Derde van bevolking zegt problemen met gezondheid te hebben

Bij 65-plussers is dit zelfs de helft, blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s). Bijna een half miljoen mensen deden mee aan de Gezondheidsmonitor door een vragenlijst in te vullen. 

Toch ervaart drie kwart van de mensen in ons land de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Volgens de onderzoekers hebben vooral ouderen veel gezondheidsproblemen, jongeren hebben hier aanzienlijk minder last van. Desondanks beoordeelt een ruime meerderheid (62 procent) van de 65-plussers de eigen gezondheid over het algemeen als (zeer) goed. Bij de 19- tot 65-jarigen is dit 80 procent.


Regionale verschillen

Vooral in de regio’s Utrecht en Kennemerland wordt de gezondheidstoestand van de deelnemers als relatief goed ervaren. In deze twee gebieden zijn er, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, meer mensen die de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, minder mensen die langdurige aandoeningen rapporteren en minder mensen die aangeven beperkt te zijn door gezondheidsproblemen.

Daarentegen scoren de mensen in Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond juist lager dan gemiddeld.

VRE-bacterie treft vijf patiënten op trauma-afdeling AMC

Dat meldt het ziekenhuis donderdag.

“De patiënten die op de trauma-afdeling van het ziekenhuis liggen zijn al ziek, bij hen is een grotere kans op een infectie met de bacterie. Een van de vijf besmette patiënten heeft ook daadwerkelijk een infectie opgelopen na de besmetting. Deze patient behandelen wij met een reserve-antibioticum dat niet vaak gebruikt wordt, omdat daar nog geen resistentie voor is ontstaan. De andere vier patiënten zijn alleen in isolatie geplaatst, omdat zij wel drager van het virus zijn, maar nog geen effect hiervan ervaren”, legt een woordvoerder uit. 

De VRE-bacterie is een enterokok-bacterie, wat betekent dat de bacterie resistent geworden is voor het veelgebruikte antibioticum vancomycine. De bacterie, die bij mensen in de darmen voorkomt, vormt voor gezonde mensen zelden een gevaar.

“Mensen die niet ziek zijn en de bacterie oplopen hebben hier vaak geen last van. Wel willen we driehonderd mensen die mogelijk met de geïnfecteerden in aanraking zijn gekomen op de aanwezigheid van de bacterie controleren, zodat ze weten dat ze een drager zijn. Zij kunnen de bacterie tot wel een jaar na besmetting bij zich dragen en moeten daarom de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.”

Overlevingskans herhaaldelijk hartfalen stijgt bij opname in zelfde ziekenhuis

Dat stellen Canadese onderzoekers in de Journal of the American Heart Association.

De wetenschappers onderzochten de gegevens van patiënten die tussen 2004 en 2013 herhaaldelijk werden opgenomen met hartfalen. Van de 217.039 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar werd 18 procent binnen een maand opnieuw opgenomen. Van hen ging 83 procent naar het ziekenhuis waar zij eerder behandeld waren.

Volgens de onderzoekers konden de patiënten die opnieuw werden opgenomen in hetzelfde ziekenhuis een dag eerder naar huis dan patiënten die elders lagen. Ook zouden deze patiënten elf procent minder kans hebben om tijdens de ziekenhuisopname te overlijden.

Van de patiënten die naar een ander ziekenhuis werden gebracht was de meerderheid man. Zij waren gemiddeld jonger dan 77 jaar, leefden op het platteland en werden naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance.


Dichtstbijzijnde hulp

Vaak worden patiënten naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp gebracht, ondanks het feit dat de patiënt eerder in een ander ziekenhuis is behandeld. “Dit heeft met tijd te maken, omdat enkele minuten het verschil kunnen maken bij bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Daarentegen zou het voor een chronische aandoening als hartfalen voor de patiënt beter zijn wanneer de zorg zo constant mogelijk is”, stelt hoofdonderzoeker Finlay McAlister.

‘Levensverwachting hiv-patiënt flink verbeterd door medicijnen’

Hiv-patiënten leven nu negen (vrouwen) tot tien jaar (mannen) langer dan mensen die twintig jaar geleden aan een behandeling begonnen, concluderen onderzoekers in het medische vakblad The Lancet.

Deze verbetering in de levensverwachting komt volgens de wetenschappers door de moderne combinatie medicijnen: die bevat minder giftige stoffen.

De moderne hiv-remmers hebben daarmee minder zware bijwerkingen. Door de combinatietherapie van hiv-remmers zijn er bovendien meer opties als zich resistentie voordoet.


