Verbod op reclame voor e-sigaret zonder nicotine

Dat heeft staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn vrijdag laten weten. Ook mogen de producten niet langer worden verkocht aan mensen jonger dan 18 jaar.

Nicotineloze e-sigaretten, zoals de shisha pen en de vaporizer, en de kruidenmengels zijn momenteel de laatste soorten rookwaar waarvoor nog reclame mag worden gemaakt. Van Rijn verbiedt advertenties voor deze producten om te voorkomen dat jongeren gaan roken. Van de jongeren tussen 12 en 16 jaar heeft een derde wel eens een e-sigaret gebruikt, aldus het ministerie.

Niet alleen reclames worden verboden, ook mogen de shisha pennen niet meer worden weggegeven als prijzen op kermissen.

Vakantiegangers Zuidoost-Europa moeten rekening houden met extreme warmte

Dat meldt Weerplaza. Nederlanders die dit weekend naar deze landen vertrekken, zullen te maken krijgen met de extreme warmte.

In het westen van Turkije kan het kwik oplopen tot 45 graden, een ongekend hete temperatuur voor de tijd van het jaar. Normaliter is de maximumtemperatuur in deze regio 33 of 34 graden. Ook in populaire regio’s zoals Antalya en Istanbul wordt het dik boven de 40 graden.

In delen van Griekenland kan het ook boven de 40 graden worden. Dat geldt ook voor landen als Macedonië en Bulgarije. In dit land kan het op enkele plaatsen zelfs bijna 20 graden warmer worden dan normaliter.


Record

In 1916 werd er in Bulgarije een recordtemperatuur gemeten van 45,2 graden, en de kans bestaat dat dit record vrijdag of zaterdag verbroken wordt.

De hitte in Zuidoost-Europa zal tot ongeveer dinsdag aanhouden. Maandag komt er een koufront dat de temperatuur in Bulgarije, Griekenland en delen van Turkije iets zal doen dalen. In het zuiden van Turkije blijft het tot en met dinsdag nog erg heet.

Veel mensen met thuiszorg weten niet af van gratis ondersteuning

Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland. Het gaat om onafhankelijke “cliëntondersteuners” die worden betaald door de gemeente of de zorgverzekeraar.

Deze onafhankelijke hulp kan de patiënten helpen de weg te vinden in de vele regels die er bestaan.

Mensen weten vaak niet dat deze ondersteuning bestaat en dat het voor hun gratis is, stelt de patiëntenclub. “Als ze er niet om vragen, krijgen ze het niet. Het beste zou zijn als de gemeente bij de uitnodiging voor een eerste zorggesprek meteen een cliëntondersteuner aanbiedt”, aldus een woordvoerder. Maar soms weten gemeenten volgens hem zelf niet dat dit bestaat.


Complex

Uit het onderzoek van de patiëntenfederatie blijkt dat driekwart van de mensen die gebruik hebben gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning daar heel tevreden over is. De helft van de mensen die recht hebben op de ondersteuning, heeft hier geen weet van of begrijpt niet wat zij moeten doen om de hulp te krijgen. De regelingen voor zorg en ondersteuning (WMO en WLZ) zijn soms zo complex dat mensen het niet goed begrijpen.

Zorgstaatssecretaris Martin van Rijn wil de cliëntondersteuning een impuls geven. De federatie wil dat er nu echt snel iets gebeurt, want de regeling bestaat al tien jaar. Als de staatssecretaris niet voorvarend te werk gaat, wil de federatie zelf met gemeenten en zorgverzekeraars om de tafel zitten om het goed te regelen.

Nederlanders houden meer ‘wintervakanties’ in eigen land

In 2015 waren dit 6,6 miljoen reizen, in 2016 steeg dit aantal naar 7,4 miljoen.

Eenzelfde stijging is op te merken in het aantal wintervakanties buiten de grenzen: In 2015 waren dit 6,7 miljoen reizen, in 2016 7,3 miljoen. Het aantal wintervakanties is sinds 1992 hard gestegen: toen werden er nog 8,8 miljoen reizen naar binnen- of buitenland gemaakt, in 2016 14,7 miljoen.

