België bijna door voorraad AB-bloed heen door één patiënt

Het Belgische Rode Kruis spreekt van een “zeer uitzonderlijke situatie” en roept mensen met de zeldzame bloedgroep op plasma te komen geven in een van de donorcentra. In België heeft maar 5 procent van de bevolking bloedgroep AB. Slechts 0,75 procent is AB-.

Midden juli deed de organisatie al een oproep omdat door ‘plasmawisselingen’ bij dezelfde patiënt “de voorraad van AB-plasma zienderogen slinkt”. De behandeling van de patiënt is opnieuw gestart, aldus het Rode Kruis.

Een woordvoerder van de Nederlandse bloedbank Sanquin laat weten dat het Belgische probleem eenvoudig kan worden opgelost door even contact met ze op te nemen. “Dat kan een optie zijn. Onze voorraad zal dan wat inklinken, maar dan roepen wij onze bloeddonoren weer op”, aldus de zegsman.

Plasma is de vloeistof in het bloed waarin de bloedcellen circuleren. Soms wordt dat plasma ‘ziek’ omdat het te veel schadelijke stoffen of eiwitten bevat. Ziek plasma moet vervangen worden door donorplasma.

‘Slechts kleine groep patiënten vraagt medische hulp via e-consult’

Dat concludeert onderzoeksinstituut NIVEL in een dinsdag verschenen onderzoek.

Zes op de tien huisartsen en 34 procent van de medisch specialisten lieten weten dat vorig jaar bij hen via internet een vraag kon worden gesteld, maar bij beide groepen zorgverleners werd die mogelijkheid maar door 3 procent van de zorggebruikers benut. Een e-consult kan door artsen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Ondervraagde patiënten zien gebrek aan persoonlijk contact als voornaamste bezwaar van e-consults. Daarbij zijn er minder mogelijkheden om door te vragen. Opvallend is dat mensen die het digitale raadplegen zelf hebben uitgeprobeerd positiever zijn dan mensen die er geen ervaring mee hebben.

Dat een e-consult gedaan kan worden wanneer het uitkomt, zien de ondervraagden als een positief iets. Er is dan ook meer tijd om na te denken over de vraag die zij willen stellen.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op een databestand van ruim zeshonderd Nederlanders.

‘Luchtvervuiling door klimaatverandering kost in 2030 tienduizenden levens’

Dat aantal kan oplopen tot 260.000 in het jaar 2100, schrijven onderzoekers van de universiteit van North Carolina in Nature Climate Change.

Momenteel sterven er jaarlijks wereldwijd zo’n 5,5 miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling.

De auteurs zeggen dat dit de meest uitgebreide studie tot nu toe is over dit onderwerp. Zij zetten de klimaatmodellen uit landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, Japan en Nieuw-Zeeland naast elkaar voor het onderzoek.

Naar verwachting zorgt verergerde luchtvervuiling door klimaatverandering wereldwijd voor meer sterfgevallen, behalve in Afrika. “Luchtvervuiling heeft invloed op dingen als hartaanvallen, beroertes en longkanker”, zegt onderzoeker Jason West tegen CBS News.


Hittestress

Verder wordt verwacht dat klimaatverandering ook meer hittestress (opwarming van het lichaam, waardoor ‘warmteziekten’ ontstaan) tot gevolg heeft en zorgt voor een bredere verspreiding van besmettelijke ziekten en minder toegang tot schoon water en voedsel.

Een gezamenlijke inspanning om klimaatverandering tegen te gaan, zou volgens de onderzoekers een groot verschil kunnen maken.

Lange wachttijden voor door jeugdrechter opgelegde therapie

Dat blijkt dinsdag uit een rondgang van de Volkskrant

Eerder dit jaar werd bekend dat de wachttijden in de geestelijke jeugdzorg te lang zijn. Dat blijkt nu ook te gelden voor jongeren die van de rechter in behandeling moeten, bijvoorbeeld om te leren omgaan met hun agressie of tegen druggebruik. 

Het Openbaar Ministerie erkent het probleem. “Na de zomer gaan de jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie met de gemeenten praten over het aanbod van jeugdhulp en de behoeften van de strafrechtketen”, zegt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland tegen de krant. ‘Veel partijen zijn ermee bezig. Als de rechter een therapie oplegt, is die blijkbaar nodig en dan moet het ook gebeuren. De gemeenten moeten dat regelen.”


Ingewikkeld stelsel

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de wachttijden mede te wijten aan het feit dat de jeugrechter niet altijd weet met welke zorginstellingen een gemeente contacten heeft of niet op de hoogte is van de wachtlijsten voor een bepaalde behandelingen. De VNG zegt daarover in gesprek te gaan met justitie. “Het probleem zit hem meer in de ingewikkeldheid van het nieuwe jeugdhulpstelsel dan in de bureaucratie bij gemeenten,” aldus een woordvoerder.

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulpverlening.

In mei bleek uit een onderzoek van onderzoeksbureau MediQuest dat de wachttijden bij zo’n 45 procent van de ggz-instellingen in Nederland te lang zijn. Dat geldt vooral voor de jeugdzorg. Kinderen en jongeren tot achttien jaar met angstklachten, een depressie of andere psychische stoornissen moeten gemiddeld zes weken wachten op een intake-gesprek. Volgens de regels mag dat niet langer dan vier weken zijn.