Sterftecijfer senioren fors hoger in de winter

Dit concluderen onderzoekers van kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing. Over de studie is een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One.

Herbert Rolden en zijn team onderzochten seizoensinvloeden op sterfte, zorgkosten en verpleeghuisopnames onder ruim 60.000 Nederlanders ouder dan 65 jaar. De sterftekans en de zorguitgaven van 65-plussers in het werkgebied van een regionale Nederlandse zorgverzekeraar bleken het hoogst zijn in de herfst en de winter.


Uitgaven

Als de onderzoeksresultaten worden doorgetrokken naar de gehele populatie van senioren in Nederland, dan impliceert dit dat er jaarlijks ongeveer zeven duizend meer ouderen overlijden in de herfst en winter. De medische zorguitgaven voor ouderen liggen in deze jaargetijden ruim 600 miljoen euro hoger dan in lente en zomer.

Voor het verschil tussen de seizoenen in sterftecijfers en zorguitgaven kunnen meerdere oorzaken worden aangewezen. Meest voor de hand liggend zijn klimaatfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en de aan- of afwezigheid van zonlicht.


‘Gevaarlijke’ winter

“Tijdens extreem hete zomerdagen verschijnen al snel berichten in de media over de risico’s voor ouderen, maar ons onderzoek lijkt uit te wijzen dat de koude maanden gevaarlijker zijn”, aldus Herbert Rolden. “Toch kan temperatuur niet de enige reden zijn voor de gevonden associatie. Zo zien we dat de seizoenvariatie onder ouderen in verzorgings- of verpleeghuizen, die relatief veel binnen verblijven, net zo groot is als onder ouderen die thuis wonen.”

Ook externe factoren kunnen volgens Rolden een rol spelen in de seizoenpatronen, zoals luchtverontreiniging of het griepvirus, dat vaker voorkomt in de winter: “Nader onderzoek is nodig naar de precieze invloed die deze factoren hebben op sterfte en ziekte onder Nederlandse ouderen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>