Gezondheid en relaties belangrijker voor ervaren geluk dan geld

Het inkomen telt maar tot een zekere hoogte mee voor het ervaren geluk, zo blijkt uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn 2015 van het CBS.

De meerderheid van de Nederlandse volwassenen (87 procent) geeft aan gelukkig te zijn. Een kleine groep van 3 procent vindt zichzelf ongelukkig. Volgens het statistiekenbureau zijn deze percentages vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Geld speelt in een bepaalde mate een rol bij het ervaren van geluk; hoe hoger het inkomen, hoe hoger het ervaren geluksgevoel. 6 procent van de ondervraagden met de laagste inkomens zegt ongelukkig te zijn. Bij de hoogste inkomens is dat 1 tot 6 procent.

Andere factoren zoals gezondheid, opleiding en het hebben van een relatie, spelen ook mee bij het ervaren van geluk. Wanneer deze factoren bij het inkomen worden bekeken, zijn de verschillen in geluk tussen de inkomensgroepen kleiner.

Vorige week werd bekend dat Nederland in de top tien staat van de gelukkigste landen ter wereld. Denemarken was het land waar de mensen het gelukkigst zijn, in het Afrikaanse land Burundi zijn de mensen het ongelukkigst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>