Verband gevonden tussen eenzaamheid en slaap

Dat stellen onderzoekers van King’s College London.

Tijdens het onderzoek werden 2.232 tweelingen tussen de achttien en negentien jaar oud onderzocht. Zij moesten vier vragen beantwoorden over vriendschap, buitensluiting, isolatie en eenzaamheid. Verder werd hun slaap gemeten en werd geanalyseerd hoelang het duurde om in slaap te vallen. Ook werd aan de deelnemers gevraagd naar de stabiliteit van de slaap en hoe zij gedurende dag functioneerden.

Eenzaamheid wordt door de onderzoekers omschreven als een ongemakkelijk gevoel dat mensen ervaren wanneer zij het gevoel hebben dat hun sociale contacten onbereikbaar zijn. Dit is anders dan sociale isolatie, omdat mensen sociaal geïsoleerd kunnen zijn, maar zich niet eenzaam hoeven te voelen. Ook kunnen mensen zich eenzaam voelen terwijl ze door veel mensen omringd worden.

25 tot 30 procent van de deelnemers zei zich soms eenzaam te voelen, vijf procent zei zich vaker eenzaam te voelen. Door de onderzoekers werd rekening gehouden met symptomen van geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie of angst dat vaak in verband wordt gebracht met slaapproblemen en een eenzaam gevoel.


Veiligheid

Volgens de onderzoekers kan een onrustig slaappatroon bij eenzame personen mogelijk verklaard worden door een minder veilig gevoel. Daarom keken de onderzoekers of de deelnemers in het verleden waren blootgesteld aan misdaad, gewelddadig misbruik door familieleden of collega’s. Het verband tussen eenzaamheid en slaap was zeventig procent hoger bij de mensen die aan geweld waren blootgesteld.

Volgens onderzoeker Timothy Matthews hebben de onderzoekers geconstateerd dat blootstelling aan geweld in het verleden de associatie tussen eenzaamheid en slechte slaap versterkt. Tijdens het slapen zijn mensen in een staat waarin ze niet op hun eigen veiligheid kunnen letten en daarom durven deze mensen niet te slapen. 

“Weinig slaap is een van de redenen waardoor iemand zich eenzaam gaat voelen. Daarom is het van belang dat iemand op tijd hulp zoekt om deze negatieve gedachten te behandelen. Anders bestaat de kans dat er een vicieuze cirkel ontstaat”, aldus Professor Louise Arseneault. “Veel jonge mensen studeren en wonen op zichzelf, waardoor ze zich eenzaam kunnen gaan voelen. Daarom is het belangrijk dat ze op tijd hulp krijgen om met dit eenzame gevoel om te gaan.”

Eigenaren vechthonden verplicht op opvoedcursus

De maatregel van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) voor zogeheten hoogrisicohonden gaat volgend jaar in.

Van Dam maakt zich grote zorgen over de regelmaat waarmee honden een mens of ander dier ernstig verwonden. Ingrijpen tegen hoogrisicohonden is daarom geboden, vindt hij. Van sommige van deze gevaarlijke hondenrassen wil hij de fok en de invoer helemaal verbieden. Hij wijst erop dat andere Europese landen Nederland daarin al voorgingen.

Verder wil Van Dam bijtincidenten beter gaan bijhouden en een meldpunt instellen. Met die gegevens kunnen gemeenten een baasje van een hoogrisicohond bijvoorbeeld verbieden nog langer zo’n hond te houden. Ook kunnen ze een muilkorf of een hondenlijn voorschrijven. Ze kunnen verder plaatsen aanwijzen waar geen enkele hoogrisicohond mag komen, zoals een speeltuin of kinderboerderij.


Ophitsen

Van Dam zou ook graag zien dat het makkelijker wordt om iemand te vervolgen die een hond ophitst om iemand aan te vallen. Daarover gaat hij in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie.

Om de maatregelen mogelijk te maken heeft de staatssecretaris een lijst opgesteld van hondenrassen die hij onder de hoogrisicohonden schaart. Op de lijst staan onder meer de stafford en de pitbull.

Zodra fokkers erin slagen een ras minder agressief te maken, kan zo’n ras weer van de lijst. De ooit beruchte rottweilers en boxers bijvoorbeeld worden ook niet langer als een gevaar gezien.

Huisarts schrijft vaker pijnstiller voor

Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL op verzoek van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Uit het onderzoek blijkt dat in de periode van 2005 tot 2015 het aantal patiënten in Nederland dat een sterke pijnstiller voorgeschreven kreeg is verzesvoudigd. Vooral het aantal recepten voor oxycodon is aanzienlijk gestegen. De toename is het sterkst onder Nederlanders boven de 75 jaar oud. Mogelijk wordt dit verklaard door de vergrijzende bevolking.

