Zwitserland start proef met cannabisclubs

Bern, Zürich, Basel en Genève zijn overeengekomen om mogelijk nog dit jaar te starten met het project, schrijft omroep SRF vrijdag.

Vertegenwoordigers van de steden spraken donderdag over hoe de verkoop van cannabis gereguleerd kan worden. In Zwitserland is de verkoop en het gebruik van drugs verboden, hoewel de politie het gebruik van hennep vaak gedoogd.

Doordat de cannabis nu op de zwarte markt wordt verhandeld kan de overheid geen belasting innen, de producten niet controleren en ook geen preventieprogramma’s opstarten. Deze pilot zou het gebruik van cannabis door jongeren en volwassenen die lijden aan ernstige problemen met de drugs toelaten.

Voordat het project, dat vier jaar duurt en wat wetenschappelijk wordt gemonitord, kan starten, is er nog goedkeuring nodig van de kantons (verzameling van onafhankelijke staten) en de federale overheid.

‘Ouder voelen vergroot kans op ziekenhuisopname’

“Hoe oud iemand zich voelt is belangrijk. Eerder onderzoek heeft laten zien dat het van invloed is op het welzijn en andere gezondheidsgerelateerde factoren. Nu kunnen we ook voorspellen wat de kans is om in het ziekenhuis te worden opgenomen”, vertelt onderzoeker Yannick Stephan van de Universiteit van Montpellier.

In de studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Health Psychology (pdf), werden meer dan 10.000 volwassen tussen de 24 en 102 jaar oud in de Verenigde Staten vergeleken over een periode van 1995 tot 2013. Hiervoor werden meerdere bestaande onderzoeken gecombineerd.

De mensen die zeiden zich ouder te voelen dan hun werkelijke leeftijd, hadden 10 tot 25 procent meer kans om te worden opgenomen in het ziekenhuis binnen twee tot tien jaar. Voor deze conclusie werden ook leeftijd, geslacht, afkomst en opleidingsniveau meegenomen. Het hebben van depressieve symptomen en een slechtere gezondheid kan bijdragen bij aan het ouder voelen.


Gezondheid

“Het ouder voelen wordt gelinkt aan een slechtere fysieke en mentale gezondheid, maar ook met fysiologische beperkingen die kunnen leiden tot ziekte en het nodig hebben van gezondheidszorg na verloop van tijd”, aldus psycholoog Angelina Sutin van de Florida State University.

Volgens de onderzoekers zijn de conclusies uit deze studie, in combinatie met de demografische, cognitieve, gedrag- en andere gezondheidsgerelateerde factoren, een waardevolle manier om te kunnen voorspellen of een persoon een risico heeft om te worden opgenomen in het ziekenhuis in de toekomst.

‘Patiënten met alvleesklierkanker naar gespecialiseerd ziekenhuis’

Dat blijkt uit onderzoek van het Catharina Ziekenhuis, op basis van landelijke cijfers uit de Nederlands Kanker Registratie van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL).

Patiënten die de diagnose alvleesklierkanker krijgen in een niet-gespecialiseerd ziekenhuis, ondergaan minder vaak een operatie. “En een operatie, al dan niet gecombineerd met chemotherapie, is op dit moment de enige behandeling die kans geeft op genezing”, aldus chirurg Ignace de Hingh van het Catharina Ziekenhuis.

“De overlevingskansen van patiënten met alvleesklierkanker zijn nog altijd klein, maar langzaam maar zeker boeken we toch vooruitgang.” Gemiddeld leven patiënten na een operatie twee keer zo lang dan zonder, ook is er kans op genezeing na een ingreep.


Kennis

Er is volgens de chirurg in gespecialiseerde centra meer kennis beschikbaar over deze vorm van kanker. De Hingh pleit er daarom voor om alle patiënten met alvleesklierkanker te bespreken met artsen uit zo’n gespecialiseerd centrum. “Uit het onderzoek komt naar voren dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten. In sommige gevallen komt een patiënt namelijk wel in aanmerking voor een operatie terwijl dat niet zo is ingeschat in het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld.”

In Nederland zijn negentien ziekenhuizen gespecialiseerd in alvleesklierkanker.

Vijftien procent van Amerikanen doet aan online daten

Dat blijkt uit een onderzoek van Pew Research Center dat vorig jaar onder 2001 volwassen Amerikanen is verricht. De resultaten werden donderdag gepubliceerd. In 2013 lag dit aantal nog op 11 procent.

De groep van 18- tot 24-jarigen maken het meeste gebruik van de online mogelijkheden om in contact te komen met een potentiële partner. Meer dan een kwart van deze groep heeft wel eens online een afspraakje gemaakt.

Maar ook onder de groep 55- tot 64-jarigen is het gebruik van datingapps en -sites in twee jaar tijd verdubbeld: van 6 procent in 2013 naar 12 procent in 2015.


Goede ervaringen

Alleen 65-plussers willen nog niet aan de moderne mogelijkheden van daten. Van deze groep heeft slechts 3 procent een poging gewaagd om via digitale wegen een partner te vinden.

De meeste mensen die wel ervaring hebben met online daten, noemen hun ervaringen positief. 80 procent stelt dat online daten een prima manier is om nieuwe mensen te ontmoeten. Bijna twee op de drie ondervraagden vindt zelfs dat online afspreken een grote kans biedt op een partner die echt bij diegene past.

Bijna de helft van de ondervraagden erkent wel dat er risico’s kleven aan het online ontmoeten van onbekende mensen. Een op de zes ondervraagden noemt mensen die online afspreken “wanhopig”.

Afgeven Verklaring Omtrent Gedrag kan eerder worden geweigerd

Die verklaring kan dan worden geweigerd omdat iemand voorkomt in politiedossiers in verband met handelingen die haaks staan met de taak waarvoor hij of zij dat VOG nodig heeft.

Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) donderdag aan de Tweede Kamer laten weten. Op dit moment kan de verantwoordelijke Dienst Justis een VOG weigeren aan mensen die zijn veroordeeld voor iets wat echt niet strookt met hun werk, bijvoorbeeld een taxichauffeur die met een slok op achter het stuur zat.

Het afwijzen op basis van politiegegevens wordt slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen, benadrukt het ministerie. Het kan onder meer voorkomen bij functies in het gevangeniswezen.

Ook wordt het, onder strenge voorwaarden, voor bepaalde sectoren mogelijk om hun personeel periodiek of continu te laten screenen. Het moet dan glashelder zijn waarom en het mag ook geen buitensporige maatregel zijn. De betrokkene wordt bij afwijzing als eerste ingelicht, zodat hij of zij de eer aan zichzelf kan houden.


Huiverig

Dijkhoff is bang dat veel jongeren huiverig zijn een VOG aan te vragen. Ze vrezen kennelijk te vaak dat ze niet in aanmerking komen, terwijl er vorig jaar maar 0,3 procent van de aanvragen werd geweigerd. Omdat Dijkhoff geen onnodige belemmering wil bij begin van hun loopbaan of opleiding, gaat hij meer aan voorlichting doen.

Een VOG kan worden aangevraagd via DigiD, gemeente en Dienst Justis.