‘Overgewicht als tiener geeft hoger risico op beroerte als volwassene’

In een onderzoek van de universiteit van Gotenburg, dat werd gepubliceerd in het blad Neurology, wordt een verband gelegd tussen gewichtstoename als tiener en een hogere bloeddruk bij volwassenen. Die hogere bloeddruk zou kunnen leiden tot een hogere kans op een beroerte.

Voor de studie werden 37.699 mannen, geboren tussen 1945 en 1961, gemiddeld 38 jaar gevolgd. In die tijd kregen 918 van hen een beroerte.

Achtjarige jongens met een normaal gewicht die op hun twintigste met overgewicht kampten, hadden 80 procent meer risico op een beroerte later in hun leven. Kinderen met overgewicht die ook als volwassenen te zwaar zijn, hebben daarentegen 70 procent meer kans op een beroerte. Deze bevinding suggereert dat snelle gewichtstoename in de puberteit gevaarlijker is.


Beroerte

Van de 1.800 deelnemers aan het onderzoek die op hun achtste een normaal gewicht hadden, maar overgewicht hadden als jongvolwassenen, kreeg 3,7 procent een beroerte. Er waren 990 mensen die overgewicht hadden op hun achtste én hun twintigste. Van hen kreeg 3,6 procent een beroerte.

Actieplan gelanceerd tegen resistentie antibiotica

Jaarlijks sterven in de Europese Unie 25.000 mensen aan een infectie die niet meer is te behandelen. De resistentie “vormt wereldwijd een toenemende dreiging en als we nu niet vastberaden optreden, kan die tegen 2050 meer sterfgevallen veroorzaken dan kanker”, waarschuwde EU-commissaris Vytenis Andriukaitis (Gezondheid).

Het actieplan moet resistentie bij mens en dier tegengaan en bevat Europese richtlijnen voor het gebruik van antibiotica. In sommige EU-landen wordt het kwistig voorgeschreven, terwijl bijvoorbeeld Nederlandse artsen er erg terughoudend in zijn. Het idee is dat de “beste praktijk” navolging krijgt, ook in de veehouderij.

Verder gaan onderzoekers in de lidstaten nauwer samenwerken. In het actieplan wordt veel meer coördinatie voorgesteld. Daarbij worden ook ontwikkelingslanden betrokken.

‘Komende twintig jaar twee tot vijf keer zoveel huidkankerpatiënten’

Dat staat in een donderdag verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onverstandig zongedrag is de belangrijkste oorzaak voor de forse toename. Ook de vergrijzing en de aantasting van de ozonlaag spelen mee, maar in mindere mate.

Jaarlijks krijgen meer dan 51.000 mensen in Nederland te horen dat ze huidkanker hebben. Ruim 900 huidkankerpatiënten overlijden aan de gevolgen ervan. Bij ongeveer 5.500 mensen wordt jaarlijks een melanoom, de kwaadaardigste vorm van huidkanker, vastgesteld. Volgens het RIVM is Nederland in Europa een van de landen waar huidkanker het vaakst voorkomt.

Het aantal mensen met huidkanker is sinds 1990 verviervoudigd. De laatste jaren steekt de ziekte vooral de kop op bij de generaties die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw onbekommerd gingen zonnen in de felle zon.


Kosten

Het RIVM schat dat de kosten van de medische behandeling van huidkanker jaarlijks rond de 300 miljoen euro bedragen. Ook deze kosten zullen de komende jaren vermoedelijk fors toenemen.

Om het risico van huidkanker te verminderen wordt aanbevolen om je goed in te smeren met zonnebrandcrème, bedekkende kleding te dragen en de schaduw op te zoeken zodat de huid niet verbrandt. Maar de zon helemaal mijden is ook niet wenselijk omdat het zonlicht de voornaamste bron is van vitamine D. Deze vitamine is essentieel voor gezonde botten en spieren, aldus het RIVM.

Te breed glimlachen kan sociale handicap zijn

Onderzoekers van de universiteit van Minnesota hebben 802 vrijwillgers gevraagd te reageren op verschillende geanimeerde 3D-portretten van mensen die glimlachen. 

De glimlachen die de proefpersonen te zien kregen, varieerden in wijdte, zichtbaarheid van tanden en symmetrie. Ze moesten de glimlachtypes punten geven op basis van effectiviteit, oprechtheid, hoe aangenaam de lach was en de vermoede emotionele intentie. 

De glimlachen die het positiefst werden beoordeeld hadden een optimale balans van tanden, mondhoek en de breedte van de mond. Symmetrische glimlachen werden ook positiever beoordeeld.