‘Gebrekkige communicatie bepalend bij ontstaan traumatische bevalling’

Dat blijkt uit onderzoek van Claire Stramrood (gynaecoloog in opleiding aan het UMC Utrecht) en Martine Hollander (gynaecoloog in het Radboudumc), die ruim tweeduizend vrouwen ondervroegen over hun traumatische bevalling.

Uit eerder onderzoek bleek dat 10 tot 20 procent van alle vrouwen hun bevalling als traumatisch ervaart.

Volgens Stramrood en Hollander denken artsen snel dat een bevalling traumatisch wordt door bijvoorbeeld een spoedkeizersnede, het gebruik van een vacuümpomp of ernstig bloedverlies. Hun onderzoek laat echter zien dat het vaak misgaat omdat vrouwen het idee hebben dat ze niet worden gehoord.


Meer nazorg

“Goede communicatie klinkt zo makkelijk, toch geeft bijna de helft van de deelnemers aan ons onderzoek aan dat ze vaak niet wisten waarom iets wel of niet werd gedaan”, zegt Stramrood in de Volkskrant. “Moeder en kind moeten er ongeschonden uitkomen, denken veel artsen. Maar je hebt echt wel een paar seconden om te vertellen wat er gaat gebeuren.”

Ook zou er meer aandacht moeten zijn voor nazorg, aldus Stramrood en Hollander. Een kwart van de ondervraagden gaf aan dat niet was besproken hoe ingrijpend de bevalling voor hen was geweest.

Gezondheidsclaims Dextro Energy zijn terecht verboden

Het Duitse bedrijf achter de glucosetabletten mag niet stellen dat ze een “normale fysieke activiteit ondersteunen” of “bijdragen tot een normale spierfunctie”.

De gewraakte gezondheidsclaims bewieroken de effecten van suikergebruik, en wijzen niet op de gevaren. Ze mogen daarom misleidend worden genoemd en verboden, aldus het hof in Luxemburg.

De commissie verbood dergelijke claims in januari 2015 en kreeg vorig jaar al gelijk van een lagere instantie van het hof. Brussel stelde dat de boodschap tegenstrijdig was, omdat consumenten erdoor worden aangemoedigd meer suiker te eten, terwijl wetenschappers en (inter)nationale voedings- en gezondheidsautoriteiten dat juist ontraden.

‘Behandeling darmontsteking wordt stuk goedkoper’

Dat verwacht arts-onderzoeker Mirjam Severs van het UMC Utrecht, die donderdag op haar bevindingen promoveert.

Chronische darmontstekingen worden steeds vaker behandeld met biologische geneesmiddelen, omdat die erg doelmatig zijn. De patiënten belanden dankzij deze middelen minder vaak in het ziekenhuis. Omdat het patent erop is verlopen, mogen nu ook nog eens volop goedkopere versies van andere producenten dan de oorspronkelijke worden toegepast en dat scheelt veel geld.

Severs onderzocht twee jaar lang de kosten van darmontstekingen bij ongeveer 3.000 patiënten van veertien Nederlandse ziekenhuizen. De jaarlijkse zorgkosten per patiënt waren bij de ziekte van Crohn 7.800 euro en bij colitis ulcerosa 3.600 euro. De kosten bleven in deze periode door minder ziekenhuisopnames al stabiel, hoewel de dure geneesmiddelen vaker werden gebruikt.

Jeugdpsychiaters ontevreden over status van eigen vak

Twee derde van de 240 kinder- en jeugdpsychiaters – ongeveer de helft van alle Nederlandse personen werkzaam in dit vak – kent afdelingen of voorzieningen op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie die zijn gestopt of zijn ingekrompen, blijkt uit de enquête. Dit gaat gepaard met een afnemend behandelaanbod en een versmalling van het takenpakket van kinder- en jeugdpsychiaters.

Daarnaast kent drie vijfde van de deelnemers aan de peiling een collega of zelfstandige praktijk die is gestopt of kinder- en jeugdpsychiatrie heeft afgebouwd. Als belangrijkste redenen hiervoor wordt onder meer de administratielast genoemd en de geringe vergoedingen.


Lange wachtlijst

Door de vele gestopte praktijken zijn de wachtlijsten lang geworden en is het moeilijk kinderen klinisch te plaatsen, door te verwijzen of een crisisplek te regelen. Kinderen worden niet op tijd doorverwezen en komen te laat in specialistische zorg.

Een kleine meerderheid van de leden vindt een terugkeer naar de zorgverzekeraar gewenst. Het overige deel vindt dat het noodzakelijk is om te pleiten voor landelijke afspraken.

