‘Engelstalig onderwijs niet altijd nodig voor internationalisering’

Omdat er steeds meer opleidingen geheel of gedeeltelijk in het Engels worden gegeven, heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) onderzoek gedaan naar de effecten van de taalkeuze op het hoger onderwijs en de argumenten daarvoor.

“Het Engels is bezig aan een opmars in het hoger onderwijs”, aldus de KNAW, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Hoewel de onderzoekers het belang zien van de internationalisering van het hoger onderwijs, “blijkt Engelstalig onderwijs niet altijd nodig te zijn om internationaliseringsdoelen te bereiken”.

Omdat er veel verschillen zijn in het hoger onderwijs, iedere opleiding andere doelstellingen heeft op het gebied van inhoud en ieder vak andere vaardigheden vraagt, concludeert de KNAW  ”dat het niet automatisch kan worden gezegd dat het beter is om een opleiding aan te bieden in het Nederlands of het Engels”. Met name een goede motivatie voor taalkeuze, op basis van de inhoud van de opleiding, zou belangrijk zijn. 


Financiële voordelen

Veel hogescholen en universiteiten kiezen voor Engelstalig onderwijs omdat ze hun studenten willen “opleiden tot wereldburgers”. Het zou hen mogelijk maken om op de internationale arbeidsmarkt te functioneren.

Volgens onderwijsorganisatie Beter Onderwijs Nederland kunnen hogescholen en universiteiten niet goed beargumenteren waarom ze van het Nederlands afstappen, schrijft het AD. De brancheorganisatie dreigt met stappen naar de rechter, omdat onderwijsinstellingen teveel naar financiële voordelen zouden kijken.

Leave a Reply