Vier op tien ouderen hebben verminderde rust door nachtelijk toiletbezoek

Volgens de onderzoekers van Motivaction is nycturie, nachtplassen, een veel voorkomend verschijnsels in Nederland. Zij voerden een steekproef uit onder 3.166 mannen en vrouwen tussen de vijftig en zeventig jaar.

Met behulp van selectievragen werd bepaald dat 524 mensen tot de doelgroep van dit onderzoek behoorden: mensen die twee keer of vaker ‘s nachts uit bed moeten om te plassen

Naar schatting moeten 1,7 miljoen Nederlanders met nycturie doorgaans zelfs twee keer of vaker per nacht naar het toilet. Het gaat dan voornamelijk om volwassenen ouder dan 55 jaar.


Naar de dokter

Onder de ondervraagden heeft 69 procent doorgaans twee uur of korter geslapen voordat men voor het eerst uit bed moet om te plassen, en 93% zelfs drie uur of korter. 37 procent van de ondervraagden met nycturie wordt vermoeid of zelfs zeer vermoeid wakker en bijna de helft van de ondervraagden heeft het gevoel dat nycturie leidt tot een lagere levenskwaliteit.

Huisarts Bert-Jan de Boer raadt iedereen die hinder ondervindt van nycturie aan om naar de dokter te gaan. “Als huisartsen kunnen wij, afhankelijk van eventuele oorzaken, samen met de patiënt naar een beleid op maat zoeken.”

Nieuwe medicijnenmix maakt tbc-behandeling succesvoller

Zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als de behandeling is in de afgelopen tijd veel progressie geboekt, zegt het KNCV Tuberculosefonds. 

Nieuwe snelle diagnostiek en een nieuwe mix van medicijnen maken de behandeling van (multiresistente) tuberculose aanzienlijk korter en succesvoller. In een nog lopend onderzoek bleken alle veertig patiënten die zes maanden waren behandeld genezen te zijn; dertig van de 31 patiënten die inmiddels een half jaar nadien zijn gevolgd bleven ziektevrij, een doorbraak.


Groot probleem

KNCV Tuberculosefonds doet sinds begin dit jaar onderzoek in Kirgizië en Tajikistan. MDR-tbc en XDR-tbc vormen in deze voormalige Sovjetrepublieken een groot probleem. De verwachting is dat het relatief nieuwe medicijn bedaquiline en een verkort behandelregime van negen maanden de behandeling van resistente tuberculose aanzienlijk kunnen verbeteren. Daarnaast wordt deze nieuwe behandeling beter verdragen.

“De berichten uit beide landen zijn veelbelovend”, zegt Susan van den Hof van KNCV Tuberculosefonds. “Patiënten zijn nu een maand bezig met de behandeling. Zij die eerst niet uit bed konden komen, lopen nu zelf rond. Ook geven patiënten aan dat ze minder last van bijwerkingen hebben. We kunnen nog niet zeggen hoeveel meer patiënten nu zullen genezen van deze vaak dodelijke ziekte. Maar we kunnen al wel zeggen dat de meeste patiënten na een maand al niet meer besmettelijk zijn. Dit is een teken dat de behandeling goed aanslaat.”


Risico voor Nederland

Tuberculose is de infectieziekte met de meeste dodelijke slachtoffers wereldwijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kregen in 2015 10,4 miljoen mensen de ziekte en overleden er 1,8 miljoen. In datzelfde jaar kregen naar schatting 580.000 mensen MDR-tbc en ongeveer 40.000 mensen hebben XDR-tbc.

Hoewel tuberculose met name buiten de rijke landen een probleem is, schuilt er ook een gevaar voor Nederland. Wanneer resistente tuberculose niet goed internationaal wordt aangepakt, kan uitbraak van de ziekte in de toekomst ook in Nederland grote gevolgen hebben.

“Nederland is geen eiland en tbc kent geen grenzen”, aldus Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds. “Daarom is het cruciaal dat we de krachten bundelen om de ziekte daar aan te pakken waar de meeste slachtoffers vallen. Alleen met een mondiale aanpak kunnen we voorkomen dat deze eeuwenoude ziekte, met name de medicijnresistente variant, ons alsnog verslaat.”

