudmiddelen en doe-het-zelf producten, zoals een pot verf, stellen de organisaties. Ongeveer 1.700 mensen moesten naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. In 360 gevallen ging het om een kind jonger dan vijf jaar.

Ouders zouden vaak denken dat kinderen geen interesse hebben in een pot verf of een fles bleekmiddel. Maar dat is niet waar, stellen VeiligheidNL en de NVWA. ‘Vaatwastabletten worden heerlijke cakejes en een fles bleek is een flesje voor de pop. Kinderen zien geen gevaar en willen alles ontdekken.”

De twee organisaties beginnen daarom woensdag een campagne om aandacht te vragen voor de gevaren van huishoudchemicaliën. Zij willen met de campagne ouders aansporen om de huishoudmiddelen buiten het bereik van kinderen te bewaren.

‘Voedingsbehoefte patiënt gemeten met beademingsmachine’

Dat blijkt uit een onderzoek van Sandra Stapel en Heleen Oudemans-vam Straaten, intensivisten van IC VUmc. Op de IC van het VUmc is voeding als jaren een speerpunt.

Om in te schatten hoeveel voeding een patiënt nodig heeft werd traditioneel gebruik gemaakt van een metabole monitor. Dit is een duur en log apparaat dat gedurende enkele uren de uitademingslucht van de patiënt analyseert en het energieverbruik meet. Maar een metabole monitor is niet altijd beschikbaar.

De onderzoekers toonden aan dat het energieverbruik van de patiënt ook met de beademingsmachine kan worden bepaald, met behulp van de koolzuurproductie die standaard wordt gemeten. Zij hebben deze opzienbarend eenvoudige methode nu vergeleken met de metabole monitor. Schatting van het energieverbruik door meting van de koolzuurproductie blijkt betrouwbaar.


Mogelijkheden

Aangezien alle IC-bedden standaard zijn uitgerust met een beademingsmachine, kunnen de resultaten direct wereldwijd worden toegepast. Dagelijkse meting van het energieverbruik op deze wijze kan dus de voeding van de allerziekste patiënten verbeteren.

Stapel en Oudemans presenteerden de resultaten op het Europese Intensive Care congres in Berlijn. Dit najaar zal het onderzoek ook gepubliceerd worden in het tijdschrift Critical Care.

Vitamine D lijkt positieve invloed op dialyse nierpatiënten te hebben

Wereldwijd maken ongeveer 200.000 patiënten met ernstig nierfalen gebruik van deze methode.

Er zijn twee manieren om te dialyseren. Bij peritoneaal dialyse (PD) filtert het buikvlies afvalstoffen uit het bloed: daarvoor wordt een katheter ingebracht. Bij hemodialyse (HD) filtert een kunstnier in een machine het bloed: de machine wordt aangesloten op een bloedvat.

PD geeft meer vrijheid en is makkelijk thuis of op het werk uit te voeren en is relatief goedkoper dan HD. PD heeft ook nadelen: er is een vergrote kans op buikvliesontsteking en er kunnen veranderingen optreden in het buikvlies waardoor de dialyse minder effectief is.


Langer gebruiken

Stavenuiter onderzocht hoe patiënten langer gebruik kunnen maken van PD. Negatieve veranderingen die bij PD kunnen optreden zijn een verdikking in de buikwand, vorming van nieuwe bloedvaten en een toename van ontstekingscellen. De vloeistof van PD trekt afvalstoffen uit het bloed.

Tegelijkertijd worden stoffen uit de vloeistof door het bloed opgenomen. Door de vorming van nieuwe bloedvaten is er een groter bloedvatoppervlak. Hierdoor zal de samenstelling van de vloeistof sneller veranderen en daardoor zal het vermogen om afvalstoffen uit het bloed te filtreren afnemen.

“We ontdekten dat deze nadelen in diermodellen deels verminderden door toediening van vitamine D. Ook toonden we aan dat vitamine D belangrijk is voor het functioneren van de nieren, en schade aan de nieren kan voorkomen en herstellen”, zegt Stavenuiter.


Dieren

Het onderzoek is uitgevoerd in diermodellen voor PD. Momenteel wordt het effect van twee soorten vitamine D op het functioneren van het buikvlies onderzocht bij mensen.

In deze studie krijgen PD-patiënten één van de twee soorten vitamine D toegediend en vervolgens wordt gekeken of de ene soort vitamine D een positiever effect heeft dan de andere soort. De resultaten van deze studie worden eind 2015 verwacht.

Steeds meer ouderen naar sportschool

Dat meldt BNR op basis van cijfers van branche-organisatie Fit!Vak.

