‘Ook gematigde drinkers hebben kans op hersenschade’

De alcohol-studie maakt deel uit van de Whitehall II-studie, waarbij de (sociale) gezondheid van een grote groep Britten voor dertig jaar werd geobserveerd. De resultaten werden gepubliceerd in BMJ.

Ook het alcoholgebruik van deze mensen werd bijgehouden. Daarnaast werd in die dertig jaar ook gecontroleerd hoe hun brein functioneerde en kreeg de onderzoeksgroep MRI-scans.


Vijftien glazen

Zoals verwacht heeft de groep die gemiddeld het meest alcohol drinkt, de grootste kans op hippocampale atrofie. Deze vorm van hersenbeschadiging wordt onder meer geassocieerd met geheugenziekten als Alzheimer en dementie.

Grote drinkers zagen hun taalkennis sneller afnemen en hadden een slechtere integriteit van de witte stof in de hersenen, wat de snelheid van informatieverwerking vertraagt. Mensen die tot deze groep behoren drinken rond de dertig eenheden alcohol per week, wat uitkomt op circa vijftien glazen bier en wijn, gezien één glas zo’n twee eenheden bevat.


Sociale drinker

Maar ook het brein van de meer gematigde drinkers werd aangetast, zo bleek uit het onderzoek. “Dit gaat om mensen die vallen onder de noemer ‘sociale’ drinker, dus het gaat hierbij niet om enorme hoeveelheden”, meldt dokter Anya Topiwala van de universiteit van Oxford.

Deze groep drinkt veertien tot 21 eenheden per week, wat uitkomt op een flink glas per dag, plus wat extra glazen in het weekend. De mensen die deze hoeveelheden drinken hebben volgens het onderzoek drie keer zoveel kans om hippocampale atrofie te ontwikkelen, in vergelijking met mensen die geen alcohol drinken.

Bij de groep met lichte drinkers – die maximaal één klein glas per dag drinkt – werd geen verschil aangetroffen.


Geen noodzaak

De onderzoekers benadrukken dat er echter geen bewijs is hoe significant dit verschil is, dus dit zou uitgewezen moeten worden door nader onderzoek, waarbij vooral de groep met niet-drinkers groter moet zijn om de resultaten meer betrouwbaar te maken.

Ook zagen de onderzoekdeelnemers hun cognitief vermogen niet opvallend sterker achteruit gaan in de onderzoeksperiode. Volgens de onderzoekers vormen de resultaten van deze studie dan ook geen grote noodzaak voor gematigde drinkers om hun alcoholconsumptie drastisch te verminderen.

Nieuwe opvangtafel verbetert doorbloeding van te kleine baby

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde een tafel waarop te kleine baby’s meteen zorg kunnen krijgen zonder dat de navelstreng al is doorgeknipt. Daar wordt hij ook al gebruikt.

Op de zogenoemde Concord-tafel kan een pasgeborene nog aan de navelstreng worden gestabiliseerd. “Hierdoor is er geen haast en kan er rustig gewacht worden met afnavelen totdat de ademhaling goed op gang is gekomen”, aldus neonatoloog Arjan te Pas.

“Dat geeft een betere doorbloeding bij de kwetsbare pasgeborene.” De onderzoekers willen ook weten of wachten met afnavelen de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby verkleint.

Er zullen in fases zes tot twaalf tafels komen, in ziekenhuizen met intensive care voor te vroeg geboren kinderen.

Geld terug bij een vertraagde vlucht: zo zit het

NU.nl zet op een rijtje welke rechten passagiers hebben in bovenstaande gevallen en hoe het zit met de recente vertragingen op Schiphol door lange rijen bij de security en paspoortcontrole.

EU-verordening

De rechten van vliegtuigpassagiers zijn in 2004 vastgelegd in een verordening van de Europese Unie. In de verordening worden de rechten van de passagier beschermd en de plichten van de vliegtuigmaatschappijen vastgesteld.

Procederen

Het aantal vertraagde vluchten neemt de afgelopen jaren af, maar het aantal gevallen waarbij passagiers recht hebben op compensatie, neemt toe. “Luchtvaartmaatschappijen presteren beter”, vertelt Paul Vaneker van EUclaim.

EUclaim adviseert passagiers en helpt gedupeerden om een schadevergoeding te claimen bij luchtvaartmaatschappijen. In 2014 gaf het bedrijf meer dan 53.000 adviezen en het afgelopen jaar waren dat er ruim 91.000. “Wij merken dat mensen ons beter weten te vinden. Tegelijkertijd is er in de media steeds meer aandacht voor dit onderwerp.”

