‘Eén op de negen heeft last van onaardig gedrag van baas’

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van psychologe Stacey Sanders, waarop ze 22 oktober promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zelfoverschatting en minachting voor anderen blijken belangrijke oorzaken te zijn van onethisch gedrag door leidinggevenden, zoals liegen tegen hun personeel, uitschelden, bekritiseren in het openbaar en kleineren.

Leidinggevende die zich minachtend naar het personeel gedragen, hebben volgens Sanders vaker te maken met werknemers die zich ziekmelden. De financiële kosten die hieruit voortvloeien, zijn volgens de psychologe enorm.


Experiment

Sanders deed experimenten onder studenten en veldonderzoek bij verschillende organisaties om te bepalen welke emoties en factoren bij leidinggevenden een rol spelen. Een zo’n factor is ‘hoogmoedige trots’ die, anders dan ‘authentieke trots’ niet gebaseerd is op werkelijke prestaties maar op bluf en arrogantie. Authentiek trotse leiders blijken zich vriendelijker op te stellen naar hun medewerkers dan hoogmoedig trotse leiders.

Daarnaast blijkt dat ondergeschikten met een baas die het niet zo nauw neemt met de behandeling van het personeel zelf ook sneller onaardig gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld door hun chef terug te pakken.

Sanders koos daarvoor een opmerkelijk experiment onder studenten: de deelnemers mochten bepalen hoeveel (pijnlijk) pittige saus hun leidinggevende in het experiment zou moeten consumeren. Een onethisch leidinggevende werd veel meer pittige saus voorgeschreven dan een ethisch leidinggevende.

Vliegveld Rotterdam krijgt nieuwe aankomsthal

Dit meldt het AD woensdag.

De nieuwe hal is hard nodig vanwege de groei van het aantal reizigers op het vliegveld. Het aantal mensen dat vliegt vanaf Rotterdam steeg in 6 jaar tijd van 1 miljoen naar 1,7 miljoen reizigers.

Vakantiegangers moeten het momenteel doen met een oude aankomsthal en een semi-permanante aankomsthal, die wordt gebruikt als er meerdere vluchten aankomen. Vooral die laatste hal ervaren veel reizigers als onplezierig. De ruimte is volgens velen onaantrekkelijk, krap en in de zomer kunnen de temperaturen er behoorlijk oplopen.  

Vorig haar werd Rottermdam The Hague Airport nog uitgeroepen tot ‘beste luchthaven van Nederland’, vanwege de snelheid, het reisgemak en de gastvrijheid. “Een armodige aankomsthal past niet bij dat plaatje”, aldus een woordvoerder van de directie.

De nieuwe ruimte krijgt drie bagagebanden en wordt tevens drie keer zo groot als de huidige aankomsthal. Volgens de woordvoerder moet de nieuwe voorziening in april klaar zijn. 

‘Vrouwen in Overijssel hebben de grootste cupmaat’

Dat blijkt uit onderzoek van  Pabo.nl.

In Zeeland worden de meeste beha’s met de kleinste cupmaat verkocht, bijna 10 procent van de verkochte beha’s is een cup A. Toch wordt in deze provincie ook door 10 procent van de vrouwen beha’s besteld met cup F. Ter vergelijking: in Groningen heeft slechts ruim 5 procent van de bestelde beha’s deze grote maat.

Vrouwen in Flevoland bestellen de meeste B-cups (30 procent), terwijl ze in Utrecht van alle provincies cup C het meest aanschaffen: 29 procent. Overijssel blijkt koploper als het om de verkoop van cup D gaat (ruim 30 procent), maar dus ook als de grotere cupmaten D, E en F bij elkaar opgeteld worden. Groningen is met bijna 12 procent dominant in cup E. 

Volgens seksuologe Kaat Bollen is de cupmaat van vrouwen vooral genetisch bepaald. “Als jij grote borsten hebt, is de kans groot dat andere vrouwen in jouw familie ook grote borsten hebben. Familieleden wonen vaak bij elkaar in de buurt, dus je krijgt al snel dat in bepaalde streken bovengemiddeld veel vrouwen met grote of juist kleine borsten wonen.”

Franse supermarkt verkoopt ‘misbaksels’

Supermarktketen Intermarché heeft besloten koekjes die niet voldoen aan de uiterlijke kwaliteitseisen, bijvoorbeeld omdat ze onregelmatig van vorm of gebroken zijn, toch op de markt brengen.

