Overlevingskans herhaaldelijk hartfalen stijgt bij opname in zelfde ziekenhuis

Dat stellen Canadese onderzoekers in de Journal of the American Heart Association.

De wetenschappers onderzochten de gegevens van patiënten die tussen 2004 en 2013 herhaaldelijk werden opgenomen met hartfalen. Van de 217.039 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar werd 18 procent binnen een maand opnieuw opgenomen. Van hen ging 83 procent naar het ziekenhuis waar zij eerder behandeld waren.

Volgens de onderzoekers konden de patiënten die opnieuw werden opgenomen in hetzelfde ziekenhuis een dag eerder naar huis dan patiënten die elders lagen. Ook zouden deze patiënten elf procent minder kans hebben om tijdens de ziekenhuisopname te overlijden.

Van de patiënten die naar een ander ziekenhuis werden gebracht was de meerderheid man. Zij waren gemiddeld jonger dan 77 jaar, leefden op het platteland en werden naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance.


Dichtstbijzijnde hulp

Vaak worden patiënten naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp gebracht, ondanks het feit dat de patiënt eerder in een ander ziekenhuis is behandeld. “Dit heeft met tijd te maken, omdat enkele minuten het verschil kunnen maken bij bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Daarentegen zou het voor een chronische aandoening als hartfalen voor de patiënt beter zijn wanneer de zorg zo constant mogelijk is”, stelt hoofdonderzoeker Finlay McAlister.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>