Bij Claimingo, dat naast het behandelen van claims ook adviezen geeft, merken ze dat veel maatschappijen bereid zijn om te procederen. Het bedrijf heeft, sinds het begin december werd opgericht, zo’n 3.000 claims voor passagiers behandeld.

“Wij dagvaarden in 40 procent van de gevallen”, vertelt Alexander Colenbrander. “En dan merken we dat maatschappijen zaken op alle mogelijke manieren proberen te rekken.” Zo trekken verschillende maatschappijen de handtekeningen van passagiers in twijfel om onder de compensatieplicht uit te komen. “Het lijkt erop dat ze weinig te verliezen te hebben, aangezien er toch al veel negatieve publiciteit is.”

Vertraagde vlucht

Je hebt alleen recht op compensatie wanneer je vanaf een EU-luchthaven vertrekt of terugvliegt naar een EU-land met een EU-luchtvaartmaatschappij. Compensatie is mogelijk vanaf een vertraging van drie uur.

Bij passagiers bestaat nog vaak onduidelijkheid over de gemiste aansluiting, aldus Vaneker. “Als je je aansluiting mist en je op je uiteindelijke bestemming aankomt met een vertraging van drie uur of meer, heb je ook recht op compensatie.”

Bij een vertraging van vijf uur of meer heb je recht op terugbetaling van je ticket en een vlucht naar je oorspronkelijke vertrekpunt. 

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de 125 en 600 euro per ticket, afhankelijk van de lengte van de vlucht en de duur van de vertraging.

Overmacht

Als er sprake is van overmacht, hebben passagiers geen recht op een vergoeding. Bij overmacht kun je denken aan bepaalde weersomstandigheden (zoals de storm van 23 februari, waarna tientallen vluchten werden geannuleerd), terrorisme, een staking van de luchtverkeersleiding of medische noodlandingen.

Een technisch mankement valt daar niet onder, vertelt Vaneker. “Het was lange tijd onduidelijk of luchtvaartmaatschappijen zich daarop konden beroepen, maar uiteindelijk heeft de rechter bepaald van niet. Een technisch mankement is dus geen overmacht.”

Vlucht geannuleerd

Als je vlucht door de luchtvaartmaatschappij wordt geannuleerd, heb je recht op een vergoeding, tenzij je minstens twee weken voor de vlucht op de hoogte bent gesteld van de annulering of als er sprake is van overmacht.

Gewijzigde vluchttijden

Ook bij gewijzigde vluchttijden heb je in sommige gevallen recht op een vergoeding. Als de vluchttijden korter dan twee weken voor de vlucht worden gewijzigd en je vlucht twee uur eerder vertrekt of meer dan vier uur na de oorspronkelijke aankomsttijd aankomt, heb je recht op een vergoeding. De luchtvaartmaatschappij is verplicht passagiers te informeren over vluchttijden.

Ook als passagiers worden geweigerd bij het instappen, wat het geval is bij een overboekte vlucht, hebben zij recht op financiële vergoeding. Zij hoeven echter geen vergoeding te verwachten als hen om gegronde redenen, zoals agressiviteit, de toegang tot het vliegtuig wordt geweigerd. 

Lange wachtrijen bij Schiphol

Onlangs werd bekend dat Claimingo en ReisRecht Schiphol en vliegtuigmaatschappijen formeel aansprakelijk stellen voor de vertragingen die reizigers onder meer in de meivakantie opliepen door te lange rijen op de luchthaven. Door grote drukte op Schiphol ontstonden enorme wachttijden bij de paspoort- en veiligheidscontrole.

“Wij gaan Schiphol aansprakelijk stellen voor die wachtrijen”, zegt Colenbrander. “We kregen zoveel aanvragen van klanten die zeiden dat ze er echt niet doorheen kwamen, dat we vonden dat we daar iets mee moesten doen.”

Het is in Nederland niet eerder voorgekomen dat een luchthaven aansprakelijk werd gesteld voor vertragingen die passagiers opliepen door wachtrijen.

Claimingo heeft momenteel ruim 120 gevallen in behandeling. “In sommige gevallen stellen we zowel Schiphol als de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk. Dan moeten ze onderling maar uitzoeken wie betaalt.”

Het bedrijf adviseert reizigers die mogelijk met vertraging te maken krijgen vooral veel bewijsmateriaal te verzamelen waarmee kan worden aangetoond dat ze op tijd op de luchthaven waren.