De NVvP noemt de respons op de enquête “opvallend hoog”. “Dit laat zien hoezeer de kinderpsychiaters ervaren dat hun professie in de kern is geraakt.”


Zes weken

Eerder bleek uit een inventarisatie van onderzoeksbureau MediQuest dat kinderen en jongeren tot achttien jaar met angstklachten, een depressie of andere psychische stoornissen gemiddeld zes weken wachten op een eerste intakegesprek. Volgens de regels mag dat niet langer dan vier weken zijn.

Positief besluit voor uitbreiding Madurodam

De Haagse gemeenteraad moet over de uitbreidingsplannen nu nog een positief besluit nemen, maar het besluit van het College is hiervoor een indicatie. Joris van Dijk, de directeur van het park, heeft er “alle vertrouwen” in dat de gemeenteraad zich aansluit bij het besluit van het College van B&W.

Met de uitbreiding wil het miniatuurpark Madurodam toekomstbestendig maken. Zo wil het park paviljoens bouwen zodat het park ook met slecht weer nog bezoekers trekt.


Nieuwe attracties

Onder de toegevoegde attracties horen onder meer de Indoorzone Zo Groot is Oranje, waar bezoekers de grootste sportprestaties van Nederlanders kunnen bekijken en het themagebied Stad van Toen, waar men verhalen tot 1945 ontdekt binnen de omgeving van een middeleeuwse stadsmuur. Andere thema’s die aan bod komen zijn de watersnoodsramp van 1953 en Nieuw Amsterdam, de Nederlandse oorsprong in New York.

Voor de uitbreiding zal er gedeeltelijk op het huidige terrein en het naastgelegen bos gebouwd worden. Voor de uitbreiding moet wel 0,7 hectare van de Scheveningse bosjes wijken.

Het park mag minder uitbreiden dan aanvankelijk de bedoeling was. In eerdere plannen wilde het park groeien met 4,5 hectare, maar door protesten moest het park de plannen inbinden. Onder meer natuurclubs waren tegen het kappen van bomen en omwonenden waren bang dat de uitbreiding hun uitzicht niet ten goede zou komen.


Ecowal

Om de bouw van de paviljoens te compenseren, zal Madurodam onder meer een ecowal aanleggen en bomen en struiken toevoegen aan het park.

De uitbreiding houdt een investering in van zo’n 45 miljoen euro tot 2030. In de regio levert dat 147 extra banen op en stijgt de economische impact voor de stad van 27 naar 35 miljoen euro.

RIVM doet onderzoek naar ‘minder schadelijke’ sigaret

Het apparaat, geproduceerd door Philip Morris, is sinds woensdag officieel te koop. In de IQOS wordt een klein formaat sigaret gestopt, waarvan de tabak tot 300 graden wordt verhit. Omdat de tabak niet brandt, heeft dit als gevolg dat er veel minder schadelijke stoffen vrijkomen.

Philip Morris stelt dat onafhankelijk onderzoek uitwijst dat de IQOS veel minder schadelijk is dan een gewone sigaret en wil zelfs een plek in het tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid.

“Het tabaksontmoedigingsbeleid richt zich nu op het voorkomen dat jongeren gaan roken, het moet mensen helpen die willen stoppen met roken en meerokers beschermen tegen tabaksrook. Wij pleiten dus voor het opnemen van schadebeperking in aanvulling op het huidige beleid”, zegt Peter van den Driest van Philip Morris.


Experimenten

Het RIVM bekijkt daarom momenteel deze onderzoeksresultaten om te controleren of de IQOS inderdaad een stuk minder schadelijk is dan een gewone sigaret. De uitkomsten hiervan worden eind dit jaar verwacht.

“We zullen zelf experimenten uitvoeren met de IQOS. Hierbij bekijken we de koolmonoxide- en nicotinegehaltes van de sigaret en controleren we welke componenten ontstaan bij verdamping”, aldus een woordvoerder. “Daarnaast doen we ook wetenschappelijk literatuuronderzoek. De resultaten hiervan worden eind dit jaar verwacht in de vorm van een factsheet.” Aan de hand hiervan kan de overheid bepalen of het beleid rond de IQOS zal moeten worden aangepast.


Tabaksbeleving

Volgens de producent is de smaak ietwat anders, maar is “het ritueel en de tabaksbeleving hetzelfde”. Met het apparaat willen zij een minder schadelijk alternatief van de sigaret aanbieden en daarmee “een rookvrije toekomst in Nederland” bereiken.

