Nederlanders emigreren vanwege onrust, ruimtegebrek en mentaliteit

Dat blijkt uit een onderzoek onder elfduizend bezoekers van de Emigratiebeurs zaterdag en zondag. 

Van de ondervraagden is 23 procent klaar met de Nederlandse mentaliteit, 16 procent vertrekt vanwege een nieuwe baan en eveneens 16 procent verhuist naar het buitenland na het pensioen. 

Voor 13 procent is de migrantencrisis een reden om Nederland te verlaten. 

Van de totale bevolking denkt 2 tot 3 procent serieus na over emigreren naar het buitenland. Vorig jaar emigreerden 148.000 mensen uit Nederland. Dat is 41 procent meer dan tien jaar geleden, blijkt uit cijfers van het CBS.

‘Zwakste ouderen vereenzamen op platteland’

Ook op het platteland staat privacy vaak hoog in het vaandel, waardoor dorpelingen elkaar niet altijd kunnen vinden.

Dat blijkt uit het maandag verschenen rapport Kleine Gebaren van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het dorp als sociaal vangnet.

Volgens onderzoeker Lotte Vermeij wordt de zorgzaamheid in dorpen vaak overschat. Ouderen op hoge leeftijd vinden minder aansluiting bij mensen in de directe omgeving. Het aantal mensen dat zij in hun dorp kennen neemt met het ouder worden af. 


Hulprelaties

Ruim 40 procent van de 85-plussers geeft aan meer hulp te zouden willen van buren. Toch groeit de hulp die dorpsgenoten zelf aanbieden. Steeds vaker komen hulprelaties Ook komen meer hulprelaties tot stand door bemiddeling, zowel van de gemeente en welzijnsorganisaties als van vrienden en familie. 

Veel ouderen wonen al langere tijd in hetzelfde dorp. Bijna alle bewoners van 75 jaar en ouder (95 procent) wonen minimaal tien jaar in het dorp. Gemiddeld woont die groep daar zelfs 53 jaar. Bij jongere bewoners liggen die percentages beduidend lager.