Franse chef wint finale grote chocoladewedstrijd

De tweede plaats ging naar de Japanse Hisashi Onobayashi. Derde werd Marijn Coertjens uit België.

Aan de wedstrijd deed ook een Nederlandse chef mee. De 30-jarige Ramon Huigsloot wist wel door te dringen tot de laatste ronde, maar greep uiteindelijk naast een podiumplaats.

In totaal stonden tien internationale chefs vrijdag in de finale. Tijdens de wedstrijd moesten de chefs chocoladegerechten bereiden die vervolgens door een professionele jury werden beoordeeld.

Kabinet wil dat Nederlanders vaker insecten eten

Dat stelt het kabinet vrijdag. Den Haag vindt dat er aanpassingen van de voedselproductie en -consumptie nodig zijn om ook in de toekomst voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen.

Ook moeten volksgezondheid, milieu en veiligheid centraal staan.

Zo wil het kabinet dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet worden teruggedrongen, net zoals het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Het kabinet wil ook meer aandacht voor voedsel dat een alternatieve bron van eiwitten is, zoals peulvruchten, wier, insecten en kweekvlees.


Keurmerken

Om de keuze voor een duurzaam product makkelijker te maken, moet er orde komen in ‘het oerwoud aan keurmerken’ en moet de voedselverspilling verder worden verminderd.

Bij dit alles dragen het bedrijfsleven, consumenten en maatschappelijke organisaties ook hun verantwoordelijkheid, zo vindt het kabinet. Nederland kan vooroplopen in de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel, aldus Den Haag.

“Nederland is met vernieuwende voedselproductie toonaangevend in de wereld”, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken. “Onze voedselproducenten kunnen zorgen voor een gezonde en duurzame maaltijd op ons bord, zowel in Nederland als internationaal.”


Vleestaks

Milieudefensie hekelt in een reactie dat de staatssecretaris niet duidelijk aanstuurt op een vermindering van de consumptie van vlees en een verkleining van de veestapel. “Het is de hoogste tijd voor een vleestaks en een verbod op vleesreclames. Want alleen zo krijgen we de vleesconsumptie echt omlaag”, aldus Milieudefensie.

‘Een op drie rokers probeerde te stoppen’

‘Keurmerken duurzaam eten moeten duidelijker’

Dat meldt de Alliantie Verduurzaming Voedsel vrijdag.

Doel is te onderzoeken of het mogelijk is om een objectieve ordening aan te brengen. De partijen willen gezamenlijk vaststellen hoe een goed, betrouwbaar en robuust keurmerk eruitziet. De consument kan dan een gefundeerde keuze maken.

Ook bedrijven die een keurmerk willen of op basis van een keurmerk willen inkopen, zouden hiermee geholpen zijn.

“Met dit initiatief wil de Alliantie een bijdrage leveren aan de betekenis van keurmerken en tot een overzicht komen van robuuste keurmerken die een duidelijke duurzaamheidsmeerwaarde hebben”, zegt Aalt Dijkhuizen, voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel. “Dit is belangrijk om zowel consumenten als bedrijven te helpen in het maken van beter onderbouwde keuzes.”


Waarmaken

De Alliantie vindt het daarnaast belangrijk dat keurmerken ook extern getoetst worden, zodat ze ook waarmaken wat ze beloven. Het is aan bedrijven en consumenten of en hoe ze met die keurmerken rekening willen houden en welke ze willen gebruiken.

Keurmerken zijn privaat en vaak ook internationaal, er kan dus niet zomaar ‘door derden’ gesnoeid worden.

Regelmatig laait de discussie op over de betekenis, het gebruik en de toekomst van duurzaamheidskenmerken. Het is lang niet altijd duidelijk wat de betekenis van een keurmerk is en wat zij bijdragen. Dit is soms ook tegenstrijdig.

De Alliantie vindt het daarom belangrijk dat zowel consumenten als bedrijven hier beter inzicht in krijgen. Momenteel werken zij aan verduurzaming van voedsel langs negen thema’s, die zijn per definitie niet in één keurmerk te vatten.

‘Vetarm dieet niet beste voor gewichtsverlies’

Hoe een dieet eruit moet zien om af te vallen, is al jaren een bron van discussie. Er zijn talloze onderzoeken gedaan om vast te stellen wat de invloed van vet in het eetpatroon is.