Dat blijkt uit het Trends in Nederland 2017-rapport van het CBS. Wat betreft zomervakanties in eigen land is er geen duidelijke toename op te merken. In 2016 ligt het aantal op ruim tien miljoen, wat ongeveer gelijk is aan het aantal reizen in Nederland in 1992. Het aantal buitenlandse zomervakanties is wel gestegen in deze periode: van 7,3 miljoen reizen naar 10,6 miljoen in 2016.


Auto en vliegtuig

De auto wordt het vaakst gebruikt als vervoermiddel bij een reis naar het buitenland. 9,7 miljoen reizen worden gemaakt per auto, een lichte daling ten opzichte van 2015 toen er 9,8 miljoen autovakanties plaatsvonden. Het aantal vliegreizen is het afgelopen jaar wel gestegen, van 6,6 naar 6,8 miljoen.

Van alle overnachtingen die in 2016 door Nederlanders werden gemaakt, werd 63 procent gedaan door Nederlandse gasten. Hotels worden door Nederlanders bij een vakantie of andersoortig verblijf in eigen land steeds vaker gekozen als accommodatie. In 2016 waren er 44,6 miljoen overnachtingen, in 2015 41,6 miljoen.

Ook huisjes zien een lichte stijging: van 36,9 naar 37 miljoen overnachtingen. Kamperen is wat verminderd in populariteit, het aantal overnachtingen daalde van 21 naar 20,9 miljoen.


Zeeland

37 procent van de overnachtingen werd gedaan door gasten uit het buitenland, behalve in de provincie Noord-Holland: daar was het aandeel overnachtingen door buitenlandse gasten 65 procent. Ook Zeeland en Zuid-Holland zijn in trek bij reizigers buiten de grenzen.

Iets minder dan de helft van de overnachtingen wordt gedaan door toeristen. De minst ‘populaire’ provincie voor buitenlandse gasten is Gelderland: 11,3 procent van de overnachtingen wordt door hen geboekt.

‘Regisseur’ kan hulp aan verward persoon versnellen

Het team, dat wordt geleid door oud-burgemeester Onno Hoes, zegt in Trouw dat verwarde mensen soms erg lang moeten wachten op hulp. De betrokken instanties werken niet altijd goed samen, met vertraging tot gevolg.

Een zogenoemde “regisseur” kan in zo’n geval zorgen voor bijvoorbeeld een tijdelijke opvang of een voorschot op een uitkering, wanneer er sprake is van een huurschuld. Wie deze persoon is, mag worden bepaald door gemeentes en andere instanties.


Werkende aanpak

Het Schakelteam Personen met Verward Gedrag is opgericht met als doel om alle gemeenten en regio’s per 1 oktober 2018 te laten beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Het team adresseert knelpunten bij de juiste partijen, verbindt de partijen en monitort de voortgang. Het eindrapport van het team wordt volgend jaar gepresenteerd.

In 2016 ontving de politie zo’n 75.000 meldingen van mogelijk verwarde personen. In 2015 waren dit ruim 65.000 meldingen. Sinds 2011 stijgt dit aantal elk jaar met ongeveer 13 procent.

Nieuwe behandeling depressie vergoed door meerdere zorgverzekeraars

Dat meldt de Volkskrant vrijdag. TMS staat voor Transcraniële Magnetische Stimulatie en zou werkzaam zijn bij drie op de tien mensen met een depressie. Wanneer TMS wordt gecombineerd met gesprekstherapie, zou de genezingskans verder oplopen.

Momenteel bieden slechts een paar praktijken de therapie aan, die de patiënt zelf moet betalen. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland meldt dat deze nieuwe therapie zich wetenschappelijk heeft bewezen en dus veilig is.

ZN adviseert daarom zijn leden om TMS te vergoeden in combinatie met gesprekstherapie aan uitbehandelde patiënten. VGZ en Zilveren Kruis hebben dit advies opgevolgd en De Friesland Zorgverzekeraar gaat dit volgens een woordvoerder “zeer binnenkort” doen. De verwachting is dat andere zorgverzekeraars volgen.