Verzameling

In de studie werd gekeken naar de verzamelde gegevens uit achttien onderzoeken die werden uitgevoerd in Europa en Amerika. In totaal ging het om een onderzoekspopulatie van 88.504 patiënten met hiv, die tussen 1996 en 2010 begonnen met hun behandeling. 

Daarbinnen werd gekeken naar twee groepen, gebaseerd op het jaar waarin zij het traject ingingen. Van de mensen die tussen 2008 en 2010 begonnen met de gecombineerde hiv-remmers, stierven er veel minder in de eerste drie jaar dan in de groep patiënten die daarvóór begon met de behandeling.

In de gehele populatie nam het aantal sterfgevallen dat specifiek aan aids kon worden toegeschreven gedurende de onderzochte periode af. Ook dat zou volgens de wetenschappers kunnen komen door de effectievere medicatie: de moderne variant herstelt het immuunsysteem beter.

Om het beeld dat uit de vergelijkende studie naar voren komt, duidelijk weer te geven, geven de auteurs het voorbeeld van een hypothetische twintiger: als die in 2008 begint met de behandeling, wordt hij tegen de zeventig jaar oud. Dat ligt weliswaar iets onder de gemiddelde levensverwachting voor mannen in de VS en Europa, maar het is “een enorme stap voorwaarts”, aldus hoofdonderzoeker Adam Tricky (University of Bristol).


Vergrijzende patiënt met hiv

Een belangrijke kanttekening is volgens hem wel dat deze verbetering niet geldt voor iedereen met hiv. Mensen met hiv die daarnaast ook drugsverslaafd zijn (en door het gebruik van besmette naalden hiv kregen), maakten als populatie niet deze verbetering door.

De auteurs benadrukken in de publicatie ook dat er nog geen genezing is voor aids: de patiënt kan niet stoppen met de remmers. “Juist voor de groepen patiënten die nog niet profiteren van de verbeterde medicatie, moeten we hard werken het stigma van hiv en aidste beslechten”, zegt Trickey.

De gezondheidzorg ziet volgens hem een nieuwe groep patiënten tegemoet: de hiv-positieve oudere.

Rome wil verbod op lang stilstaan bij beroemde Trevifontein

Burgemeester Virginia Raggi lanceerde woensdag in Italiaanse media een plan om mogelijk alleen nog maar begeleide wandelingen langs de fontein te organiseren. Ook zou het aantal karretjes en stalletjes dat voedsel, frisdranken en parafernalia verkopen op het plein moeten worden beperkt.

De meeste van de ruim 4 miljoen toeristen die jaarlijks Rome aandoen, bezoeken de wereldberoemde fontein. Dit leidt zeker in de drukke maanden dagelijks tot grote opstoppingen.

Een ander probleem dat Rome met de nieuwe aanpak het hoofd wil bieden, is het toenemende aantal mensen dat ongeoorloofd een duik neemt in de fontein.


Chaotisch

Minister Dario Franceschini van Cultureel Erfgoed had eerder dit jaar de burgemeester gevraagd met een plan te komen om de chaotische ophopingen van toeristen bij de fontein een halt toe te roepen.

De details van de plannen zijn woensdag nog niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk wanneer de maatregelen van kracht moeten worden.

De Trevifontein werd ontworpen door Bernini en gerealiseerd door architect Nicola Salvi. Het iconische bouwwerk van de majestueuze zeegod Oceanus op een schelpvormige strijdwagen is vernoemd naar de ‘tre via’, oftewel drie wegen, die vroeger op het plein samenkwamen.


Bijgeloof

Het monument figureerde de afgelopen decennia in een groot aantal bekende films, zoals La Dolce Vita, Roman Holiday, The Lizzie McGuire Movie en Angels and Demons.

Volgens bijgeloof keren bezoekers die een muntje in het water gooien ooit weer terug naar Rome. Het werpen van twee muntjes zou volgens de mythe de werper een spoedige ontmoeting met zijn of haar grote liefde garanderen. En drie muntjes in de fontein zouden zelfs leiden tot een huwelijk.

Jaarlijks wordt er meer dan 1,4 miljoen euro in de fontein gegooid. De gemeente Rome schenkt dit geld aan diverse goede doelen.