Amerikaanse onderzoekers hebben nu een analyse uitgevoerd van gegevens van ruim 68.000 mensen. De onderzoekers analyseerden de data van 68.128 mensen uit 53 verschillende studies. Ze keken naar het verschil in gewichtsverlies en -behoud tussen een dieet met weinig vet en een willekeurig ander dieet waarbij geen maaltijdvervangers werden gebruikt.

Gemiddeld waren alle deelnemers na een jaar bijna drie kilo lichter. De mensen die een dieet met weinig koolhydraten volgden, waren ongeveer een kilo lichter dan de mensen die de hoeveelheid vet verminderden.

In sommige gevallen leidde een dieet met meer vet juist tot betere resultaten. Er was alleen meer gewichtsverlies van een dieet met weinig vetten wanneer het werd vergeleken met het ‘gebruikelijke dieet’, dus zonder veranderingen in het eetpatroon.


Portiegroottes

“We hebben geen aanwijzingen gevonden dat een bepaalde hoeveelheid vet goed of slecht zou zijn voor gewichtsverlies op lange termijn”, zegt onderzoeker Deirde Tobias van het Brigham and Women’s Hospital. “We moeten verder kijken dan de caloriëen en ons richten op een gezond eetpatroon met verse producten en goed kijken naar portiegroottes.”

Daarnaast is het volgens Tobias belangrijk als mensen zich kunnen richten op een dieet dat goed vol te houden is en in ieder geval gewichtstoename zal voorkomen. “Gewichtsverlies kan bereikt worden door verschillende aanpassingen van het eetpatroon”, voegt Frank Hu van de Harvard T.H. Chan School of Public Health daaraan toe.

“Het gaat er inderdaad om dat mensen het vol kunnen houden, maar ook dat de gezondheid verbetert. Het dieet moet dan ook worden afgestemd op de voedselvoorkeuren en de gezondheidstoestand van degene die wil afvallen. De consequenties van het dieet op lange termijn moeten we daarbij niet uit het oog verliezen.”

Medewerkers Lanvin willen uitleg ontslag Elbaz

Dat schrijft Women’s Wear Daily vrijdag.

Woensdag werd bekend dat hoofdontwerper Elbaz is ontslagen bij Lanvin. Eigenaar Shaw-Lan Wang zou de ontwerper op straat hebben gezet.

De 330 medewerkers van het modehuis zijn het daar niet mee eens en eisen uitleg. Daarnaast zouden er plannen zijn om stappen te nemen tegen het besluit van de directie.

Elbaz werkte veertien jaar bij Lanvin en haalde het merk uit het slop. De breuk zou volgens bronnen een gevolg zijn van een meningsverschil tussen eigenaar Wang, Elbaz en directielid Huiban.

De ontwerper zei in een reactie te hopen dat het bedrijf “de zakelijk visie behoudt die het nodig heeft om vooruit te gaan”.

Over de opvolger van Elbaz bij Lanvin wordt al druk gespeculeerd. Op de lijst staan onder anderen, Olivier Rousteing, Simone Rocha en Lucas Ossendrijver.  

‘Anesthesie veroorzaakt geen neurologische schade’

Dit blijkt uit het eerste internationale onderzoek in 28 grote kindercentra in 7 landen, inclusief het UMC Utrecht. De eerste resultaten van deze nog lopende studie zijn gepubliceerd in The Lancet.

In totaal werden sinds 2006 de langetermijneffecten van anesthesie bij 722 patiënten jonger dan vijf maanden oud onderzocht.

Alle baby’s hadden tussen 2007 en 2013 een liesbreukoperatie nodig. Ze waren verder gezond en werden willekeurig toegewezen aan algemene anesthesie van een uur of een ruggenprik (de controlegroep).

Na twee jaar is bij alle patiëntjes de psychomotorische ontwikkeling onderzocht en hieruit blijkt dat er geen verschil is tussen beide groepen. Dit is het eerste definitieve bewijs dat een eenmalige en korte anesthesie bij jonge kinderen geen neurologische veranderingen veroorzaakt op een termijn van twee jaar.


Duidelijkheid

“Zowel ouders van kinderen die geopereerd moeten worden als chirurgen en anesthesiologen hebben behoefte aan duidelijkheid”, zegt Jurgen de Graaff, kinderanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. “Dat moet deze studie gaan opleveren en de eerste resultaten zijn geruststellend. Een kortdurende blootstelling aan anesthetica bij kinderen lijkt geen probleem te zijn.”