Herstelde balans

Bij TMS worden met elektrische pulsen hersencellen aangezet tot meer of minder activiteit. Hiermee wordt de balans hersteld in de prefrontale hersenschors, waar emoties worden gecontroleerd.

TMS is niet ingrijpend: er komt geen narcose of ziekenhuisopname bij kijken. De behandeling duurt twintig minuten en wordt de eerste zes weken dagelijks herhaald.


Jammer

Hoogleraar psychotische stoornissen Iris Sommer vindt het positief dat de therapie nu wordt aangeboden door diverse zorgverzekeraars, maar vindt het wel “jammer” dat er wordt gewacht met TMS tot patiënten eerst andere middelen en methodes hebben gebruikt.

“Hoe langer je wacht, des te lastiger het is een depressie te genezen.” Ook juicht ze het niet toe dat TMS wordt gecombineerd met gesprekstherapie, omdat dit niet bij elk type patiënt zou passen. Mensen zouden in deze keuze vrijheid moeten hebben.

‘Nederlandse 65-plussers zijn vitaal en gezond’

Om te beginnen is de levensverwachting verder toegenomen: mannen die nu 65 zijn, hebben volgens de laatste cijfers gemiddeld nog negentien jaar voor de boeg, vrouwen nog 21 jaar. Twee decennia geleden lag de levensverwachting voor mannen nog 3,5 jaar lager, voor vrouwen twee jaar. Nederlanders leven ook langer in goede gezondheid: mannen hebben in twintig jaar tijd drie gezonde jaren ‘gewonnen’, vrouwen twee.

Ouderen leven ook langer zelfstandig, noteert het CBS. En ze sporten relatief veel. Zo fietsen mensen tussen de 65 en 75 jaar gemiddeld 2,6 kilometer per dag, een afstand die alleen door jongeren tussen de 12 en 25 wordt overtroffen.

In 2016 was 15 procent van de 65- tot 75-jarigen nog lid van een sportvereniging en van de 75-plussers zegt ongeveer een kwart nog wekelijks te sporten.

Ouderen rijden daarnaast vaker auto dan vroeger. In 2007 bezaten nog 420 op de 1000 65-plussers een auto, in 2017 was dat gestegen tot 528 op de 1000 mensen. Doordat de groep ouderen ook steeds groter wordt, is sprake van vergrijzing op de weg. Het CBS becijfert dat begin dit jaar bijna 1,7 miljoen auto’s rondreden waarvan de bezitter 65 jaar of ouder is. Dat zijn er maar liefst 675.000 meer dan tien jaar terug.


Andere trend

Het CBS onderzocht niet alleen de ontwikkelingen binnen het vergrijzende deel van de bevolking. Naast “vitaal ouder worden” noemt het onderzoeksbureau ook “de toename van flexwerken” een belangrijke trend. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie blijft stijgen, In 2016 waren het er 1,8 miljoen, tegenover 1,1 miljoen in 2003. In diezelfde periode is het aantal oproep- en invalskrachten zelfs meer dan verdubbeld.

Volgens het CBS zegt een op de drie flexwerkers de flexibiliteit te waarderen. De meerderheid geeft echter aan dat de arbeidsrelatie uit noodzaak geboren is.

‘PTSS bij kinderen binnen paar uur succesvol te behandelen’

Dat zeggen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen donderdag na onderzoek, dat gepubliceerd is in het Journal of Child Psychology and Psychiatry

Bij EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) moeten patiënten aan hun trauma denken terwijl ze tegelijk ritmische oogbewegingen maken. Bij schrijftherapie zet de patiënt zijn trauma op papier.

Klinisch psycholoog Carlijn de Roos en haar collega’s vergeleken het effect van EMDR met dat van schrijftherapie bij 103 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die eenmalig getraumatiseerd waren, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, verkrachting of fysiek geweld. Bij beide behandelingen wordt een confrontatie aangegaan met de traumatische herinnering zonder voorbereidende sessies.

“EMDR en schrijftherapie waren even effectief in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen”, zegt De Roos. “Bovendien bleek dat de benodigde behandeltijd kort is en daardoor veel minder kostbaar.”