Van 3 tot 8 november zullen in ongeveer 150 Intermarché-vestigingen in en rond Parijs ‘Les Biscuits Moches’ – oftewel ‘lelijke koekjes’ – te koop zijn. De koekjes zullen ongeveer 30 procenten goedkoper zijn dan hun perfecte soortgenoten, maar hebben wel ‘dezelfde voedingskundige kwaliteiten en smaak’, aldus Intermarché.

De ‘Biscuits Moches’ zijn een volgende stap in de acties die supermarkten ondernemen om voedselverspilling terug te dringen. Eerder introduceerde Intermarché al een campagne voor lelijke groenten en fruit. Appels met een vlekje en kromme komkommers werden toen tegen een lagere prijs verkocht.


Groenten en fruit

Vanaf december zullen ook in de Verenigde Staten, en vanaf januari in Duitsland, lelijke groenten te koop zijn op basis van het Franse model. De producten worden in samenwerking met lokale producenten aangeboden en mikken op consumenten die minder duur uit willen zijn én een steentje bij willen dragen aan het terugdringen van voedselverspilling.

Nederland kent ook diverse initiatieven om lelijke groenten niet verloren te laten gaan. Zo kun je bij Albert Heijn ‘buitenbeentjes’ kopen en verwerkt de organisatie Kromkommer ‘lelijke’ groenten tot soep.

‘Astma verdwijnt na maagverkleining’

Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Astrid Aardenburg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Van 27 patiënten met overgewicht die een operatieve maagverkleining ondergingen, mat ze de longfunctie om te bepalen of zij aan astma leden. Na de operatie mat ze de longfunctie opnieuw. Ter controle bepaalde ze ook de longfuncties bij obese mensen zonder astma voor en na de operatie en bij obese mensen met astma die geen operatie ondergingen.

De uitkomst verraste haar: “Na de operatie verdween de astma als sneeuw voor de zon. De longfunctie was veel beter dan we hadden verwacht en patiënten hadden geen astmatische klachten meer. Een operatieve maagverkleining levert mensen met ernstig overgewicht altijd al een enorme gezondheidswinst op, maar voor de groep die ook astma heeft is de winst extra groot.”
 
Er is een kleine tegenvaller: de kans op allerlei complicaties na de operatie, waaronder longontsteking en longfalen, is juist groter voor mensen die een slechte longfunctie hebben. “Maar dat risico is laag. Het weegt niet op tegen de enorme gezondheidswinst. Zwaarlijvigheid kan tot allerlei ziektes lijden en zelfs tot de dood.”


Ontsteking

Ernstig overgewicht en astma gaan vaak samen, zo lijkt. Een hypothese is dat buikvetweefsel een lage ontsteking in het hele lichaam opwekt die de kans op een chronische luchtwegontsteking – de definitie van astma – vergroot. Aardenburg nam weefselmonsters van de luchtwegen van obese mensen met astma voor en een jaar na de operatie en onderzocht die op ontstekingsverschijnselen.

Tegen haar verwachting in vond ze geen sporen van ontsteking. “Astma heeft vele vormen en astma die samengaat met obesitas is een apart type. Dat heeft misschien andere ontstekingskenmerken dan de kenmerken die we onderzocht hebben”, denkt ze. “Ik ga vanuit dat er een verband is tussen overgewicht en astma. Dat een maagverkleining helpt tegen astma is een aanwijzing daarvoor.”

Ruim helft Nederlandse huishoudens gooit wekelijks voedsel weg

Dat blijkt uit onderzoek door bureau GfK in opdracht van de Rabobank onder ruim 1.000 huishuidens.

Jongeren onder de dertig en gezinnen gooien de meeste etenswaren weg. Mensen laten weten dat ze vaak onbewust voedsel weggooien, maar ook dat ze het lastig vinden om hun gedrag aan te passen. Een aantal zegt dat hun partner ten aanzien van het eten van bewaard voedsel kieskeurig is.


Oplossingen

Zeventig procent van de mensen is bereid om het eigen gedrag te verbeteren.  Een prijsstijging van de boodschappen zou volgens twaalf procent van de huishoudens een motivatie zijn om minder eten weg te gooien. Ook gaan mensen bewuster inkopen en vaker eten invriezen. Tien procent van de ondervraagden geeft toe dat hij voedsel weggooit omdat hij zich dit financieel kan veroorloven.