Aan de peiling deden 90 fitnessorganisaties mee, die samen meer dan 120.000 leden hebben. Uit het onderzoek van de branche-organisatie blijkt dat op een derde van de sportscholen meer dan de helft van de sporters vijftig plus is.

80 procent van de sportscholen ziet een lichte of sterke toename van het aantal oudere sporters.

Sports-World in Amsterdam past de activiteiten in de sportschool aan aan de doelgroep. “We hebben meer dan 125 groepslessen in de week, waarvan een groot deel yogalessen. We stemmen de activiteiten steeds meer af op de bezoekers”, aldus de eigenaar.

Win 5 x Het skinny six-kookboek

Met hun eerste kookboek – en ook op hun blog – lieten Elise Gruppen en Nina de Bruijn al zien dat lekker eten echt niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Met behulp van maximaal vijf ingrediënten wisten ze in het 5 or less-kookboek te inspireren tot het bereiden van simpele, maar vooral heel erg lekkere gerechten. In hun nieuwe boek borduren ze voort op deze succesformule. Met zes ingrediënten ditmaal. En nog een tikkeltje gezonder.

De foodbloggers zijn niet van de poedertjes en exotische zaadjes en bessen. Supergezond vinden ze heel belangrijk, superfood iets minder. Daarom bevat Het skinny six-kookboek echt makkelijke, gezonde en toegankelijke recepten. De auteurs beloven een skinny receptenbijbel zonder poespas. En dat skinny heel lekker kan zijn, blijkt al zodra je het boek openslaat. De inhoudsopgave wordt direct opgeleukt door candybars waarvan het water je direct in de mond loopt.

Skinny

Verwacht geen gerechten zonder vet, caloriearm of light. De auteurs kiezen voor pure ingrediënten, zonder toevoegingen. Wel zijn de meeste gerechten zuivelvrij en tarwevrij. In plaats van geraffineerde suiker vind je in Het skinny six-kookboek vooral honing en dadels, daarmee zijn de zogenaamde sinners die de bloggers op ‘Sinner Sunday’ nuttigen ook skinny. Denk bijvoorbeeld aan brownies met bonen of een gezonde worteltaart.

De candybars van de inhoudsopgave vind je terug in het hoofdstuk tussendoor. Super simpel en dankzij de chocola, pinda’s en kokos krijg je echt een blij gevoel. Ook zeer geschikte tussendoortjes zijn de peer-kaneel-havermuffins en de huisgemaakte ontbijtkoek. Allemaal met maximaal zes ingrediënten.

Elk moment

Voor elk moment van de dag geeft het kookboek inspiratie. ‘s Ochtends kun je natuurlijk los met allerlei smoothies of cruesli, maar een stuk verrassender zijn de zoete aardappelmuffins of een eitje in een avocado. De lunchmomenten zijn hier favoriet: de doperwtjessoep met garnalen is echt een aanrader. Net als de quinoasalade met rosbief. Je kunt echter ook heel gemakkelijk zelf skinny crackers maken met een smeersel.

De zoete aardappel keert regelmatig terug. Het hoofdstuk diner bevat nog een zoete aardappelgnocchi en een gepofte zoete aardappel. Zelf boekweitwraps maken blijkt ook zo gedaan en die kun je natuurlijk op allerlei manieren vullen. De gezonde variant op gebakken lekkerbek met haver klinkt ook aantrekkelijk. En de loempiataart staat eveneens op het nog-te-koken-lijstje.

Inspiratie

Leuk is vooral dat de meeste recepten net even anders zijn dan wat je waarschijnlijk zelf zou bedenken. Met snel en simpel koken, val je toch gauw terug in je vaste patroon. Het skinny six-kookboek laat zien hoe gemakkelijk variëren is. En hoe je met weinig ingrediënten toch ontzettend gezond kunt eten.

Daarbij is het ook weer een ontzettend fijn boek. Dankzij de foto’s van de ‘chicks’ en hun persoonlijke noot bij ieder recept heb je het idee dat je een beetje in hun wereld mag meekijken. De foto’s van de gerechten zijn ook heel uitnodigend en het boek straalt een en al vrolijkheid uit. Gezond eten lijkt dan ineens helemaal niet zo lastig meer.

Lijkt het jou wel een uitdaging om met zes ingrediënten de lekkerste slanke recepten op tafel te toveren? Geef dan snel antwoord op onderstaande vraag en wie weet kook jij binnenkort uit een van de vijf exemplaren die we mogen verloten. Deze actie loopt tot 2 november 2015.

Nina de Bruijn en Elise Gruppen leerden elkaar kennen tijdens hun masterstudie journalistiek. Tijdens een avond brainstormen ontstond het idee voor het foodblog Chickslovefood.com. Eerder verscheen Chickslovefood: het 5 or less-kookboek.