‘Iedere kankerpatiënt een eigen behandeling’

“We willen kunnen zien: als je deze fouten in je dna hebt, werkt medicijn A of B of C of D beter. Iedere patiënt krijgt zijn eigen behandeling”, zegt Emile Voest, oncoloog bij het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek en betrokken bij de databank van de Hartwig Medical Foundation.

Een tumor ontstaat wanneer het dna in een cel verandert. Daardoor begint de cel ongecontroleerd te delen en organen aan te tasten.

De databank verzamelt zowel gezond dna van patiënten als hun tumorcellen. Dat laat zien wat er bij hen is veranderd. Voest koppelt dat vervolgens aan de uitkomst van de behandeling. “We volgen het van begin tot eind. Dan zie je patronen. Wie reageert op welke behandeling? Zo kun je toewerken naar een behandeling op maat.”


Gegevens

De databank heeft op dit moment de gegevens van ruim duizend patiënten. In de komende jaren moeten daar zevenduizend mensen bijkomen. Uiteindelijk hoopt de oncoloog dat de databank groeit naar honderdduizenden tumoren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>