Afschrikwekkende foto’s verplicht op sigarettenpakjes vanaf vrijdag

De Eerste Kamer stemde begin mei in met deze maatregel, die onderdeel is van een Europese tabaksrichtlijn. De Tweede Kamer ging eerder al akkoord.

De afbeeldingen staan op tweederde deel van het pakje. Daarbij staat een tekst die verwijst naar een internetpagina met tips om te stoppen en gratis telefoonnummer voor hulp daarbij.

De pakjes liggen nog niet in de winkel. Winkeliers en producenten hebben een jaar de tijd om de oude pakjes te verkopen.


Verboden

Door de nieuwe wet zijn meerdere dingen verboden, waaronder kleine verpakkingen met bijvoorbeeld maar tien sigaretten en sigaretten met smaakjes. Ook ‘click-sigaretten’ met een smaak in een ‘klikballetje’ zijn verboden. De mentholsigaret verdwijnt echter pas in 2020.

‘Zeldzame vormen kanker zijn niet echt zeldzaam’

”Zeldzame vormen van kanker zijn dus, bij elkaar opgeteld, bepaald niet zeldzaam”, aldus het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) vrijdag.

Volgens het centrum geeft nieuw onderzoek voor het eerst inzicht in de omvang van zeldzame vormen van kanker. Er zijn 260 vormen vastgesteld, waarvan niet minder dan 223 verschijningsvormen in ons land zeldzaam zijn.

”Internationale samenwerking blijft nodig om mensen met een zeldzame vorm van kanker betere zorg te kunnen bieden”, aldus onderzoeker Jan Maarten van der Zwan. Binnen Europa zijn er opmerkelijke verschillen: zo komt in Oost- en Zuid-Europa luchtpijpkanker tweemaal zo vaak voor als in de rest van Europa.

In Ierland en Groot-Brittannië is het aantal patiënten met borstvlieskanker, ook wel asbestkanker, het hoogst en in Oost-Europa het laagst.