De toename in het aantal voorschrijvingen van opioïden komt volgens het CBG doordat huisartsen de medicatie vaker voorschrijven bij rug-, nek- en schouderpijn. In tachtig procent van de gevallen waarbij voor het eerst een pijnstiller werd voorgeschreven bij een andere aandoening dan kanker, koos de huisarts voor een zwakwerkende opioïde.


Opioïden 

Opioïden worden voorgeschreven bij hevige en chronische pijn, bijvoorbeeld bij kanker of na een ongeval of operatie. Deze pijnstillers kunnen ervoor zorgen dat de patïent aan de medicatie went of zelfs afhankelijk wordt. Er zijn zwakwerkende opioïden, zoals tramadol en sterkwerkende, zoals morfine, oxycodon en fentanyl.

Verband gevonden tussen lichaamsvet en kans op borstkanker

Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht dat woensdag wordt gepresenteerd.

Tijdens het onderzoek werden 243 vrouwen met overgewicht net na de overgang gevolgd. In een periode van zestien weken vielen 195 vrouwen tussen de vijf en zes kilo af. De overige 48 vrouwen bleven op gelijk gewicht.

Na de zestien weken kon volgens de onderzoekers een verband worden aangetoond tussen een afname in lichaamsvet en een gunstige ontwikkeling in medische factoren die met borstkanker samenhangen. Alleen een afname in de hoeveelheid buikvet had volgens het onderzoek ook een gunstig effect. Met name in de afname van zogenaamde ontstekingsmarkers, die bijvoorbeeld in verband worden gebracht met hart- en vaatziekten.


Verlaging

“Uit het onderzoek is gebleken dat het verlagen van het risico op borstkanker via lichaamseigen hormonen, niet een daling van buikvet het belangrijkste is, maar vooral het totale lichaamsvet. Bijvoorbeeld dus ook het heupvet”, verklaart hoofdonderzoeker Evelyn Monninkhhof.

“Onze volgende stap is onderzoeken hoe vrouwen buikvet en hun totale lichaamsvet het beste kunnen aanpakken. We willen weten welke programma’s op het gebied van voeding en lichaamsbeweging het beste voor hun werken. Zo kunnen ze het risico op borstkanker verlagen”, aldus Monninkhof.

Een op drie adolescenten in Europa is te zwaar

Vooral in Zuid-Europa en in het Middelandse Zeegebied wonen relatief veel zware mensen. Dat staat in een nieuw rapport van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat woensdag wordt gepubliceerd.

Obesitas bij kinderen wordt gezien als een van de meest urgente gezondheidsproblemen van de 21e eeuw. Kinderen met obesitas hebben een groter risico op het krijgen van Diabetes type 2, astma, slaapproblemen, spierklachten, botproblemen, hart- en vaatziekten, schooluitval, psychologische problemen en sociale isolatie.

“Ondanks dat we proberen om obesitas in de kindertijd te verminderen, blijft het aantal adolescenten met een te zwaar gewicht stijgen. In Oost-Europa zien we langzamerhand het aantal mensen met obesitas ook stijgen”, aldus onderzoeker Zsuzsanna Jakab.


Vicieuze cirkel

“De politiek moet ingrijpen om te voorkomen dat kinderen steeds dikker worden. Overheden moeten zich meer gaan inzetten om te voorkomen dat we in een vicieuze cirkel terecht komen waarbij overgewicht bij kinderen over gaat in overgewicht bij volwassenen.”

Joao Breda, onderzoeker voeding, lichaamsbeweging en obesitas bij de WHO stelt dat het vaak lastig is om obesitas te overwinnen. “Vier op de vijf adolescenten met overgewicht blijven als volwassene ook kampen met gewichtsproblemen. Daarom hebben zij meer risico op een slechte gezondheid en de daarbij komende discriminatie.” 

Internationaal fonds voor seksuele gezondheid ‘harder nodig dan ooit’

Voor het fonds is door allerlei landen al ruim 180 miljoen euro steun voor toegezegd. Dat geld moet het gat dichten dat ontstaat door het wegvallen van omgerekend zo’n 550 miljoen euro aan Amerikaanse bijdragen, een maatregel van president Trump. Vrouwen in arme landen dreigen daardoor geen seksuele voorlichting, anticonceptie, kraamhulp en veilige abortus te krijgen.

Tijdens het bezoek aan Kenia bleek dat Amerika de maatregel nog breder toepast dan was aangekondigd. “Niet alleen programma’s voor gezinsplanning worden geraakt maar ook die voor allerlei andere gezondheidsprogramma’s, zoals die voor hiv/aids en malaria. Dat heeft een enorme weerslag op miljoenen vrouwen én mannen”, zegt Ploumen.

Ze wil proberen om het onderwerp op de agenda te krijgen van de top van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, later dit jaar.