Volgens een deze week uitgebracht rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie Europa (WHO Europe) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) blijft ondanks de afname van het aantal tbc-patiënten het aantal hiv-patiënten met tuberculose en het aantal patiënten met multiresistente tuberculose stijgen. Een op de vijf nieuwe resistente gevallen doet zich voor in Europa.

Symptomen van tbc zijn onder meer pijn op de borst en langdurig hoesten waarbij slijm wordt opgehoest. Sommige patiënten hoesten bloed op en in zeer zeldzame gevallen kan de infectie een longslagader aantasten, waardoor een grote bloeding ontstaat.

Keukenhof opent met nieuwe entree

Zo is er een bloemenmozaïek van 250 vierkante meter met de bekende kleurige vlakken van Mondriaan. Om het mozaïek het hele voorjaar in bloei te houden, zijn de 80.000 bloembollen in twee lagen geplant: tulpen, blauwe druifjes (muscari) en krokus. In totaal zijn dit jaar 7 miljoen bollen geplant.

Nieuw is de entree van het bloemenpark, gebouwd onder architectuur van Mecanoo uit Delft. Het gebouw en de verdere toegang naar de tuinen zijn ruimtelijk opgezet om de toestroom te versoepelen. Dat is ook hard nodig want de afgelopen jaren ontving de Keukenhof telkens meer dan een miljoen mensen uit binnen- en buitenland.


Promotie

De tentoonstelling is in 1949 opgezet ter promotie van de Nederlandse sierteeltsector. In 1950 konden mensen voor het eerst naar de Keukenhof.

Zondag 21 mei gaat de Keukenhof dicht.

‘Pregabaline werkt bij zenuwpijn niet beter dan een placebo’

Ruim tweehonderd patiënten met zenuwpijn namen gedurende acht weken pregabaline (merknaam Lyrica) of een placebo, staat in het gepubliceerde onderzoek in New England Journal of Medicine. 

De begindosis van het medicijn was 150 milligram en dit liep gedurende de onderzoekperiode op tot 600 milligram. De meeste deelnemers hadden last van acute zenuwpijn en ondervonden nog niet langer dan drie maanden klachten.

Aan het begin van het onderzoek beoordeelden de patiënten hun pijn met gemiddeld een zes op een schaal van tien. Na de acht weken was de pijn in beide groepen gedaald. De placebogroep schatte hun pijn in op een 3,1, terwijl de groep die medicijnen innam gemiddeld een 3,7 toekende.


Duizelig

Na een jaar werd hen opnieuw gevraagd om hun pijn te beoordelen. Beide groepen gaven gemiddeld een 3. Echter hadden de patiënten die pregabaline innamen ook last van bijwerkingen. Zo had 40 procent last van duizeligheid.

Volgens onderzoeker Christine Lin zou pregabaline niet werkzaam zijn voor zenuwpijn, maar is het wel belangrijk dat patiënten die het medicijn al gebruiken advies inwinnen bij hun arts.

Dokter Nadina Attal van de universiteit van Versailles-Saint-Quentin in Frankrijk zegt dat ibuprofen bij acute zenuwpijn effectiever zouden zijn. In het geval van chronische pijn zouden onder meer enkele anti-depressiva werkzaam zijn. Echter is er nog geen medicijn gevonden dat zenuwpijn met succes behandelt.

‘Ouderen die reuk verliezen hebben grotere kans op vroegtijdige dood’

Dat blijkt uit onderzoek door de universiteit van Stockholm onder 1.774 Zweden, gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society.

De respondenten werden tien jaar lang gevolgd. Aan het begin van de studie werd hen gevraagd om dertien verschillende geuren te onderscheiden.

In de onderzoeksperiode overleden er in totaal 411 deelnemers. De onderzoekers merkten een duidelijk verband op tussen een slechte testscore en een vroegtijdige dood. Elk fout antwoord in de test stond gelijk aan een verhoogde kans van 8 procent op overlijden binnen de onderzoeksperiode, stelden de onderzoekers vast.


19 procent

Algeheel hadden personen wiens reukvermogen compleet verdwenen was 19 procent meer kans op vroegtijdig overlijden in vergelijking met mensen die wel goed scoorden in de test.

In eerder onderzoek werd de kans op dementie in verband gebracht met het verlies van het reukvermogen. Volgens hoofdonderzoeker Jonas Olofsson was er echter geen verband merkbaar tussen dementie en verminderde reuk in dit onderzoek.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat de biologische oorzaak is achter een verminderd reukvermogen en een vroegtijdige dood.