“Denk aan je vervoersbewijs naar Schiphol, de parkeerbon, een selfie als je in de rij staat of een appje naar familie of vrienden om te zeggen dat je op de luchthaven bent”, zegt Colenbrander. “Maak ook foto’s van de wachtrijen, de drukte en van eventueel gesloten poortjes. Oftewel: documenteer zoveel mogelijk.”

KLM verwacht in zomer opnieuw problemen met drukte op Schiphol

Dat zegt Elbers woensdag in de Telegraaf. Hij noemt de lange wachtrijen op Schiphol “schadelijk voor de reputatie van Nederland”. 

Volgens de KLM-topman zou het een oplossing zijn als Schiphol winkelruimte zou opofferen om ruimte te maken voor bredere doorgangen. “Daar zou ik een voorstander van zijn. Schiphol zal in moeten zien dat het een luchthaven is, in plaats van een winkelcentrum met landingsbanen”, aldus Elders. 

In de meivakantie ondervonden reizigers grote hinder door de drukte op Schiphol. Door lange rijen bij de incheckbalies, beveiligingsscans en de douane misten tientallen mensen hun vlucht en moesten vluchten worden omgeboekt. Volgens KLM kostten de problemen de luchtvaartmaatschappij toen “ettelijke miljoenen”. Elbers eiste maatregelen van Schiphol om soortgelijke problemen in de zomermaanden te voorkomen.


Piek

De luchthaven zei eerder al dat de grootste drukte waarschijnlijk nog moet komen. De piek van het aantal luchtvaartpassagiers dat Schiphol op één dag moet vervoeren ligt waarschijnlijk halverwege augustus. De luchthaven heeft aangekondigd in de zomermaanden extra beveiligingsdoorgangen te openen om meer reizigers te kunnen doorlaten. Ook wordt extra personeel ingezet. 

Begin april ging een noodterminal open om de extra toestroom van passagiers aan te kunnen. In 2023 hoopt de luchthaven uit te breiden met een definitieve nieuwe vertrekhal. Daarnaast wil Schiphol extra marechausee inzetten om de veiligheid op de luchthaven te kunnen blijven garanderen.


Schiphol

Schiphol laat in een reactie aan NU.nl weten dat de luchthaven en partners altijd meer doen in drukke (vakantie)perioden, omdat er dan eenmaal veel mensen met het vliegtuig op vakantie gaan. Het is wel zo dat er steeds meer Nederlanders met het vliegtuig op vakantie gaan, waardoor het drukker wordt. 

Schiphol zegt vast te houden aan de bestaande plannen. “Van 1 juli tot en met 31 augustus gaan we ongeacht piekmomenten alle securitybalies in vertrekhal 1 bezetten tussen 6.00 en 20.00 uur. Dat betekent dat alles open is, ongeacht er veel of weinig reizigers zijn. In vertrekhal 2 zal dit ook zo veel mogelijk gebeuren, mits kan worden aangetoond dat volledige bezetting niet nodig is”, aldus een woordvoerder.

Ook gaat Schiphol in juni, juli, augustus en september meer personeel inzetten om reizigers wegwijs te maken op de luchthaven. “Deze medewerkers zijn aanwezig in de terminal als aanspreekpunt, om reizigersinformatie te verstrekken, te helpen bij bagageafhandeling, om mensen door te verwijzen naar de juiste incheckbalies en te verwijzen naar rustigere securitylanes.”

“De afgelopen weken waren er meerdere dagen die qua aantallen reizigers te vergelijken zijn met de aankomende zomervakantie. Deze dagen met ruim 200.000 reizigers liepen overwegend soepel en waar reizigers langer dan gebruikelijk in een wachtrij stonden, was dat te overzien.”


EasyJet

EasyJet zegt tegen NU.nl deze zorgen niet te delen. “In de meivakantie was het druk, maar de problemen waren lang niet voor alle luchtvaartmaatschappijen en passagiers zo groot als nu wordt voorgesteld”, laat een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij weten. “Schiphol heeft sindsdien extra security toegezegd en ook heeft de overheid 200 extra man voor de Marechaussee beloofd.”

Volgens easyJet Dit zijn operationele problemen die om een operationele oplossing vragen. “Wij willen dat de sector als één, samen met Schiphol, de schouders onder deze uitdaging zet en de welkome groei in goede banen leidt. We moedigen de luchthaven dan ook aan om te investeren in de juiste en voldoende infrastructuur, bijvoorbeeld het uitbreiden van de H-pier, en meer efficiëntie.”


