Ouderen in de toekomst mogelijk minder kwetsbaar

“De ouderen van straks roken minder dan de ouderen van nu. Ook zijn toekomstige ouderen hoger opgeleid. Dergelijke generatieverschillen leiden er mogelijk toe dat toekomstige ouderen minder of anders kwetsbaar zijn, bij verder gelijkblijvende omstandigheden”, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een nieuw rapport.

Het RIVM deed onderzoek naar kwetsbaarheid onder zelfstandig wonende volwassenen en ouderen van 40 tot 81 jaar. Het instituut onderscheidt daarbij vier ‘domeinen’ van kwetsbaarheid: fysieke, psychische, sociale en cognitieve. De meeste kwetsbare mensen hebben maar op één van deze punten problemen.

Kwetsbaarheid bij ouderen gaat onder meer vaak gepaard met roken en een laag opleidingsniveau. Ook te kort of te lang slapen speelt mee. Het onderzoek van de RIVM zou een van de eerste onderzoeken zijn dat een overlap laat zien tussen slecht slapen en kwetsbaarheid.


Onvoldoende beweging

Naast enkele optimistisch stemmende ontwikkelingen, is er volgens het RIVM ook reden tot zorg. Het instituut zegt dat ouderen van de toekomst minder beweging lijken te krijgen; een factor die alle soorten kwetsbaarheid helpt voorkomen. Het RIVM beveelt gemeenten daarom aan “beweeginterventies” voor ouderen standaard te maken.

“Hoe de gunstige en ongunstige ontwikkelingen samen uiteindelijk doorwerken in het aantal en de aard van de kwetsbare ouderen van straks is moeilijk te voorspellen”, aldus het RIVM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>