‘Vertrouwde muziek verbetert mentale gezondheid van demente ouderen’

Uit wetenschappelijk onderzoek bleek eerder dat favoriete muzieknummers diepe herinneringen kunnen oproepen die niet door dementie verloren zijn gegaan. Hierdoor worden zij in staat gesteld om opnieuw verbinding te maken met hun omgeving, doordat er naar aanleiding van deze herinneringen een gesprek wordt gestart. Dit blijkt ook succesvol bij mensen met vergevorderde dementie.

De medicatie en gegevens over het gedrag en de stemming van meer dan 25.000 Amerikaanse dementerende bewoners uit 196 verzorgingstehuizen werden voor het onderzoek vergeleken.

Ongeveer de helft hiervan nam deel aan het muziekprogramma en kreeg regelmatig een persoonlijke afspeellijst te horen van familie, bekenden of een verzorger. Hun gegevens werden vergeleken met een ongeveer even grote groep verzorgingstehuisbewoners, die niet participeerden aan het programma. Zo konden de effecten van de “muziektherapie” goed naar voren komen.


Antipsychotica

Uit de eerste fase van het onderzoek wordt nu geconcludeerd dat een aanzienlijk deel van de deelnemers is gestopt met antipsychotica. 20,1 procent van de bewoners is hier in de periode na de invoering van het programma in 2013 mee gestopt, in vergelijking met 17,6 procent in een vergelijkbare periode daarvoor. In tehuizen waar niet werd gewerkt met het programma was er geen opmerkelijke afname op te merken.

24,4 procent van de Music & Memory-deelnemers stopte na invoering van het programma met anti-angstmedicatie. Voor de invoering van het programma was dit 23,5 procent. Bij dementerenden die niet deelnamen aan het programma was er een daling op te merken; 20 procent stopte met de medicatie, voor 2013 was dit 24,8 procent. 

Ook hadden de deelnemers minder last van gedragsproblemen. Voor de start van het muziekprogramma daalde dit aantal gemiddeld met 50,9 procent, na 2013 was dit 56,5 procent. Het aantal bleef min of meer gelijk in de tehuizen waar niet werd gewerkt met het programma. Bij de deelnemers werd er geen verandering opgemerkt in het humeur van de tehuisbewoners. 


Loting

In de volgende fase van het onderzoek worden middels een loting andere tehuizen uitgekozen om deel te nemen aan het programma. De gegevens over medicatie, stemming en gedrag wordt dan opnieuw vergeleken met dementerenden in tehuizen die geen muziektherapie krijgen.  

Het Music & Memory-programma wordt ook in Nederland uitgevoerd. De instelling traint zorgprofessionals om afspeellijsten te maken van de persoonlijke, favoriete muziek. Uit de resultaten van het programma bleek dat de deelnemers gemiddeld rustiger en socialer werden.

‘Dagboek bijhouden helpt bij verwerking van scheiding’

Dat is de conclusie van een onderzoek dat nog zal verschijnen in het wetenschappelijke tijdschrift Psychosomatic MedicineHet onderzoek is uitgevoerd door de universiteit van Arizona, met 109 mannen en vrouwen wier relatie onlangs was verbroken of die in een echtscheiding lagen. 

De groep werd zowel geestelijk als fysiek onderzocht en daarna in drie subgroepen verdeeld. Elke groep werd gevraagd om een andere schrijfopdracht te voltooien, waaraan drie keer twintig minuten werd besteed.

De eerste groep werd gevraagd om in een dagboek hun meest diepgaande gevoelens over de recente scheiding op papier te zetten. De twee groep moest hetzelfde doen, maar dan in een verhalende vorm met een duidelijk begin, midden en slot. De laatste groep moest zijn alleen zijn of haar dagelijkse bezigheden opschrijven, zonder hierbij emoties uit te drukken.


Lagere hartslag

Na de opdracht werd de gezondheid van de onderzoekdeelnemers nog tweemaal onderzocht. Uit de laatste analyse, die zo’n acht maanden na de schrijfopdracht plaatsvond, stelden de onderzoekers vast dat deelnemers van de tweede groep een lagere hartslag hadden dan de personen uit de twee andere groepen.

Daarbij werden er bij de tweede groep meer variaties in hun hartslag aangetroffen. Dit is een teken dat hun lichaam zich goed kan aanpassen aan de omgeving, wat wijst op een goede psychische balans en meer innerlijke rust.

Door ervaringen in een verhalende vorm op te schrijven – inclusief een afrondend slot – kan een ervaring beter worden verwerkt, vertellen de onderzoekers van de studie. Het helpt mensen om hun negatieve belevenis sneller te verwerken, iets wat niet het geval is wanneer iemand zo’n emotie steeds opnieuw beleeft.