Meer laaggeletterden in grote steden

Utrecht is een positieve uitzondering op deze cijfers, blijkt uit nieuwe data van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting Lezen & Schrijven in het rapport Regionale spreiding van geletterdheid in Nederland. Ook in Leiden en Groningen wonen weinig laaggeletterden.

In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag zijn de meeste laaggeletterden te vinden. In deze steden wonen relatief veel ouderen die deels vaardigheden op latere leeftijd verliezen of hebben een beperktere scholing gehad in de jeugdjaren. Ook het opleidingsniveau, arbeidsmarktstatus, beroep en de migratiestatus spelen een rol bij laaggeletterdheid.

De gemeenten met het laagste aantal laaggeletterden zijn Lansingerland (hooguit 500 laaggeletterden op 36.000 mensen), Bussum/Naarden (hooguit 600 laaggeletterden op 30.000 inwoners) en Overbetuwe/Renkum (hooguit 700 laaggeletterden op 49.000 mensen).

In de grote steden Utrecht, Leiden en Groningen speelt de aanwezigheid en jonge gezinnen een mogelijke rol bij het lage aantal laaggeletterden.


Samenleving

Het is volgens de stichting belangrijk dat laaggeletterdheid wordt aangepakt, omdat deze mensen zich vaak minder goed kunnen redden in de samenleving. Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving bijna 600 miljoen euro, vanwege schuldproblematiek, eenzaamheid en een slechtere gezondheid.

“Voor het opzetten van een effectieve aanpak van laaggeletterdheid is het belangrijk te weten wat de omvang van het probleem is en onder welke inwoners het zich voordoet”, aldus Jantine Kriens, directievoorzitter van de VNG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>