“Wanneer zij overstappen op IQOS wordt al een aanzienlijke gezondheidswinst geboekt, voor zowel de rokers als hun omgeving”, aldus het bedrijf. Het apparaat is wereldwijd al enkele maanden te koop, wat als gevolg zou hebben dat twee miljoen rokers reeds zijn overgestapt op de mogelijk “minder schadelijke” variant.


Imago

Echter vrezen tegenstanders van het product dat niet-rokers hierdoor mogelijk ook een trekje gaan nemen vanwege het imago dat ze minder schadelijk zijn. “Van meeroken kun je al dood gaan. Wat dit product voor de lange termijn voor mensen gaat betekenen, weten we niet. Er is nog heel veel onafhankelijk onderzoek nodig,” zegt arts-epidemioloog Esther Croes tegen Het Parool.

Croes ziet de nieuwe sigaret als een poging van de tabaksindustrie om roken uit het verdomhoekje te halen. “Als ouders een IQOS-apparaat gebruiken en daarbij zeggen: dit is niet schadelijk, dan is dat voor kinderen veel makkelijker om te denken: o, het valt wel mee met de schadelijkheid van de tabak. Maar er gaan nog steeds 20.000 mensen per jaar aan dood. We zijn met zijn allen heel hard bezig het roken de samenleving uit te krijgen en dit product staat daar haaks op.”

Onderzoek naar later doorsnijden navelstreng bij te kleine baby

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde een tafel waarop te kleine baby’s meteen zorg kunnen krijgen zonder dat de navelstreng al is doorgeknipt. Daar wordt hij ook al gebruikt.

Op de zogenoemde Concord-tafel kan een pasgeborene nog aan de navelstreng worden gestabiliseerd. “Hierdoor is er geen haast en kan er rustig gewacht worden met afnavelen totdat de ademhaling goed op gang is gekomen”, aldus neonatoloog Arjan te Pas.

“Dat geeft een betere doorbloeding bij de kwetsbare pasgeborene.” De onderzoekers willen ook weten of wachten met afnavelen de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby verkleint.

Er zullen in fases zes tot twaalf tafels komen, in ziekenhuizen met intensive care voor te vroeg geboren kinderen.

‘Ook gematigde drinkers hebben kans op hersenschade’

De alcohol-studie maakt deel uit van de Whitehall II-studie, waarbij de (sociale) gezondheid van een grote groep Britten voor dertig jaar werd geobserveerd. De resultaten werden gepubliceerd in BMJ.

Ook het alcoholgebruik van deze mensen werd bijgehouden. Daarnaast werd in die dertig jaar ook gecontroleerd hoe hun brein functioneerde en kreeg de onderzoeksgroep MRI-scans.


Vijftien glazen

Zoals verwacht heeft de groep die gemiddeld het meest alcohol drinkt, de grootste kans op hippocampale atrofie. Deze vorm van hersenbeschadiging wordt onder meer geassocieerd met geheugenziekten als Alzheimer en dementie.

Grote drinkers zagen hun taalkennis sneller afnemen en hadden een slechtere integriteit van de witte stof in de hersenen, wat de snelheid van informatieverwerking vertraagt. Mensen die tot deze groep behoren drinken rond de dertig eenheden alcohol per week, wat uitkomt op circa vijftien glazen bier en wijn, gezien één glas zo’n twee eenheden bevat.


Sociale drinker

Maar ook het brein van de meer gematigde drinkers werd aangetast, zo bleek uit het onderzoek. “Dit gaat om mensen die vallen onder de noemer ‘sociale’ drinker, dus het gaat hierbij niet om enorme hoeveelheden”, meldt dokter Anya Topiwala van de universiteit van Oxford.

Deze groep drinkt veertien tot 21 eenheden per week, wat uitkomt op een flink glas per dag, plus wat extra glazen in het weekend. De mensen die deze hoeveelheden drinken hebben volgens het onderzoek een kans van drie tegen vier om hippocampale atrofie te ontwikkelen, in vergelijking met mensen die geen alcohol drinken.

Bij de groep met lichte drinkers – die maximaal één klein glas per dag drinkt – werd geen verschil aangetroffen.


Geen noodzaak

De onderzoekers benadrukken dat er echter geen bewijs is hoe significant dit verschil is, dus dit zou uitgewezen moeten worden door nader onderzoek, waarbij vooral de groep met niet-drinkers groter moet zijn om de resultaten meer betrouwbaar te maken.

Ook zagen de onderzoekdeelnemers hun cognitief vermogen niet opvallend sterker achteruit gaan in de onderzoeksperiode. Volgens de onderzoekers vormen de resultaten van deze studie dan ook geen grote noodzaak voor gematigde drinkers om hun alcoholconsumptie drastisch te verminderen.

Dit gebeurt er in je lichaam als je een maand niet drinkt