Meer senioren gewond tijdens wintersport

“Onder de onfortuinlijke wintersporters zijn meer senioren dan andere jaren en juist minder jongeren”, aldus een woordvoerder van verzekeraar en hulpverlener Allianz Global Assistance dinsdag. Hoe dat precies komt, is nog onbekend.

Naast gebroken armen en benen en letsel aan rug of hoofd waren er dit keer opvallend veel knieblessures.

“Wat ons verder opvalt, is dat in Oostenrijk veel Nederlandse wintersporters in privéklinieken zijn behandeld. Daar kregen ze te horen dat alles voor hen geregeld zou worden en ze zelf verder niets hoefden te doen. Dat voelt natuurlijk goed, maar vaak blijkt later dat de verzekeraar die kosten helemaal niet vergoedt.” Een gipsvlucht naar Nederland zou volgens de verzekeraar veel goedkoper zijn geweest.

Vorig jaar viel in de Alpen de sneeuw relatief laat in het seizoen. Pas eind december kwam op Rotterdam The Hague Airport vanuit het Oostenrijkse Innsbruck de eerste gipsvlucht aan.

Albert Heijn roept filet americain terug wegens listeria

De verpakkingen met een prijssticker van 2 euro en met de houdbaarheidsdatum 26 maart zijn besmet met de listeria-bacterie.

Het eten van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid, aldus het concern. Kopers wordt dringend verzocht het product niet te consumeren, aldus Albert Heijn.

Listeria is een bacterie die een voedselinfectie kan veroorzaken. De gevolgen kunnen ernstig zijn, aldus het Voedingscentrum. Vooral zwangere vrouwen moeten ervoor oppassen; een infectie met listeria kan leiden tot een miskraam of vroeggeboorte. Ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem zijn eveneens extra vatbaar.

64 procent van de Nederlanders kampt met vermoeidheid

Dat concludeert het Fonds Psychische Gezondheid op basis van een onderzoek onder ruim 21.500 respondenten.

Het meest voorkomende slaapprobleem is slapeloosheid. Ongeveer 10 procent van de Nederlanders ondervindt hier langdurig en ernstige hinder van. Zij hebben gedurende minstens drie maanden moeite met inslapen of doorslapen of allebei en zijn niet uitgerust overdag.

Chronische slapeloosheid heeft vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Lidewy Hendriks, psycholoog bij Fonds Psychische Gezondheid, nuanceert dat het niet om een landelijk probleem gaat “maar wel over een flink aantal mensen dat slaapproblemen ervaart.”

Bij 39 procent van de ondervraagden wordt slaapproblemen veroorzaakt door onrust in het sociale leven.


Gevolgen

“Mensen die lijden aan chronische slapeloosheid ondervinden hier overdag veel hinder van”, aldus Hendriks. “Doordat ze niet voldoende uitrusten hebben ze overdag last van extreme vermoeidheid en zijn ze prikkelbaar en labiel.”

Chronische slapeloosheid heeft vaak een grote invloed op het dagelijks leven. Hendriks adviseert niet te blijven doorlopen met slaapproblemen. “Doe er iets aan, vooral om erger te voorkomen.”

‘Geef kinderen niet meteen infuusvoeding na opname op intensive care’

15 procent patiënten bij opname al ondervoed

Ruim een half miljoen patiënten werden op hun eerste opnamedag gescreend op ondervoeding. Het percentage varieerde per medisch specialisme van 2 tot 38 procent. Bij specialismen als geriatrie, oncologie, inwendige geneeskunde en gastro-enterologie komt ondervoeding het vaakst voor. Deze patiënten liggen 1,4 dag langer in het ziekenhuis.

Langere opnameduur

Ondervoede patiënten herstellen langzamer en hebben meer en ernstiger complicaties. Hun spiermassa neemt af, met als gevolg een afname van de algehele conditie en een afgenomen hart- en longcapaciteit. Dit heeft onder andere een langere opnameduur en een verhoogd gebruik van medicijnen tot gevolg, wat toename van de ziekenhuiskosten betekent.

Om ondervoeding tijdig te herkennen en behandelen screenen Nederlandse ziekenhuizen alle patiënten op ondervoeding. In de afgelopen jaren is het percentage ondervoede patiënten dat op de vierde opnamedag adequaat gevoed wordt verbeterd van gemiddeld 39 procent in 2008 naar 51 procent in 2014.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The American Journal of Clinical Nutrition.