‘Inhoud verhaal voor kinderen belangrijker dan vertelvorm’

Het voorlezen uit zowel digitale als papieren publicaties is goed voor het inlevingsvermogen en de woordenschat van een kind, meldt Eurekalert maandag.

Eerder werd er gedacht dat digitale verhalen en video’s beter zouden bijdragen aan de ontwikkeling van een kind, omdat de geluiden en bewegende beelden voor meer context zouden zorgen. Nu blijkt dat de vorm van het verhaal niet uitmaakt, maar de inhoud.

De onderzoekers lieten 38 kinderen tussen de drie en vier jaar oud luisteren naar vier verschillende verhalen. Twee verhalen werden door een volwassene voorgelezen en twee verhalen werden op een tablet afgespeeld. De kinderen hadden meer moeite met het begrijpen van de verhalen dan met de vorm waarin de verhalen werden verteld.

‘Ongerustheid over vergoedingen gehandicaptenzorg’

Vanaf juli wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen met kans op herstel en mensen die permanent toezicht nodig hebben, bij het vergoeden van langdurige zorg. Bij eerstgenoemde moet de gemeente of de zorgverzekeraar betalen. De Volkskrant meldt maandag dat de gemeente niet altijd bereid is die kosten te dragen. 

In Nederland maakten voorheen zo’n 14.000 thuiswonende gehandicapten, de meeste van hen kinderen, aanspraak op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Sinds 2015, toen er kostenbesparende zorghervormingen werden doorgevoerd, zijn 3.300 thuiswonende gehandicapte kinderen doorverwezen naar de gemeente.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zegt van deze kinderen niet te kunnen beoordelen of ze aan het selectiecriterium voldoen: bij jonge kinderen is lastig vast te stellen of ze blijvend zorg nodig hebben.

De krant concludeert na een rondgang onder ouders dat er onrust is ontstaan door de hervormingen. Gemeenten hebben minder geld voor de jeugdzorg en bovendien minder specialistische kennis in huis. Sommige gemeenten vergoeden dezelfde zorg, andere gemeenten verwijzen de ouders weer terug naar het Rijk, aldus de krant.

Staatssecretaris Van Rijn (volksgezondheid) laat aan de krant weten dat er afspraken zijn gemaakt over “een warme overdracht” van mensen die voortaan bij de gemeente moeten zijn. “Wij volgen dit proces op de voet. Binnenkort gaat een evaluatie naar de Tweede Kamer met mogelijke verbeterpunten.”