‘Starters zien meeste carrièrekansen in Verenigde Arabische Emiraten’

Dat blijkt uit een groot onderzoek van World Economic Forum (WEF) onder twintig- en dertigjarigen uit 125 landen, die lid zijn van hun Global Shapers Community (GSC).

“Bij het kiezen van de Verenigde Arabische Emiraten (VEA) als belangrijkste markt voor een goede baan, laat deze doelgroep zien dat ze hun professionele voortgang zeer serieus nemen”, zo zegt Yemi Babington-Ashaye van GSC.

De deelnemers geven als reden onder meer de stabiele economie en de vele carrièremogelijkheden door de bedrijfsvriendelijke cultuur.

Het onderzoek wijst ook uit dat de manier waarop naar werk wordt gekeken, mogelijk verandert. De respondenten vinden het belangrijker om maatschappelijk iets bij te dragen en te leren, dan stappen te maken op de arbeidsmarkt.

Desondanks is die groei toch het belangrijkste punt dat wordt genoemd als naar een werknemer wordt gezocht (48 procent), staat de cultuur in een bedrijf op nummer twee (38 procent) en training- en ontwikkelingsmogelijkheden op drie (32 procent). 

‘Bodem rond boomgaard vol landbouwgif’

Dat stelt Greenpeace zondag na onderzoek bij negen boomgaarden.

In totaal zijn op de dertig bodem-, water- en appelmonsters 197 sporen van 54 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen gevonden. Het oppervlaktewater was duidelijk het meest vervuild.

Van de 48 bestrijdingsmiddelen die in watermonsters werden aangetroffen, zijn 21 zeer giftig voor in het water levende organismen. Ruim 70 procent van de bodem- en watermonsters bevatte pesticiden die niet zijn toegestaan in de EU of in de fruitteelt.

Greenpeace zegt dat het overduidelijk is dat fruitteelt veel bijdraagt aan milieuvervuiling. Zo worden appelbomen tot wel dertig keer bespoten per seizoen.

Het laboratorium heeft ook appels getest die zijn ingekocht bij filialen van Albert Heijn, Plus, Aldi, Dirk van den Broek en Jumbo. Deze appels bevatten een gemiddelde van 3,7 pesticidenresiduen per monster.


Bespoten

“Dit rapport toont aan dat de fruitteelt veel bijdraagt aan milieuvervuiling,” zegt Kees Kodde, campagneleider Landbouw bij Greenpeace. “Appelbomen worden tot wel 30 keer toe bespoten per seizoen. Supermarkten hebben veel invloed op telers en kunnen die invloed gebruiken om de milieuvervuiling terug te dringen. Tot nu toe hebben supermarkten voornamelijk hun eigen straatje schoongeveegd.”

De pesticiden worden van de appels afgewassen voordat ze de winkel bereiken of de middelen worden eerder in het seizoen gespoten zodat de appel in het schap minder gif bevat. “Telers worden uitsluitend afgerekend op hoeveel residuen (restanten) er overblijven op het eindproduct, maar niet op hoeveel milieu- en watervervuiling ze veroorzaken. Supermarkten zouden een veel bredere ketenverantwoordelijkheid moeten nemen en boeren moeten ondersteunen in hun overstap naar ecologische landbouw.”


Supermarkten

De milieuorganisatie roept supermarkten die het fruit aankopen op meer oog te hebben voor de milieu- en watervervuiling en boeren te helpen om over te stappen naar ecologische landbouw.

Verder moet de regering er iets aan doen, zodat de normen voor waterkwaliteit niet meer worden overschreden. Daarnaast is de afzet van pesticiden per hectare in Nederland het hoogst in Europa. 

Het rapport beschrijft ook gifvrije oplossingen. Ecologische boeren en tuinders laten in de praktijk zien dat ook zonder middelen gezonde appels geproduceerd worden. Zij doen dit onder meer door de inzet van natuurlijke plaagbestrijders, meer nuttige natuur op en om de fruitboomgaarden en door het gebruik van appelbomen die door slimme gentechvrije veredeling beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.

Varkens in Nood pleit voor ‘vleestaks’

De stichting hoopt dat het plan veel steun krijgt en zal een petitie erover uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer. Het plan voor zo’n vleestaks is in de loop der jaren al vaker van stal gehaald.

De stichting kwam zondag met een rapport waarin 120 misstanden staan beschreven in de Nederlandse varkenshouderij.

Ondanks dat er de afgelopen twee decennia wel enige vooruitgang is geboekt, gaat het vaak niet goed, zegt Varkens in Nood.


Hormoonbehandelingen

Het gaat bijvoorbeeld om pijnlijke botten en kreupelheid door een te snelle groei, maagzweren door verkeerd voedsel, apathisch gedrag door verveling, doorligwonden bij zeugen, pleuritis door smerige stallucht, hormoonbehandelingen en uitputting bij zeugen die continu zwanger zijn.

Een belangrijk deel van de misstanden is in strijd met wettelijke voorschriften. De Partij voor de Dieren bepleitte al in 2011 een hoger btw-tarief voor vlees.


Afstand

De Nederlandse Vakbond van Varkenshouders (NVV) herkent zich niet in het rapport van de Stichting Varkens in Nood en neemt hier afstand van. Volgens de vakbond baseert Varkens in Nood zich op oude en buitenlandse rapporten. 

“Wij ontkennen niet dat er op individuele bedrijven uitdagingen zijn. Deze wijze van conclusies trekken, heeft voor ons echter geen wetenschappelijke basis”, zegt de vakbond in een reactie.


Onachtzaam

De NVV zegt in een reactie tegen Foodlog het vervelend te vinden dat Varkens in Nood bij herhaling pogingen doet om “de individuele boeren te beschuldigen van het massaal overtreden van de regels en het onachtzaam omgaan met hun dieren”.

“Het doet”, volgens NVV-voorzitter Ingrid Jansen, “absoluut geen recht aan de wijze waarop onze varkenshouders met hun dieren omgaan.” Volgens haar heeft Varkens in Nood de sector zelf niet benaderd om conclusies uit het rapport te toetsen aan de werkelijkheid.