‘Ouderen die reuk verliezen hebben grotere kans op vroegtijdige dood’

Dat blijkt uit onderzoek door de universiteit van Stockholm onder 1.774 Zweden, gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society.

De respondenten werden tien jaar lang gevolgd. Aan het begin van de studie werd hen gevraagd om dertien verschillende geuren te onderscheiden.

In de onderzoeksperiode overleden er in totaal 411 deelnemers. De onderzoekers merkten een duidelijk verband op tussen een slechte testscore en een vroegtijdige dood. Elk fout antwoord in de test stond gelijk aan een verhoogde kans van 8 procent op overlijden binnen de onderzoeksperiode, stelden de onderzoekers vast.


19 procent

Algeheel hadden personen wiens reukvermogen compleet verdwenen was 19 procent meer kans op vroegtijdig overlijden in vergelijking met mensen die wel goed scoorden in de test.

In eerder onderzoek werd de kans op dementie in verband gebracht met het verlies van het reukvermogen. Volgens hoofdonderzoeker Jonas Olofsson was er echter geen verband merkbaar tussen dementie en verminderde reuk in dit onderzoek.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat de biologische oorzaak is achter een verminderd reukvermogen en een vroegtijdige dood.

Inspectie waarschuwt voor asbest in sierstenen

De verboden edelstenen worden onder allerlei namen aangeprezen zoals chrysotiel, actinoliet, amosiet, anthofylliet, crocidoliet en tremoliet. Vaak schrijven de aanbieders er helende krachten aan toe, op zowel lichamelijk als geestelijk.

Maar volgens de inspectie kunnen de stenen in hun ruwe vorm asbestvezels verliezen. Ook door het bewerken van de stenen (slijpen, schuren of boren) kunnen asbestvezels vrijkomen. De asbesthoudende edelstenen worden volgens de ILT te koop aangeboden via websites, op beurzen, op markten en in winkels.

De inspectie adviseert mensen die dergelijke stenen bezitten om ze in elk geval niet te bewerken. Mensen die ervan af willen kunnen ze als asbesthoudend afval inleveren bij de milieustraat.


Verkoopverbod

Een aantal groothandels die asbeststenen aanbieden zijn inmiddels gewezen op het verkoopverbod. Ook bij andere verkopers gaat de inspectie langs om hen te waarschuwen. Als ze bij een latere controle die stenen nog te koop aanbieden of op voorraad hebben, riskeren ze een boete. Die kan oplopen tot 3000 euro per overtreding.

Energielabel huishoudelijke apparaten wordt overzichtelijker

De huidige categorieën A+, A++ en A+++ zijn misleidend voor consumenten en gaan verdwijnen, aldus de Europese Commissie.

Op termijn worden apparaten als koelkasten, afwasmachines, televisies en stofzuigers ingedeeld in een zuinigheidsschaal van A tot en met G. Dat leidt volgens Brussel tot forse energiebesparing en zou huishoudens zo’n 500 euro per jaar schelen.

Door rekening te houden met innovatie moet het labelsysteem toekomstbestendiger worden. Verder komt er in 2019 een databank waarin consumenten het energieverbruik van producten kunnen vergelijken. Een soortgelijke database moet helpen het markttoezicht te versterken. Daarnaast worden de regels voor advertenties verduidelijkt.

Ook online zal het etiket veranderen naar de A-G-schaal. Detailhandel Nederland pleit hierbij voor overzichtelijkheid en versimpeling. Nu moeten klanten nog op veel plekken in de online winkel het etiket te zien krijgen, zoals bij “laatst bekeken producten”. 


Lang duren

De richtlijn gaat dit najaar in, maar het tijdstip van de invoering van de aangepaste schaal verschilt per apparaat. Voor witgoed, tv’s en lampen is dat 2020, maar voor bijvoorbeeld verwarmingsketels en boilers kan het 2030 worden. Stofzuigers en droogtrommels staan naar verwachting pas in de loop van 2024 met de nieuwe labels in de winkel.

De Europese koepel van consumentenorganisaties BEUC betreurt dat het allemaal zo lang moet duren. Ook sommige fracties in het Europees Parlement zijn die mening toegedaan.

Het parlement en de lidstaten moeten nog formeel instemmen met het akkoord.