De onderzoekers hielden met een stopwatch de duur van de traumabehandelingen bij. Daaruit kwam naar voren dat bij EMDR het effect sneller werd bereikt (gemiddeld in 2 uur en 20 minuten) dan met schrijftherapie (gemiddeld 3 uur en 47 minuten). “Het allerbelangrijkst is dat de resultaten blijvend waren, zo wees de follow-upmeting na een jaar na behandeling uit”, aldus De Roos.


Doorverwijzen

Zo’n 16 procent van alle kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, ontwikkelt PTSS. “Kinderen met PTSS die niet worden behandeld, lijden onnodig, ontwikkelen steeds meer problemen en lopen verhoogd risico om opnieuw getraumtiseerd te worden”, zegt De Roos. “De uitdaging voor het veld is om zo snel mogelijk symptomen van PTSS te herkennen en direct door te verwijzen voor evidence-based traumabehandeling.”

Volgens De Roos moet nu in vervolgonderzoek worden gekeken naar de effecten van EMDR en schrijftherapie bij kinderen met PTSS-symptomen na een chronisch trauma met complexe problematiek, en bij kinderen onder de 8 jaar.

Vorig jaar vier keer zoveel incidenten met drones als in 2015

Dat is ruim vier keer zoveel als in 2015, toen er vijftien incidenten werden gemeld. Tot en met mei 2017 noteerde de ILT 33 meldingen.

Vaak gaat het om piloten die een drone in de buurt van hun cockpit zagen, doordat de drone vloog op een hoogte of plaats waar dat niet mag. Dat leidde twee keer bijna tot een botsing.

De inspectie noteerde verder berichten over drones die uit het zicht vliegen en kwijtraken, of een accu die in brand vliegt in de broekzak van een ‘dronevlieger’,

Cijfers over het aantal Nederlanders dat een drone heeft, heeft de ILT niet.

‘PTSS bij kinderen binnen paar uur succesvol te behandelen’

Dat zeggen de Universiteit van Amsterdam (UvA) en GGZ Rivierduinen donderdag na onderzoek, dat gepubliceerd is in het Journal of Child Psychology and Psychiatry

Bij EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) moeten patiënten aan hun trauma denken terwijl ze tegelijk ritmische oogbewegingen maken. Bij schrijftherapie zet de patiënt zijn trauma op papier.

Klinisch psycholoog Carlijn de Roos en haar collega’s vergeleken het effect van EMDR met dat van schrijftherapie bij 103 kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar die eenmalig getraumatiseerd waren, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk, verkrachting of fysiek geweld. Bij beide behandelingen wordt een confrontatie aangegaan met de traumatische herinnering zonder voorbereidende sessies.

“EMDR en schrijftherapie waren even effectief in het verminderen van posttraumatische stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen”, zegt De Roos. “Bovendien bleek dat de benodigde behandeltijd kort is en daardoor veel minder kostbaar.”

De onderzoekers hielden met een stopwatch de duur van de traumabehandelingen bij. Daaruit kwam naar voren dat bij EMDR het effect sneller werd bereikt (gemiddeld in 2 uur en 20 minuten) dan met schrijftherapie (gemiddeld 3 uur en 47 minuten). “Het allerbelangrijkst is dat de resultaten blijvend waren, zo wees de follow-upmeting na een jaar na behandeling uit”, aldus De Roos.


Doorverwijzen

Zo’n 16 procent van alle kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, ontwikkelt PTSS. “Kinderen met PTSS die niet worden behandeld, lijden onnodig, ontwikkelen steeds meer problemen en lopen verhoogd risico om opnieuw getraumtiseerd te worden”, zegt De Roos. “De uitdaging voor het veld is om zo snel mogelijk symptomen van PTSS te herkennen en direct door te verwijzen voor evidence-based traumabehandeling.”

Volgens De Roos moet nu in vervolgonderzoek worden gekeken naar de effecten van EMDR en schrijftherapie bij kinderen met PTSS-symptomen na een chronisch trauma met complexe problematiek, en bij kinderen onder de 8 jaar.