‘Verlies autonomie verlaagt levenskwaliteit van jonge kankerpatiënt’

Dat schrijft arts-onderzoeker Suzanne Kaal van het Radboudmc in het wetenschappelijk tijdschrift Cancer. Tijdens het onderzoek werden 83 kankerpatienten tussen de 18 en 35 jaar oud ondervraagd naar hun kwaliteit van leven. Vooral vrouwen zouden moeite hebben om controle op hun leven te behouden.

In het onderzoek staat dat de mate waarin iemand in staat is om controle over het eigen leven houden, bepaalt wat de kwaliteit van leven is. Volgens Kaal worden veel adolescenten en jongvolwassenen opnieuw afhankelijk van hun ouders wanneer zij de diagnose kanker krijgen. Ook zouden zij moeite hebben met het volgen van hun opleiding of het volhouden van hun baan. 

Resultaten van het onderzoek bieden aanknopingspunten om de zorg te verbeteren. Volgens Kaal moet de zorg voor adolescenten en jongvolwassenen zich meer gaan richten op het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt.


Steun

Zo zou het verlies van sociale steun opgevangen kunnen worden door al bestaande gemeenschappen waar patiënten elkaar online kunnen ontmoeten. Wel blijft steun van de directe omgeving, zoals vrienden en familie, van belang. Ook zou de eigen kracht vergroot kunnen worden door de ontwikkeling van (online) zelfmanagement-programma’s, schrijft Kaal. 

Kaal benadrukt dat de mate van controle op het eigen leven per patient verschilt en dat vrouwen andere behoeften van mannen hebben. “Het zinnetje ‘Wie ben je en wat heb je nodig’ krijgt door deze studie meer wetenschappelijke onderbouwing. We weten nu beter op welke risicofactoren we moeten inspelen. Dit geeft ons de tools om de zorg nog verder te verbeteren.”

Leave a Reply