‘Honderden internationale studenten kunnen geen kamer vinden’

Daarvoor waarschuwt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) woensdag.

”Universiteiten hebben de studenten die nu op straat staan actief geworven. Zij moeten snel hun verantwoordelijkheid nemen door een oplossing te organiseren”, zegt LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh.

De studentenorganisatie richtte vorige maand een meldpunt op voor studenten met huisvestingsproblemen. Volgens Sewbaransingh komen daar veel schrijnende verhalen binnen.

”Veel studenten zijn, net zoals hun Nederlandse studiegenoten, maanden op zoek naar een kamer. Een Britse student sliep zelfs al maanden hier op banken zodat hij kon hospiteren”, vertelt de voorzitter.

“Uiteindelijk besloot hij zich uit te schrijven bij de universiteit en terug te gaan naar huis, nadat hij na vier maanden nog geen kamer had gevonden.”


Amsterdam

Het woonruimteprobleem lijkt met afstand het grootst in Amsterdam. Studentenorganisatie ASVA onderschrijft dit. De organisatie wil dan ook dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) “onmiddellijk” maatregelen neemt om de studenten onderdak te bieden.

Internationale studenten die geen kamer hebben, kunnen voor 555 euro op een wachtlijst worden gezet om zo toch nog in aanmerking te komen voor een kamer. “De kans om daadwerkelijk een kamer te krijgen als je eenmaal op de wachtlijst staat, is volgens de UvA zelf echter ontzettend klein. Internationale studenten zonder sociaal vangnet zijn dus op zichzelf aangewezen”, aldus de ASVA.

Een woordvoerster van de UvA laat weten dat de universiteit al “heel veel” internationale studenten aan een kamer heeft geholpen. “Begin juli hadden we een wachtlijst van vijfhonderd studenten, dat is nu teruggebracht tot 34. We doen ontzettend ons best om ook voor deze studenten woonruimte te vinden. Maar we kunnen niet toveren, de woningmarkt in Amsterdam is überhaupt heel krap”, aldus de zegsvrouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>