Mensen met specifiek gen hebben vaker last van migraine bij financiële stress

Onderzoekers hebben bij ongeveer duizend Hongaren en duizend Britten onderzoek gedaan naar het verband tussen twee variaties van het zogeheten CLOCK-gen en migraine.

Het gen heeft een belangrijke rol bij de regulering van onder meer het stresshormoon cortisol in het lichaam. De wetenschappers vonden geen significant verband tussen het gen en migraine, maar gekeken naar het stressniveau was de kans op migraine 20 procent hoger bij een type ten opzichte van het andere. 

“Dit onderzoek toont niet aan wat de oorzaken van migraine kunnen zijn, daarvoor is niet een oorzaak aan te wijzen, maar het laat wel zien dat zowel stress als genen een rol spelen”, zegt onderzoeker Daniel Baksa. 

“Wat we nu moeten doen is kijken of andere genvariates in verband met verschillende stressfactoren hetzelfde effect laten zien.”

Leave a Reply