Kleinere portie- en verpakkingsgroottes aanbieden, extra korting geven op producten waarvan de houdbaarheid bijna is verstreken en betere verpakkingen en bewaarmogelijkheden zijn de drie oplossingen die worden genoemd in het onderzoek. Eén derde van de Nederlanders is bereid om meer te betalen voor verpakt voedsel als het daardoor langer houdbaar blijft, concluderen de onderzoekers.


Houdbaarheidsdatum

De onderzoekers: “Om Nederlanders bewuster om te laten gaan met hun etenswaar, is het belangrijk om ze beter voor te lichten over de betekenis van de houdbaarheidsdatum van producten”. Een kwart van de Nederlanders zegt eten en drinken weg te gooien als de houdbaarheidsdatum verstreken is..

Voor jongeren geldt dit nog sterker: meer dan één op de drie gooit eten weg als de houdbaarheidsdatum is verstreken. “Uitleg over het verschil tussen de ‘ten minste houdbaar-datum’ (THT) en de ‘te gebruiken tot-datum’ (TGT) kan helpen, omdat veel producten na het verstrijken van de THT-datum nog prima genuttigd kunnen worden.”

Onder het motto ‘Banking for Food’ wil de Rabobank klanten ondersteunen bij het inspelen op de voedseluitdaging in de wereld: het duurzaam voeden van meer dan negen miljard mensen in 2050.

‘Overheid moet bemiddeling bij reizen blijven faciliteren’

Frank Radstake van de koepel van reisorganisaties ANVR stelt in een interview met TravMagazine dat de overheid verplicht is bemiddeling bij conflicten te faciliteren. Stopt ze daarmee, dan gaan de kosten voor de reisbranche met zon 30 procent omhoog, verwacht hij.

Het aantal zaken dat aan de commissie wordt voorgelegd daalt gestaag, volgens Radstake doordat reisorganisaties hun klachtenbehandeling goed op orde hebben. Toch vindt hij het belangrijk dat de commissie blijft bestaan.

De Geschillencommissie Reizen krijgt nu nog ruim 1,3 miljoen euro subsidie.

‘Tien procent van auto’s in Nederland wordt nooit gewassen’

Dat blijkt uit onderzoek van Bovag Autowasbedrijven onder 1.012 consumenten.

Gemiddeld wassen Nederlanders 8,4 keer per jaar hun auto, oftewel eens in de ruim zes weken. Het overgrote deel doet dat op zaterdag (46 procent) en op populaire part-timedagen vrijdag (13 procent) en woensdag, wanneer ’s middags ook vaak de kinderen vrij zijn (12 procent). Alle overige dagen van de week ‘scoren’ elk 7 tot 8 procent.

Auto's wassen
Auto's wassen

Van de mensen die de auto wél regelmatig wast, laat 29 procent weten deze overwegend thuis te wassen, terwijl 55 procent zegt vooral naar een wasstraat of ‘roll-over’ te gaan. Nederland telt 1.740 autowaslocaties, waarvan zo’n 1.300 met een wasstraat of roll-over.

Bij het vorige onderzoek in 2012 was, volgens Bovag, duidelijk de invloed van de economische crisis zichtbaar. Niet alleen waren er meer mensen die hun auto überhaupt niet wasten, het aandeel thuiswassers was met 37 procent toen ook hoger.

Verband tussen zwarte thee en kleinere kans op botbreuken

De onderzoekers analyseerden gegevens over 1188 Australische vrouwen van gemiddeld 75 jaar. De deelnemers vulden vragenlijsten in over hun eet- en drinkgewoontes. Op basis daarvan werden ze in drie groepen ingedeeld: maximaal een kopje thee per week, een tot drie koppen per dag en minstens drie kopjes per dag.

Osteoporose

Tijdens de onderzoeksperiode van ongeveer 10 jaar, werden 288 vrouwen een keer in het ziekenhuis opgenomen vanwege osteoporosegerelateerde breuken. Degenen die minstens drie kopjes zwarte thee per dag dronken, bleken 34 procent minder risico te hebben op een ernstige breuk die te maken heeft met osteoporose. Bovendien hadden zij 42 procent minder risico op een heupfractuur vergeleken bij leeftijdgenoten die zelden thee dronken.

Flavonoïden

Hoewel deze studie een verband laat zien tussen zwarte thee en een lager risico op botbreuken, bewijst het onderzoek niet dat je van thee sterke botten krijgt. Mogelijk heeft thee wel een gunstig effect op de botstructuur, omdat het rijk is aan flavonoïden. Wat deze antioxidant precies doet, is echter ook nog niet duidelijk.

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Bone and Mineral Research.