‘Meer boeken tijdens opgroeien gelinkt aan hoger inkomen’

Drie economen van de universiteit van Padova in Italië bestudeerden zesduizend mannen geboren in negen Europese steden, hun resultaten staan in Economic Journal​.

De levensloop van de mannen werd in de periode van 1920 tot 1956 door de economen bestudeerd. In die periode werd de minimale leeftijd waarop kinderen van school mochten verhoogd. De wetenschappers keken of de jongens minder dan tien boeken, een boekenplank, een boekenkast met meer dan honderd boeken, twee boekenkasten of meer dan twee kasten in huis hadden.

Een jaar langer naar school gaan, stond gelijk aan gemiddeld 9 procent meer loon. Dat verschilde naarmate het aantal boeken toe- of afnam. De mannen die één boekenplank in huis hadden verdiende gemiddeld 5 procent meer, mannen met meer dan een boekenkast in huis verdienden zo’n 21 procent meer.

De economen denken dat boeken een kind aanmoedigen om te lezen en dat meer lezen een positief effect heeft op de cijfers die een kind haalt op school.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>