‘Minder ouderen sterven na ziekenhuisopname bij goede nazorg’

Zonder nazorg overlijdt ruim 30 procent van de tachtigplussers binnen honderd dagen.

Met wijkverpleging is de sterfte een kwart lager, blijkt uit onderzoek van hoogleraar ouderengeneeskunde Sophia de Rooij van het Universitair Medisch Centrum Groningen en Bianca Buurman van het Academisch Medisch Centrum onder 674 ouderen, waarvan de helft nazorg ontving en de andere helft niet.

Toch is de begeleiding voor veel van die ouderen niet vanzelfsprekend, zegt De Rooij tegen de krant.

Minder dan een derde van de honderd ziekenhuizen in Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst met de wijkverpleging. De andere ziekenhuizen ontslaan de patiënten en wijzen hen erop dat hun huisarts op de hoogte wordt gesteld van de ziekenhuisopname.


Gezondheid

De extra nazorg leidt echter niet tot een betere gezondheid of een sneller herstel, maar wel tot een langer leven. “Als de wijkverpleegkundige zestien ouderen bezoekt, voorkomt ze één sterfgeval”, aldus De Rooij tegen Trouw. “Zo stel je onnodige, ontijdige sterfte uit op een manier die ook nog eens heel goedkoop is: een wijkverpleegkundige kost 60 euro per uur, inclusief overhead. Maal drie is 180 euro per patiënt.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>