De Graaff benadrukt dat bij deze geruststellende resultaten wel een kanttekening geplaatst moet worden. Het gaat immers alleen om tweejarigen en het onderzoek loopt nog. “Het punt is dat je oudere kinderen beter kunt testen. We onderzoeken de patiënten daarom opnieuw als ze vijf jaar oud zijn. Op die leeftijd kun je specifiekere testen afnemen en een betere beoordeling maken”, zegt De Graaff. 


Merendeel

“Daarnaast gaan de huidige resultaten op voor eenmalige en korte anesthesie en zeggen dus niets over herhaalde en langere toediening van anesthetica. Daar staat tegenover dat er bij het merendeel van de operaties bij jonge kinderen juist eenmalig en kort anesthesie wordt toegediend.”

Ondanks deze kanttekening beschouwen artsen dit eerste, en voor de nabije toekomst enige, gerandomiseerd onderzoek op dit gebied als een mijlpaal. Eerder bleek al uit een onderzoek dat het risico dat kinderen overlijden ten gevolge van anesthesie verwaarloosbaar klein is.

‘Tekort huisartsen dreigt in Noord-Limburg’

Dat melden de Limburgse kranten vrijdag.

Volgens de huisartsenkoepel komen net afgestudeerde huisartsen niet naar Noord-Limburg omdat de veelal hoogopgeleide partners van de artsen geen baankansen zien in de regio. Ook zou de afstand naar de universiteitssteden Nijmegen en Maastricht te groot zijn. 

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vreest dat ook in Midden-Limburg een tekort dreigt. De LHV verwacht in Zuid-Limburg juist een overschot aan artsen.

‘Nederlanders gaan het liefst uit eten met Marco Borsato’

Dat meldt Misset Horeca vrijdag.

Aan meer dan 4.000 Nederlanders werd gevraagd met welke bekende Nederlander zij het liefst mee uit eten willen gaan. Na Borsato werden Ilse de Lange (vooral door mannen) en Humberto Tan genoemd als graag geziene tafelgast. Herman den Blijker en Ali B maken de top vijf af.

Naast Ilse de Lange scoort Doutzen Kroes ook hoog bij de mannen. Het Nederlandse model staat op de achtste plaats in de ranglijst, gevolgd door cabaretier Jochem Meyer want “er moet gelachen worden tijdens het eten”.

De verkiezing werd gehouden in het kader van de verkiezing van Leukste Restaurant. De uitreiking van de Gouden Vork 2015 vindt in januari plaats.

Helft obesen krijgt verwijzing naar diëtist

Hoewel overgewicht en obesitas veel voorkomen en een verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengen, is het zorggebruik bij diëtisten niet hoog. Jacqueline Tol onderzocht welke factoren dat kunnen verklaren. Ze legde vragenlijsten voor aan huisartsen, diëtisten en patiënten en gebruikte gegevens uit patiëntendossiers.

Vergoeding verzekeraars

Vanaf 2012 werd dieetadvisering niet meer voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. Dat resulteert in ongelijke toegang tot dieetadvisering, stelt de onderzoeker. Het gemiddelde aantal patiënten dat een diëtist bezocht daalde tussen 2011 en 2012 met 32 procent. Vanaf 2013 werd weer 3 uur aan dieetadvisering vergoed.

Doorverwijzing

Daarnaast blijken huisartsen slechts de helft van de patiënten met obesitas door te verwijzen voor voedings- of dieetadvies. Huisartsen die zelf overgewicht hebben, verwijzen minder vaak door en huisartsen die vaak contact hebben met een diëtist juist meer. Huisartsen ouder dan 48 jaar en huisartsen die een gezond gewicht belangrijk vinden, brengen overgewicht vaker ter sprake.

Bereidheid af te vallen

Ongeveer de helft van de volwassenen met overgewicht is doorgaans bereid om af te vallen, zo blijkt verder uit het onderzoek. Over het algemeen zijn mensen met een hoger opleidingsniveau, ongehuwden en mensen die positief denken over diëtisten eerder bereid om op dieet te gaan. Dat willen ze meestal ook zelfstandig doen. Pas als de gezondheid verder verslechterd is, overwegen ze om een zorgverlener in te schakelen.

Tol promoveert op vrijdag 6 november aan Tilburg University.