‘Nederlandse 65-plussers zijn vitaal en gezond’

Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog negentien jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar. Twee decennia geleden lag de levensverwachting voor mannen nog 3,5 jaar lager, voor vrouwen twee jaar. Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd drie gezonde jaren ‘gewonnen’, vrouwen twee.

Ouderen leven ook langer zelfstandig, noteert het CBS. En ze sporten relatief veel. Zo fietsen mensen tussen de 65 en 75 jaar gemiddeld 2,6 kilometer per dag, een afstand die alleen door jongeren tussen de 12 en 25 wordt overtroffen.

In 2016 was 15 procent van de 65- tot 75-jarigen nog lid van een sportvereniging en van de 75-plussers zegt ongeveer een kwart nog wekelijks te sporten.

Ouderen rijden daarnaast vaker auto dan vroeger. In 2007 bezaten nog 420 op de 1000 65-plussers een auto, in 2017 was dat gestegen tot 528 op de 1000 mensen. Doordat de groep ouderen ook steeds groter wordt, is sprake van vergrijzing op de weg. Het CBS becijfert dat begin dit jaar bijna 1,7 miljoen auto’s rondreden waarvan de bezitter 65 jaar of ouder is. Dat zijn er maar liefst 675.000 meer dan tien jaar terug.


Andere trend

Het CBS onderzocht niet alleen de ontwikkelingen binnen het vergrijzende deel van de bevolking. Naast “vitaal ouder worden” noemt het onderzoeksbureau ook “de toename van flexwerken” een belangrijke trend. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie blijft stijgen, In 2016 waren het er 1,8 miljoen, tegenover 1,1 miljoen in 2003. In diezelfde periode is het aantal oproep- en invalskrachten zelfs meer dan verdubbeld.

Volgens het CBS zegt een op de drie flexwerkers de flexibiliteit te waarderen. De meerderheid geeft echter aan dat de arbeidsrelatie uit noodzaak geboren is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>