‘Oudere hart- en vaatpatiënten hebben baat bij meer bewegen’

Dat blijkt uit het onderzoek van het Erasmus MC, op basis van gegevens van het bevolkingsonderzoek ERGO uit Rotterdam. Zelfs ouderen met een gezond gewicht kunnen het risico verkleinen door dagelijks voldoende te bewegen. Het gaat daarbij niet om intensief bewegen, maar om zaken als fietsen, wandelen of tuinieren. 

De onderzoekers volgden vijftien jaar lang meer dan vijfduizend ouderen van gemiddeld zeventig jaar oud. Er werd onder meer gekeken naar hun gewicht, leefstijl, voeding en eventuele erfelijke hart- en vaatziekten.


Verband

16 procent van de ouderen werd tijdens het proces ziek, maar de onderzoekers vonden bij deze hart- en vaatpatiënten geen direct verband met hun gewicht. Wel bij lichamelijke inspanning.

“Bij mensen met overgewicht zien we dat het risico op een hartaanval of beroerte verdwijnt zodra ze ongeveer vier uur per dag aan lichaamsbeweging doen”, zegt Chantal Koolhaas van de afdeling Epidemiologie. “Van de te zware ouderen die ongeveer twee uur per dag bewogen, werd één op de drie ziek.”

Kno-artsen vrezen versnelde toename aantal mensen met gehoorprobleem

‘Dieselschandaal leidt mogelijk tot voortijdige dood 1.200 Europeanen’

Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

In 2015 bleek dat Volkswagen de strenge milieueisen met zijn dieselmotoren ontloopt. De motoren zijn uitgerust met software die ervoor zorgt dat er bij een controle minder schadelijke stoffen worden uitgestoten dan wanneer een auto daadwerkelijk de weg op gaat. De uitstoot van stikstofoxiden veroorzaakt smog en ozon en is daarmee schadelijk voor het milieu en de gezondheid.

Toen Volkswagen in 2015 miljoenen auto’s in de Verenigde Staten en Europa terugriep vanwege het schandaal, had de hogere uitstoot volgens MIT al effect gehad op de volksgezondheid. Bij een eerder onderzoek werd geschat dat de hogere uitstoot, veroorzaakt door 482.000 voertuigen in de Verenigde Staten, zo’n zestig personen in de VS een voortijdige dood zou bezorgen.


Duitsland

Bij het nieuwe onderzoek werd gekeken naar de gevolgen voor de volksgezondheid rond Duitsland, de thuisbasis van Volkswagen, waar 2,6 miljoen Volkswagens, Audi’s, Skoda’s en Seats werden verkocht.

Onderzoekers schatten dat 1.200 mensen in Europa een voortijdige dood sterven als gevolg van overmatige uitstoot tussen 2008 en 2015, waarbij ze mogelijk tot tien jaar van hun leven verliezen. Naar verwachting wordt Duitsland het hardst getroffen met zo’n 500 voortijdige sterftes. Daarnaast worden buurlanden van Duitsland getroffen, waaronder Polen, Frankrijk en Tsjechië.

NVWA waarschuwt voor Lotus Speculoospasta om mogelijke metaaldeeltjes

“Om elk risico uit te sluiten, raden wij dringend aan de betreffende Speculoospasta Crunchy niet te consumeren”, aldus het bedrijf Lotus.

De potten, die te herkennen zijn aan het gele deksel, zijn in januari en februari van dit jaar verkocht in onder andere supermarkten, buurtwinkels en groothandels. Ze hebben verschillende houdbaarheidsdata in februari en maart 2018.

Consumenten die de pasta in huis hebben, krijgen hun geld terug.

Hoger onderwijs start proef met flexstuderen

Dat meldt het NRC donderdag. De proef, een initiatief van VVD, PvdA en studentenvakbond LSVb, is bedoeld voor studenten die bijvoorbeeld aan topsport doen of zorgtaken hebben. Zij kiezen er nu vaak voor om niet te studeren, omdat ze aan een deeltijdstudie vaak evenveel geld kwijt zijn als aan een fulltime studie.

Studenten moeten 38,45 euro per studiepunt betalen. De betreffende instelling krijgt wel de volledige vergoeding van het Rijk, maar deze valt weg als de studie te lang duurt.

De Hogeschool Utrecht begint het experiment met veertig studenten en het is de bedoeling dat dit er vijftig zijn in 2018.

Pieter Duisenberg van de VVD noemt de proef “een voorportaal tot een leven lang leren.”

‘Medicijncombinatie voor behandeling agressieve borstkanker’

Dat blijkt uit de Phase III Aphinity-studie, gehouden door Genentech, Breast International Group, Breast European Adjuvant Study Team en Frontier Science Foundation.

Zij vergeleken het effect van de combinatie van de twee medicijnen en chemotherapie met een behandeling van enkel Herceptin en chemotherapie. Dit gebeurde na de operatie van patiënten met HER2/neu-positieve borstkanker dat in een vroeg stadium werd ontdekt.


Belangrijk

“Deze resultaten zijn een belangrijke toevoeging aan de kennis die we hebben over de effecten van de behandeling met Perjata bij personen die HER2/neu-positieve borstkanker hebben”, zegt Sandra Horning van Roche, het concern dat de medicijnen maakt. 

Dit type borstkanker is een agressieve vorm van de ziekte, die ongeveer een op de vijf mensen met borstkanker treft. De combinatie van Herceptin en chemotherapie vergroot de kans op genezing, maar een op de drie personen die hiermee wordt behandeld krijgt later opnieuw borstkanker.

‘Mogelijk verband tussen auto-immuunziekte en dementie’

Die conclusie trekken onderzoekers na een grootschalige analyse van gegevens van patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen vanwege een auto-immuunziekte, zoals MS of coeliakie. Tijdens de periode 1998 tot 2012 ging het om 1,8 miljoen mensen van wie hun medische gegevens zijn onderzocht.

Daaruit bleek dat deze mensen in vergelijking met andere patiënten 20 procent meer kans om dementie te krijgen, meldt het onderzoek in Journal of Epidemiology & Community Health


MS

Van de 25 auto-immuunziekten die in de analyse zijn opgenomen, lieten achttien daarvan een significant verband zien met de kans op dementie. Hieronder vielen onder meer de ziekte van Addison (verhoogd risico van 48 procent), MS (bijna een verdubbeling van het risico) en psoriasis (29 procent). Alleen bij MS was het verband met dementie aanzienlijk meer zichtbaar bij mannen dan bij vrouwen.  

Dit verband bleef, nadat de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen, in veel gevallen voor vijf jaar of langer significant. Het type dementie was niet bij alle patiënten bekend, maar het risico op Alzheimer bleek 6 procent hoger en dit geldt voor 28 procent in het geval van vasculaire dementie.

Uit de data bleek ook dat patiënten met reumatoïde artritis juist extra bescherming zouden ontwikkelen tegen het ontwikkelen van Alzheimer. Dit zou mogelijk komen doordat zij niet-steroïdale anti-ontstekingsgeneesmiddelen gebruiken, zoals aspirine. Deze geneesmiddelen zijn eerder geassocieerd met een verminderde kans op het ontwikkelen van Alzheimer.

Nader onderzoek moet vaststellen of de bevindingen uit deze studie inderdaad kloppen.