TUI

Reisorganisatie TUI maakt gebruik van dezelfde luchthaven en heeft te maken met dezelfde problematiek. “We willen uiteraard ook niet dat onze klant last heeft van grote vertraging”, aldus Petra Kok, woordvoerder TUI. “Vier uur van tevoren aanwezig zijn is te veel, drie uur is wat ons betreft voldoende.”

“We vertrouwen er op dat Schiphol met de opgedane kennis na de drukte in de meivakantie de juiste maatregelen treft om een herhaling te voorkomen.” In samenwerking met Transavia heeft TUI ervoor gekozen om mensen die ver van de luchthaven parkeren te faciliteren in extra incheckmogelijkheden.

“Mensen op de langparkeerplaats P3 kunnen daar al inchecken bij een balie en ook hun bagage afgeven, om zo de druk van de incheckbalies op de luchthaven te verminderen. Natuurlijk neemt dit niet de druk van securitycheck af, maar het inchecken scheelt al iets”, aldus de woordvoerder.  

Aziatische tijgermug ontdekt op bloemenveiling Naaldwijk

De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van infectieziekten overdragen, zou te verwaarlozen zijn. In Nederland zijn knokkelkoorts, zikakoorts en chikungunya tot nu toe alleen waargenomen bij mensen die uit een tropisch gebied kwamen. Toch is de NVWA de beestjes liever kwijt dan rijk.

De tijgermug ontdekte ons land jaren geleden al door mee te reizen met de Lucky bamboo-sierplantjes uit China en ook met vrachtwagen- en tractorbanden.

Tijgermuggen kunnen eitjes leggen in stilstaand water zoals in bloempotten, emmertjes en vaasjes.

‘Effect wit of bruin brood verschilt per persoon’

Het onderzoek, gedaan aan het Weizmann Institute of Science, bestaat uit een klinische studie onder twintig proefpersonen, bij wie werd gekeken hoe hun lichaam reageerde op zowel wit fabrieksbrood als ambachtelijk volkoren zuurdesem. 

Omdat de onderzoekers al snel ontdekten dat verschillende proefpersonen verschillend reageerden op het brood, besloten ze een algoritme te bedenken om te voorspellen hoe individuele personen kunnen reageren op een bepaald soort brood in hun eetpatroon.

De helft van de proefpersonen ging meer wit fabrieksbrood eten: 25 procent van hun dieet bestond daaruit, terwijl daarvoor 10 procent van hun dieet uit wit brood bestond. Daarnaast aten zij ook meer van het ambachtelijk volkoren brood.


Gezondheidseffecten

Er werden tijdens het onderzoek verschillende gezondheidseffecten geregistreerd, zoals een hoger cholesterol-, glucose- en vetgehalte in het lichaam. Ook werd er gekeken naar de hoe microbiotica in het lichaam waren samengesteld voor, na en tijdens het onderzoek. 

“In tegenstelling tot wat wij verwachtten, was er geen significant verschil tussen het effect van de twee soorten brood op het lichaam”, laat bioloog en mede-onderzoeker Eran Segal weten aan Medical Express


Belang

“Toen we verder gingen kijken, kwamen we erachter dat de glychemische reactie van sommige mensen beter was op het ene brood, terwijl anderen weer beter reageerden op het andere soort brood.”

Volgens de onderzoekers kan deze uitkomst belangrijk zijn, omdat het in de toekomst mensen beter kan uitleggen welke voedingsmiddelen beter voor hen persoonlijk zijn, gebaseerd op hun microbiotica.

Hoe gezond is brood echt? Lees het op CookLoveShare.nl

‘Griepprik minder effectief bij mensen met overgewicht’

Dat blijkt uit onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd in Nature. Voor het onderzoek werden gedurende verschillende griepepidemieën 1.022 gevaccineerde volwassenen onderzocht. Er werd gekeken naar volwassenen met gezond gewicht, overgewicht en obesitas.

Van de proefpersonen met obesitas had 9,8 procent de griep, of kampte met de verschijnselen daarvan. Van de proefpersonen met een gezond gewicht had 5,1 procent last van de griep of bijbehorende symptomen. 


Misleidende informatie

Hoewel de griepprik volgens de onderzoekers een betrouwbare manier is om griep en griepverschijnselen te voorkomen, is hij dus niet in alle gevallen even effectief. De wetenschappers vrezen ervoor dat eerdere informatie over de effectiviteit van vaccinaties om die reden misleidend kan zijn.

“Het zou kunnen dat er een alternatieve aanpak nodig is om volwassenen met obesitas te beschermen tegen griepepidemieën”, aldus hoofonderzoeker Scott Neidich van de Duke University

‘Roken en samen slapen risicofactoren bij wiegendood’