‘Aantal complexe burenruzies neemt toe’

Voornamelijk het aantal complexe problemen neemt toe, blijkt dinsdag uit de benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Burenruzies gaan over irritatie over bemoeienis tot geluidsoverlast en stankoverlast van dieren. Soms is het zo erg dat mensen zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis.

2.564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim vijftigduizend mensen bij het oplossen van burenconflicten. Maar dat lijkt de top van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Niet alle overlast wordt gemeld bij buurtbemiddelaars.


Geluidsoverlast

De top drie van meest voorkomende klachten is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Vooral het aantal complexe conflicten neemt toe. Dit zijn conflicten waar meerdere problemen binnen de gezinnen spelen.

Behalve dat, kan ook (een vermoeden van) psychische problematiek zorgen voor een snellere escalatie van burenruzies. Gemiddeld gaat het om zo’n 20 procent van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt.


Aanpak woonoverlast

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling nu als eerste stap om problemen tussen buren op te lossen.

In Nederland hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65 procent van alle gemeenten (393 gemeenten). In 2008 gold dit nog voor 108 gemeenten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>